Đang tải dữ liệu ...
ASP.NET.VN Đào tạo-Công tác sinh viên


Thông tin, thông báo » Đào tạo chính quy


Dữ liệu kết quả học tập dự kiến xét tốt nghiệp đợt 2, Khóa 13 và các sinh viên chậm tiến độ
Ngày đăng: 23/11/2022 5:30:07 CH      Tác giả: Văn Thị Diệu Linh
Lượt xem: 237    Phản hồi: 0
Dữ liệu kết quả học tập dự kiến xét tốt nghiệp đợt 2, Khóa 13 và các sinh viên chậm tiến độ ...


Thông báo kết quả kiểm tra Tiếng Anh CĐR (Ngày kiểm tra 08/10/2022)
Ngày đăng: 21/10/2022 4:27:27 CH      Tác giả: Văn Thị Diệu Linh
Lượt xem: 1.356    Phản hồi: 0
Thông báo kết quả kiểm tra Tiếng Anh CĐR (Ngày kiểm tra 08/10/2022) ...


Thông báo kết quả cấp chứng chỉ kỹ năng mềm năm học 2021 - 2022
Ngày đăng: 21/10/2022 4:15:00 CH      Tác giả: Văn Thị Diệu Linh
Lượt xem: 774    Phản hồi: 0
Thông báo kết quả cấp chứng chỉ kỹ năng mềm năm học 2021 - 2022 ...


Danh sách phân phòng kiểm tra Tiếng Anh CĐR ngày 08/210/022 và danh sách sinh viên đã nộp lệ phí
Ngày đăng: 03/10/2022 3:50:14 CH      Tác giả: Văn Thị Diệu Linh
Lượt xem: 1.461    Phản hồi: 0
Danh sách phân phòng kiểm tra Tiếng Anh CĐR ngày 08/10/2022 và danh sách sinh viên đã nộp lệ phí ...


Thông báo khẩn về việc nghỉ học để chuẩn bị ứng phó với bão số 4 (bão Noru)
Ngày đăng: 26/09/2022 1:50:35 CH      Tác giả: Văn Thị Diệu Linh
Lượt xem: 832    Phản hồi: 0
Thông báo khẩn về việc nghỉ học để chuẩn bị ứng phó với bão số 4 (bão Noru) ...


Thông báo về thời hạn sinh viên khóa 16 làm thủ tục chuyển điểm
Ngày đăng: 26/09/2022 1:42:10 CH      Tác giả: Văn Thị Diệu Linh
Lượt xem: 640    Phản hồi: 0
Thông báo về thời hạn sinh viên khóa 16 làm thủ tục chuyển điểm ...


Danh sách sinh viên nộp lệ phí Tiếng Anh CĐR và phân lớp ôn tập đợt 1 năm học 2022 - 2023
Ngày đăng: 16/09/2022 3:54:25 CH      Tác giả: Văn Thị Diệu Linh
Lượt xem: 1.221    Phản hồi: 0
Danh sách sinh viên nộp lệ phí Tiếng Anh CĐR và phân lớp ôn tập đợt 1 năm học 2022 - 2023 ...


Thông báo kết quả Kỹ năng mềm đợt 1,2 học kỳ 1 (2021-2022) và đợt 1 học kỳ 2 (2021 - 2022)
Ngày đăng: 10/09/2022 4:40:34 CH      Tác giả: Văn Thị Diệu Linh
Lượt xem: 944    Phản hồi: 0
Thông báo kết quả Kỹ năng mềm đợt 1,2 học kỳ 1 (2021-2022) và đợt 1 học kỳ 2 (2021 - 2022) ...


Thông báo danh sách thu lệ phí Tiếng Anh CĐR đợt 1 năm học 2022 - 2023
Ngày đăng: 05/09/2022 5:10:09 CH      Tác giả: Văn Thị Diệu Linh
Lượt xem: 1.234    Phản hồi: 0
Thông báo danh sách thu lệ phí Tiếng Anh CĐR đợt 1 năm học 2022 - 2023 ...


Thông báo Tổ chức Tiếng Anh chuẩn đầu ra đợt 1 năm học 2022 - 2023
Ngày đăng: 18/08/2022 3:54:00 CH      Tác giả: Văn Thị Diệu Linh
Lượt xem: 439    Phản hồi: 0
Thông báo Tổ chức Tiếng Anh chuẩn đầu ra đợt 1 năm học 2022 - 2023 ...
Tổng số: 165 Trang : / 17 trang