Đang tải dữ liệu ...
ASP.NET.VN Đào tạo-Công tác sinh viên


Lịch thi


Lịch thi kết thúc chương trình môn học GDTC khóa 15
Ngày đăng: 21/11/2022 1:52:12 CH      Tác giả: Truyền thông
Lượt xem: 78    Phản hồi: 0
Khoa Khoa học cơ bản thông báo lịch thi kết thúc chương trình môn học GDTC khóa 15, học kỳ I năm học 2022-2023 ...


Lịch thi kết thúc học phần GDTC học kỳ I, năm học 2020-2021
Ngày đăng: 11/01/2021 1:45:52 CH      Tác giả: Truyền thông
Lượt xem: 1.408    Phản hồi: 0
Lịch thi kết thúc học phần GDTC học kỳ I, năm học 2020-2021 ...


Lịch thi kết thúc học phần GDTC học kỳ II, năm học 2018-2019
Ngày đăng: 07/05/2019 9:18:37 CH      Tác giả: Truyền thông
Lượt xem: 2.764    Phản hồi: 0
- Giảng viên giảng dạy các lớp học phần thông báo trực tiếp kế hoạch thi cho sinh viên biết - Sinh viên có mặt tại địa điểm thi trước 15 phút ...


Lịch thi kết thúc học phần GDTC3 học kỳ I, năm học 2018-2019
Ngày đăng: 19/10/2018 4:22:20 CH      Tác giả: Truyền thông
Lượt xem: 5.236    Phản hồi: 0
Lịch thi kết thúc học phần GDTC3 học kỳ I, năm học 2018-2019 ...


Lịch thi kết thúc học phần GDTC2 học kỳ II, năm học 2017-2018
Ngày đăng: 03/05/2018 11:10:42 SA      Tác giả: Truyền thông
Lượt xem: 2.676    Phản hồi: 0
Lịch thi kết thúc học phần GDTC2 học kỳ II, năm học 2017-2018 ...


Lịch thi kết thúc học phần GDTC3 học kỳ II, năm học 2017-2018
Ngày đăng: 22/03/2018 11:04:36 SA      Tác giả: Truyền thông
Lượt xem: 2.901    Phản hồi: 0
Lịch thi kết thúc học phần GDTC3 học kỳ II, năm học 2017-2018 ...


Lịch thi học phần Giáo dục thể chất Học kỳ I - Năm học 2017-2018
Ngày đăng: 09/11/2017 2:45:53 CH      Tác giả: Truyền thông
Lượt xem: 4.958    Phản hồi: 0
Lịch thi học phần Giáo dục thể chất học kỳ I - Năm học 2017-2018 ...


Khoa TCNH - Thông báo lịch vấn đáp báo cáo TTTN 2016-2017
Ngày đăng: 13/06/2017 8:20:18 SA      Tác giả: Y.Linh
Lượt xem: 2.055    Phản hồi: 0
Thông báo lịch vấn đáp báo cáo TTTN 2016-2017 ...
Tổng số: 8 Trang : / 1 trang