Đang tải dữ liệu ...
ASP.NET.VN Đào tạo-Công tác sinh viên


Thông tin, thông báo » Đào tạo chính quy


Thông báo kết quả xét tốt nghiệp cao đẳng khóa 13 và khóa cũ đợt 1 năm 2022
Ngày đăng: 15/06/2022 10:45:57 SA      Tác giả: Văn Thị Diệu Linh
Lượt xem: 1.940    Phản hồi: 0
Thông báo kết quả xét tốt nghiệp cao đẳng khóa 13 và khóa cũ đợt 1 năm 2022 ...


Thông báo kết quả kỹ năng mềm đợt 19 (gồm sinh viên khóa 13 trở về trước)
Ngày đăng: 03/06/2022 5:07:47 CH      Tác giả: Văn Thị Diệu Linh
Lượt xem: 591    Phản hồi: 0
Thông báo kết quả kỹ năng mềm đợt 19 (gồm sinh viên khóa 13 trở về trước) ...


Thông báo kết quả kiểm tra Tiếng Anh CĐR (Ngày kiểm tra 22/05/2022)
Ngày đăng: 02/06/2022 1:52:57 CH      Tác giả: Văn Thị Diệu Linh
Lượt xem: 1.083    Phản hồi: 0
Thông báo kết quả kiểm tra Tiếng Anh CĐR (Ngày kiểm tra 22/05/2022) ...


Thông báo danh sách sinh viên đã nộp lệ phí và phân phòng kiểm tra TACĐR ngày kiểm tra: 22/05/2022
Ngày đăng: 14/05/2022 5:31:47 CH      Tác giả: Văn Thị Diệu Linh
Lượt xem: 1.151    Phản hồi: 0
Thông báo danh sách đã nộp lệ phí và phân phòng kiểm tra TACĐR ngày kiểm tra: 22/05/2022 ...


THÔNG BÁO DANH SÁCH PHÂN LỚP ÔN TẬP TIẾNG ANH CĐR ĐỢT KIỂM TRA THÁNG 05/2022 VÀ DANH SÁCH SINH VIÊN ĐÃ NỘP LỆ PHÍ
Ngày đăng: 02/05/2022 8:11:05 SA      Tác giả: Văn Thị Diệu Linh
Lượt xem: 1.304    Phản hồi: 0
THÔNG BÁO DANH SÁCH PHÂN LỚP ÔN TẬP TIẾNG ANH CĐR ĐỢT KIỂM TRA THÁNG 05/2022 VÀ DANH SÁCH SINH VIÊN ĐÃ NỘP LỆ PHÍ ...


Thông báo danh sách sinh viên đăng ký kiểm tra, ôn tập Tiếng Anh CĐR đợt 2 năm học 2021 - 2022
Ngày đăng: 22/04/2022 10:08:00 SA      Tác giả: Văn Thị Diệu Linh
Lượt xem: 1.289    Phản hồi: 0
Thông báo danh sách sinh viên đăng ký kiểm tra, ôn tập Tiếng Anh CĐR đợt 2 năm học 2021 - 2022 ...


Thông báo Tổ chức ôn tập và kiểm tra Tiếng Anh chuẩn đầu ra Kỳ kiểm tra đợt 02 năm học 2021 - 2022
Ngày đăng: 12/04/2022 3:12:04 CH      Tác giả: Văn Thị Diệu Linh
Lượt xem: 393    Phản hồi: 0
Thông báo Tổ chức ôn tập và kiểm tra Tiếng Anh chuẩn đầu ra Kỳ kiểm tra đợt 02 năm học 2021 - 2022 ...


Thông báo kết quả kiểm tra Tiếng Anh CĐR (Ngày kiểm tra 13/03/2022)
Ngày đăng: 25/03/2022 10:52:41 SA      Tác giả: Văn Thị Diệu Linh
Lượt xem: 1.043    Phản hồi: 0
Thông báo kết quả kiểm tra Tiếng Anh CĐR (Ngày kiểm tra 13/03/2022) ...


Thông báo danh sách phòng kiểm tra TACĐR đợt 1 năm học 2021 - 2022 (Ngày kiểm tra: 13/03/2022)
Ngày đăng: 08/03/2022 3:53:43 CH      Tác giả: Văn Thị Diệu Linh
Lượt xem: 912    Phản hồi: 0
Thông báo danh sách phòng kiểm tra TACĐR đợt 1 năm học 2021 - 2022 (Ngày kiểm tra: 13/03/2022) ...


Thông báo điều chỉnh kế hoạch tổ chức ôn tập và kiểm tra tiếng Anh chuẩn đầu ra kỳ kiểm tra đợt 01 năm học 2021 - 2022
Ngày đăng: 15/02/2022 4:16:24 CH      Tác giả: Văn Thị Diệu Linh
Lượt xem: 1.101    Phản hồi: 0
Thông báo điều chỉnh kế hoạch tổ chức ôn tập và kiểm tra tiếng Anh chuẩn đầu ra kỳ kiểm tra đợt 01 năm học 2021 - 2022 ...
Tổng số: 155 Trang : / 16 trang