Đang tải dữ liệu ...
ASP.NET.VN Đào tạo-Công tác sinh viên


Chương trình đào tạo » Nội dung đào tạo


Nội dung chương trình ngành QUẢN TRỊ KINH DOANH
Ngày đăng: 13/08/2019 4:03:28 CH      Tác giả: thaohb
Lượt xem: 1.099    Phản hồi: 0
Chương trình QUẢN TRỊ KINH DOANH ...


Nội dung chương trình ngành QUẢN TRỊ NHÀ HÀNG VÀ DỊCH VỤ ĂN UỐNG
Ngày đăng: 13/08/2019 4:02:01 CH      Tác giả: thaohb
Lượt xem: 881    Phản hồi: 0
Chương trình QUẢN TRỊ NHÀ HÀNG VÀ DỊCH VỤ ĂN UỐNG ...


Nội dung chương trình ngành QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN
Ngày đăng: 13/08/2019 3:59:58 CH      Tác giả: thaohb
Lượt xem: 1.239    Phản hồi: 0
Chương trình QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN ...


Nội dung chương trình ngành QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH
Ngày đăng: 13/08/2019 3:58:50 CH      Tác giả: thaohb
Lượt xem: 887    Phản hồi: 0
Chương trình QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH ...


Nội dung chương trình ngành QUẢN TRỊ NHÂN SỰ
Ngày đăng: 13/08/2019 3:57:22 CH      Tác giả: thaohb
Lượt xem: 828    Phản hồi: 0
Chương trình QUẢN TRỊ NHÂN SỰ ...


Nội dung chương trình ngành QUẢN TRỊ BÁN HÀNG
Ngày đăng: 13/08/2019 3:50:57 CH      Tác giả: thaohb
Lượt xem: 777    Phản hồi: 0
Chương trình QUẢN TRỊ BÁN HÀNG ...


Nội dung chương trình ngành KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU
Ngày đăng: 13/08/2019 3:49:19 CH      Tác giả: thaohb
Lượt xem: 864    Phản hồi: 0
Chương trình KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU ...


Nội dung chương trình ngành KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP
Ngày đăng: 13/08/2019 3:00:08 CH      Tác giả: thaohb
Lượt xem: 861    Phản hồi: 0
Chương trình KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP ...


Nội dung chương trình ngành MARKETING DU LỊCH
Ngày đăng: 13/08/2019 2:57:04 CH      Tác giả: thaohb
Lượt xem: 786    Phản hồi: 0
Chương trình MARKETING DU LỊCH ...


Nội dung chương trình ngành MARKETING THƯƠNG MẠI
Ngày đăng: 13/08/2019 2:55:10 CH      Tác giả: thaohb
Lượt xem: 918    Phản hồi: 0
Chương trình MARKETING THƯƠNG MẠI ...
Tổng số: 11 Trang : / 2 trang