Đang tải dữ liệu ...
ASP.NET.VN Đào tạo-Công tác sinh viên


Kế hoạch học tập » Bậc trung cấp


Danh sách và lịch thi tốt nghiệp TCCN Khóa 38
Ngày đăng: 05/09/2016 8:54:35 CH      Tác giả: Khắc Tiệp
Lượt xem: 1.835    Phản hồi: 0
Danh sách và lịch thi tốt nghiệp TCCN Khóa 38 ...


[DỰ KIẾN] Dữ liệu xét tư cách dự thi tốt nghiệp TCCN Khóa 38
Ngày đăng: 01/09/2016 10:40:55 SA      Tác giả: Khắc Tiệp
Lượt xem: 1.869    Phản hồi: 0
Dữ liệu xét tư cách dự thi tốt nghiệp TCCN Khóa 38 ...


Danh sách GV hướng dẫn thực tập Trung cấp K38A1_Khoa Kế toán- Kiểm toán
Ngày đăng: 28/06/2016 11:11:39 SA      Tác giả: vinhdh
Lượt xem: 1.297    Phản hồi: 0
K38A1 ...


Lịch thi kết thúc học phần lần 2, HK2 2015-2016 các lớp TCCN K38
Ngày đăng: 02/06/2016 3:57:25 CH      Tác giả: Hồng Tuấn
Lượt xem: 1.941    Phản hồi: 0
Lịch thi kết thúc học phần lần 2, HK2 2015-2016 các lớp TCCN K38 ...


Kế hoạch thực tập tốt nghiệp TCCN K38
Ngày đăng: 27/05/2016 10:33:06 SA      Tác giả: Hồng Tuấn
Lượt xem: 1.806    Phản hồi: 0
Kế hoạch thực tập tốt nghiệp TCCN K38 ...


Lịch thi lần 2 HK1 năm học 2015-2016 các lớp TCCN K38
Ngày đăng: 31/12/2015 9:31:23 SA      Tác giả: Hồng Tuấn
Lượt xem: 2.279    Phản hồi: 0
Lịch thi lần 2 các lớp TCCN K38 ...


Kế hoạch thi lần 2 HK2 K38, thi kỳ phụ hè 2015 K37
Ngày đăng: 28/07/2015 9:48:00 SA      Tác giả: Hồng Tuấn
Lượt xem: 2.171    Phản hồi: 0
Kế hoạch thi lần 2 HK2 K38, thi kỳ phụ hè 2015 K37 ...


KQHT HKII (2014-2015) K37,K38_ Khoa Kế toán - Kiểm toán
Ngày đăng: 14/07/2015 4:50:20 CH      Tác giả: vinhdh
Lượt xem: 2.439    Phản hồi: 0
K37A1, K38A1 ...


Kế hoạch học kỳ phụ hè 2015 cho các lớp TCCN
Ngày đăng: 10/07/2015 6:37:47 CH      Tác giả: Hồng Tuấn
Lượt xem: 2.286    Phản hồi: 0
Kế hoạch học kỳ phụ hè 2015 cho các lớp TCCN ...


Danh sách GVHD thực tập tốt nghiệp K37A1_Khoa Kế toán- Kiểm toán
Ngày đăng: 03/07/2015 9:57:14 CH      Tác giả: vinhdh
Lượt xem: 1.701    Phản hồi: 0
Lớp K37A1 ...
Tổng số: 14 Trang : / 2 trang