Đang tải dữ liệu ...
ASP.NET.VN Đào tạo


Thông tin, thông báo » Đào tạo chính quy


MỘT SỐ THÔNG TIN DÀNH CHO SINH VIÊN CAO ĐẲNG KHÓA 10 HOÀN THÀNH ĐỢT THỰC TẬP CUỐI KHÓA VÀ TỐT NGHIỆP
Ngày đăng: 13/03/2019 4:49:53 CH      Tác giả: Văn Thị Diệu Linh
Lượt xem: 612    Phản hồi: 0
MỘT SỐ THÔNG TIN DÀNH CHO SINH VIÊN CAO ĐẲNG KHÓA 10 HOÀN THÀNH ĐỢT THỰC TẬP CUỐI KHÓA VÀ TỐT NGHIỆP ...


Thông báo danh sách sinh viên đăng ký tham dự ôn tập, kiểm tra tiếng Anh chuẩn đầu ra khóa thứ 9, đợt 2
Ngày đăng: 08/03/2019 3:39:06 CH      Tác giả: Văn Thị Diệu Linh
Lượt xem: 487    Phản hồi: 0
Thông báo danh sách sinh viên đăng ký tham dự ôn tập, kiểm tra tiếng Anh chuẩn đầu ra khóa thứ 9, đợt 2 ...


Thông báo kết quả tốt nghiệp cao đẳng khóa 09, đợt 2 và thời gian tổ chức phát bằng
Ngày đăng: 25/02/2019 4:16:29 CH      Tác giả: Văn Thị Diệu Linh
Lượt xem: 460    Phản hồi: 0
Thông báo kết quả tốt nghiệp cao đẳng khóa 09, đợt 2 ...


Thông báo tổ chức ôn tập và kiểm tra tiếng Anh chuẩn đầu ra khóa thứ 9, đợt 2
Ngày đăng: 25/02/2019 2:23:43 CH      Tác giả: Văn Thị Diệu Linh
Lượt xem: 340    Phản hồi: 0
Thông báo tổ chức ôn tập và kiểm tra tiếng Anh chuẩn đầu ra khóa thứ 9, đợt 2 ...


Thông báo thay đổi phòng học Kỹ năng mềm khóa 14
Ngày đăng: 21/01/2019 2:28:18 CH      Tác giả: vinhdh
Lượt xem: 394    Phản hồi: 0
Thông báo thay đổi phòng học Kỹ năng mềm khóa 14 ...


THÔNG BÁO NGHỈ HỌC, NGHỈ THI 10/12/2108
Ngày đăng: 09/12/2018 10:15:33 CH      Tác giả: Võ Hồng Sơn
Lượt xem: 1.116    Phản hồi: 0
Thông báo nghỉ do mưa ...


Thông báo kết quả kiểm tra tiếng Anh chuẩn đầu ra khóa thứ 9, đợt 1 (ngày kiểm tra: 03/11/2018)
Ngày đăng: 21/11/2018 3:11:55 CH      Tác giả: Văn Thị Diệu Linh
Lượt xem: 1.229    Phản hồi: 0
Thông báo kết quả kiểm tra tiếng Anh chuẩn đầu ra khóa thứ 9, đợt 1 (ngày kiểm tra: 03/11/2018) ...


Danh sách sinh viên tham dự kiểm tra tiếng Anh chuẩn đầu ra khóa thứ 9, đợt 1 (ngày kiểm tra: 03/11/2018)
Ngày đăng: 29/10/2018 3:06:43 CH      Tác giả: Văn Thị Diệu Linh
Lượt xem: 1.537    Phản hồi: 0
Danh sách sinh viên tham dự kiểm tra tiếng Anh chuẩn đầu ra khóa thứ 9, đợt 1 (ngày kiểm tra: 03/11/2018) ...


Thông báo danh sách sinh viên ôn tập tiếng Anh chuẩn đầu ra khóa thứ 9, đợt 1
Ngày đăng: 09/10/2018 4:14:07 CH      Tác giả: Văn Thị Diệu Linh
Lượt xem: 529    Phản hồi: 0
Thông báo danh sách sinh viên ôn tập tiếng Anh chuẩn đầu ra khóa thứ 9, đợt 1 ...


Thông báo danh sách sinh viên đăng ký tiếng Anh chuẩn đầu ra khóa thứ 9, đợt 1
Ngày đăng: 24/09/2018 9:32:23 SA      Tác giả: Văn Thị Diệu Linh
Lượt xem: 1.733    Phản hồi: 0
Thông báo danh sách sinh viên đăng ký tiếng Anh chuẩn đầu ra khóa thứ 9, đợt 1 ...
Tổng số: 86 Trang : / 9 trang