Đang tải dữ liệu ...
ASP.NET.VN Đào tạo


Lịch thi » Học phần


Lịch thi kết thúc học phần GDTC3 học kỳ I, năm học 2018-2019
Ngày đăng: 19/10/2018 4:22:20 CH      Tác giả: Truyền thông
Lượt xem: 3.013    Phản hồi: 0
Lịch thi kết thúc học phần GDTC3 học kỳ I, năm học 2018-2019 ...


Lịch thi kết thúc học phần GDTC2 học kỳ II, năm học 2017-2018
Ngày đăng: 03/05/2018 11:10:42 SA      Tác giả: Truyền thông
Lượt xem: 1.444    Phản hồi: 0
Lịch thi kết thúc học phần GDTC2 học kỳ II, năm học 2017-2018 ...


Lịch thi kết thúc học phần GDTC3 học kỳ II, năm học 2017-2018
Ngày đăng: 22/03/2018 11:04:36 SA      Tác giả: Truyền thông
Lượt xem: 1.615    Phản hồi: 0
Lịch thi kết thúc học phần GDTC3 học kỳ II, năm học 2017-2018 ...


Lịch thi học phần Giáo dục thể chất Học kỳ I - Năm học 2017-2018
Ngày đăng: 09/11/2017 2:45:53 CH      Tác giả: Truyền thông
Lượt xem: 3.678    Phản hồi: 0
Lịch thi học phần Giáo dục thể chất học kỳ I - Năm học 2017-2018 ...


[CHÍNH THỨC] Lịch thi kết thúc học phần - HK1, năm học 2017-2018 (có thay đổi)
Ngày đăng: 01/11/2017 10:07:45 SA      Tác giả: vietbq
Lượt xem: 8.693    Phản hồi: 0
[CHÍNH THỨC] Lịch thi kết thúc học phần - HK1, năm học 2017-2018 (có thay đổi) ...


Lịch thi kết thúc học phần HK1 năm học 2016-2017
Ngày đăng: 07/11/2016 7:26:28 SA      Tác giả: Hồng Tuấn
Lượt xem: 12.618    Phản hồi: 0
Lịch thi kết thúc học phần HK1 năm học 2016-2017 ...


Kế hoạch thi kết thúc học phần L2, HK1 các lớp TCCN
Ngày đăng: 05/03/2015 8:47:37 SA      Tác giả: Hồng Tuấn
Lượt xem: 2.677    Phản hồi: 0
Kế hoạch thi kết thúc học phần L2, HK1 các lớp TCCN ...
Tổng số: 7 Trang : / 1 trang