Đang tải dữ liệu ...
ASP.NET.VN Đào tạo-Công tác sinh viên


Thông tin, thông báo » Đào tạo chính quy


LỊCH “TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN – SINH VIÊN” ĐẦU KHÓA 15
Ngày đăng: 05/09/2021 10:40:15 SA      Tác giả: Truyền thông
Lượt xem: 1.194    Phản hồi: 0
LỊCH “TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN – SINH VIÊN” ĐẦU KHÓA 15 (Phụ lục, kèm theo Kế hoạch 381 ngày 20/8/2021 về tổ chức tuần SHCD-SV đầu khóa) ...


Thông báo V/v hỗ trợ, hướng dẫn sinh viên nghiên cứu tài liệu học tập
Ngày đăng: 13/07/2021 9:37:31 SA      Tác giả: Đào tạo
Lượt xem: 484    Phản hồi: 0
Thông báo V/v hỗ trợ, hướng dẫn sinh viên nghiên cứu tài liệu học tập ...


Thông báo về tổ chức đào tạo trong tình hình dịch bệnh COVID-19 kéo dài
Ngày đăng: 08/07/2021 8:40:45 CH      Tác giả: Truyền thông
Lượt xem: 1.375    Phản hồi: 0
Thông báo về tổ chức đào tạo trong tình hình dịch bệnh COVID-19 kéo dài ...


Thông báo lần 2 về việc cấp phát bằng tốt nghiệp cho SV cao đẳng khóa 12 và khóa cũ đã tốt nghiệp
Ngày đăng: 23/06/2021 4:08:21 CH      Tác giả: Văn Thị Diệu Linh
Lượt xem: 319    Phản hồi: 0
Thông báo lần 2 về việc cấp phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên cao đẳng khóa 12 và khóa cũ đã tốt nghiệp ...


Thông báo danh sách bố trí thời gian sinh viên đến nhận bằng tốt nghiệp
Ngày đăng: 21/05/2021 5:23:55 CH      Tác giả: Văn Thị Diệu Linh
Lượt xem: 516    Phản hồi: 0
Thông báo danh sách bố trí thời gian sinh viên đến nhận bằng tốt nghiệp ...


THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT TỐT NGHIỆP, THI ĐUA, HỌC BỔNG VÀ THÔNG BÁO TẠM HOÃN LỄ BẾ GIẢNG, NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP CÁC LỚP CAO ĐẲNG KHÓA 12 VÀ KHÓA CŨ
Ngày đăng: 14/05/2021 9:37:01 SA      Tác giả: Văn Thị Diệu Linh
Lượt xem: 2.291    Phản hồi: 0
THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT TỐT NGHIỆP, THI ĐUA, HỌC BỔNG VÀ THÔNG BÁO TẠM HOÃN LỄ BẾ GIẢNG, NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP CÁC LỚP CAO ĐẲNG KHÓA 12 VÀ KHÓA CŨ ...


Thông báo kết quả kiểm tra Tiếng Anh CĐR (Ngày kiểm tra 25/04/2021)
Ngày đăng: 13/05/2021 11:13:13 SA      Tác giả: Văn Thị Diệu Linh
Lượt xem: 833    Phản hồi: 0
Thông báo kết quả kiểm tra Tiếng Anh CĐR (Ngày kiểm tra 25/04/2021) ...


Thông báo sinh viên kiểm tra dữ liệu dự kiến xét tốt nghiệp cao đẳng khóa 12 và khóa cũ
Ngày đăng: 29/04/2021 5:19:40 CH      Tác giả: Văn Thị Diệu Linh
Lượt xem: 2.169    Phản hồi: 0
Thông báo sinh viên kiểm tra dữ liệu dự kiến xét tốt nghiệp cao đẳng khóa 12 và khóa cũ ...


Thông báo danh sách phòng kiểm tra Tiếng Anh chuẩn đầu ra đợt 2 năm học 2020 - 2021
Ngày đăng: 20/04/2021 11:03:12 SA      Tác giả: Văn Thị Diệu Linh
Lượt xem: 1.534    Phản hồi: 0
Thông báo danh sách phòng kiểm tra Tiếng Anh chuẩn đầu ra đợt 2 năm học 2020 - 2021 ...


Thông báo thời gian xét tốt nghiệp và hướng dẫn quy trình, thủ tục tham gia lễ Bế giảng khóa 12
Ngày đăng: 14/04/2021 9:43:59 SA      Tác giả: Văn Thị Diệu Linh
Lượt xem: 2.717    Phản hồi: 0
Thông báo thời gian xét tốt nghiệp và hướng dẫn quy trình, thủ tục tham gia lễ Bế giảng khóa 12 ...
Tổng số: 141 Trang : / 15 trang