Đang tải dữ liệu ...
ASP.NET.VN Đào tạo


Thông tin, thông báo » Đào tạo chính quy


Thông báo điều chỉnh hình thức thu kinh phí đào tạo HKI năm học 2018-2019 đối với Cao đẳng khóa 10,11
Ngày đăng: 30/08/2018 10:30:46 SA      Tác giả: Phòng Tài chính-Kế toán
Lượt xem: 1.232    Phản hồi: 0
Thông báo điều chỉnh hình thức thu kinh phí đào tạo HKI năm học 2018-2019 đối với Cao đẳng khóa 10,11 ...


Thông báo dữ liệu dự kiến xét học tiếp, buộc thôi học, cảnh báo kết quả học tập năm học 2018 - 2019
Ngày đăng: 17/08/2018 10:00:24 SA      Tác giả: Văn Thị Diệu Linh
Lượt xem: 482    Phản hồi: 0
Thông báo dữ liệu dự kiến xét học tiếp, buộc thôi học, cảnh báo kết quả học tập năm học 2018 - 2019 ...


Danh sách vị trí chỗ ngồi, thứ tự lên nhận bằng lễ bế giảng sinh viên CĐ khóa 09 & khóa cũ thuộc Khoa Thương mại du lịch
Ngày đăng: 07/07/2018 6:19:24 CH      Tác giả: Diệu Linh
Lượt xem: 609    Phản hồi: 0
Danh sách vị trí chỗ ngồi, thứ tự lên nhận bằng lễ bế giảng sinh viên CĐ khóa 09 & khóa cũ thuộc Khoa Thương mại du lịch ...


Thông báo vị trí chỗ ngồi và qui trình làm thủ tục dự lễ bế giảng của sinh viên cao đẳng khóa 09 và khóa cũ thuộc khoa Thương mại Du lịch
Ngày đăng: 07/07/2018 6:12:29 SA      Tác giả: Diệu Linh
Lượt xem: 335    Phản hồi: 0
Thông báo vị trí chỗ ngồi và qui trình làm thủ tục dự lễ bế giảng của sinh viên cao đẳng khóa 09 thuộc khoa Thương mại Du lịch ...


Danh sách vị trí chỗ ngồi, thứ tự lên nhận bằng lễ bế giảng sinh viên CĐ khóa 09 & khóa cũ thuộc Khoa Quản trị kinh doanh, Kế toán kiểm toán, Tài chính ngân hàng
Ngày đăng: 06/07/2018 6:46:48 CH      Tác giả: Diệu Linh
Lượt xem: 329    Phản hồi: 0
Danh sách chính thức vị trí chỗ ngồi và thứ tự lên nhận bằng trong lễ bế giảng của sinh viên cao đẳng khóa 09 và khóa cũ thuộc Khoa Quản trị kinh doanh, Kế toán kiểm toán, Tài chính ngân hàng ...


Thông báo kết quả chính thức tốt nghiệp cao đẳng chính quý khóa 09 và khóa cũ
Ngày đăng: 28/06/2018 9:24:00 SA      Tác giả: Văn Thị Diệu Linh
Lượt xem: 2.455    Phản hồi: 0
Thông báo kết quả chính thức tốt nghiệp cao đẳng chính quý khóa 09 và khóa cũ ...


Thông báo quy trình làm thủ tục tham gia lễ bế giảng và nhận bằng tốt nghiệp cao đẳng chính quy khóa 9
Ngày đăng: 26/06/2018 3:49:59 CH      Tác giả: Văn Thị Diệu Linh
Lượt xem: 564    Phản hồi: 0
Thông báo quy trình làm thủ tục tham gia lễ bế giảng và nhận bằng tốt nghiệp cao đẳng chính quy khóa 9 ...


Thông báo dữ liệu dự kiến xét tốt nghiệp cao đẳng chính quy khóa 09 và khóa cũ (ngày xét tốt nghiệp: 28/06/2018)
Ngày đăng: 25/06/2018 8:28:33 SA      Tác giả: Văn Thị Diệu Linh
Lượt xem: 3.133    Phản hồi: 0
Thông báo dữ liệu dự kiến xét tốt nghiệp cao đẳng chính quy khóa 09 và khóa cũ (ngày xét tốt nghiệp: 28/06/2018) ...


Thông báo danh sách chính thức học Giáo dục quốc phòng Khóa 10
Ngày đăng: 15/06/2018 4:03:45 CH      Tác giả: Thu Hằng
Lượt xem: 1.017    Phản hồi: 0
Thông báo danh sách chính thức học Giáo dục quốc phòng Khóa 10 ...


Thông báo kết quả kiểm tra tiếng Anh chuẩn đầu ra khóa thứ 8, đợt 2 (Ngày kiểm tra: 21/04/2018)
Ngày đăng: 03/05/2018 3:38:36 CH      Tác giả: Văn Thị Diệu Linh
Lượt xem: 966    Phản hồi: 0
Thông báo kết quả kiểm tra tiếng Anh chuẩn đầu ra khóa thứ 8, đợt 2 (Ngày kiểm tra: 21/04/2018) ...
Tổng số: 76 Trang : / 8 trang