Đang tải dữ liệu ...
ASP.NET.VN Đào tạo


Kế hoạch học tập


Danh sách SV đã nộp và chưa nộp học phí GDQP-AN năm 2018
Ngày đăng: 12/06/2018 1:47:52 CH      Tác giả: Thu Hằng
Lượt xem: 143    Phản hồi: 0
Danh sách này cập nhật đến 10h00 ngày 12/6/2018 ...


[DỰ KIẾN] Kết quả học tập KNM theo chuẩn đầu ra - Khóa thứ 12 và khóa cũ
Ngày đăng: 30/05/2018 10:37:00 SA      Tác giả: Khắc Tiệp
Lượt xem: 1.432    Phản hồi: 0
[DỰ KIẾN] Kết quả học tập KNM theo chuẩn đầu ra - Khóa thứ 12 và khóa cũ (năm 2018) ...


Danh sách SV nộp học phí KNM - khóa thứ 13
Ngày đăng: 29/05/2018 2:25:50 CH      Tác giả: Khắc Tiệp
Lượt xem: 1.893    Phản hồi: 0
Danh sách SV nộp học phí KNM - khóa thứ 13 ...


Thông báo Kế hoạch học GDQP - AN cho sinh viên các lớp CĐ Khóa 10
Ngày đăng: 18/05/2018 5:05:52 CH      Tác giả: Khắc Tiệp
Lượt xem: 5.316    Phản hồi: 0
Thông báo Kế hoạch học GDQP - AN cho sinh viên các lớp CĐ Khóa 10 ...


Danh sách SV đăng ký học và thu học phí KNM - khóa thứ 13
Ngày đăng: 14/05/2018 4:07:54 CH      Tác giả: Khắc Tiệp
Lượt xem: 2.528    Phản hồi: 0
Danh sách SV đăng ký học và thu học phí KNM - khóa thứ 13 ...


Lịch thi kết thúc học phần - HK2, năm học 2017-2018
Ngày đăng: 06/05/2018 10:18:49 SA      Tác giả: vinhdh
Lượt xem: 5.481    Phản hồi: 0
Lịch thi kết thúc học phần - HK2, năm học 2017-2018 ...


Danh sách SV đăng ký học kỳ hè 2017-2018 và học phí từng học phần
Ngày đăng: 05/05/2018 5:56:05 CH      Tác giả: vinhdh
Lượt xem: 305    Phản hồi: 0
Danh sách SV đăng ký học kỳ hè 2017-2018 và học phí từng học phần ...


Thời khóa biểu học bù HK2 (2017-2018)
Ngày đăng: 04/05/2018 1:57:42 CH      Tác giả: vinhdh
Lượt xem: 908    Phản hồi: 0
Thời khóa biểu học bù HK2 (2017-2018) ...


Thông báo v/v tổ chức học Kỹ năng mềm theo chuẩn đầu ra - khóa thứ 13
Ngày đăng: 02/05/2018 1:54:22 CH      Tác giả: Khắc Tiệp
Lượt xem: 741    Phản hồi: 0
Thông báo v/v tổ chức học Kỹ năng mềm theo chuẩn đầu ra - khóa thứ 13 ...


Thông báo v/v nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (25/4), Giải phóng miền Nam (30/4) và Quốc tế lao động (1/5) đối với SV
Ngày đăng: 24/04/2018 2:14:18 CH      Tác giả: vietbq
Lượt xem: 222    Phản hồi: 0
Thông báo v/v nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (25/4), Giải phóng miền Nam (30/4) và Quốc tế lao động (1/5) đối với SV ...
Tổng số: 184 Trang : / 19 trang