Đang tải dữ liệu ...
ASP.NET.VN Đào tạo


Kế hoạch học tập


[CHÍNH THỨC] Kết quả học tập các lớp KNM theo chuẩn đầu ra - Khóa thứ 14 và khóa cũ
Ngày đăng: 25/06/2019 7:50:29 SA      Tác giả: Khắc Tiệp
Lượt xem: 367    Phản hồi: 0
[CHÍNH THỨC] Kết quả học tập các lớp KNM theo chuẩn đầu ra - Khóa thứ 14 và khóa cũ ...


Danh sách SV đăng ký học kỹ năng mềm khóa thứ 15
Ngày đăng: 17/06/2019 5:51:07 CH      Tác giả: Khắc Tiệp
Lượt xem: 810    Phản hồi: 0
Danh sách SV đăng ký học kỹ năng mềm khóa thứ 15 ...


Lịch học và biên chế Đại đội Giáo dục quốc phòng và An ninh cho sinh viên (K11 và khoá cũ)
Ngày đăng: 15/06/2019 11:43:46 SA      Tác giả: Đào tạo
Lượt xem: 1.215    Phản hồi: 0
* 7h00 ngày 24/6/2019 giao- nhận sinh viên, phát quân tư trang (sân Bóng ném TDTT) * 7h00 ngày 25/6/2019 tập trung khai giảng khoá học tại trường Đại học TDTT Đà Nẵng (chỉ tập trung sinh viên đợt 1) * Ngày 16, 17/7 Hội trường bận tổ chức lễ tốt nghiệp nên sẽ có thông báo điều chỉnh sau ...


[DỰ KIẾN] Kết quả học tập KNM Khóa thứ 14 và khóa cũ
Ngày đăng: 13/06/2019 10:07:38 SA      Tác giả: Khắc Tiệp
Lượt xem: 1.020    Phản hồi: 0
[DỰ KIẾN] Kết quả học tập KNM Khóa thứ 14 và khóa cũ ...


Thông báo v/v tổ chức học Kỹ năng mềm theo chuẩn đầu ra - khóa thứ 15
Ngày đăng: 10/06/2019 9:37:10 SA      Tác giả: Khắc Tiệp
Lượt xem: 1.789    Phản hồi: 0
Thông báo v/v tổ chức học Kỹ năng mềm theo chuẩn đầu ra - khóa thứ 15 ...


Thông báo V/v xét miễn trừ, tạm hoãn học tập học phần GDQP-AN
Ngày đăng: 22/05/2019 1:22:23 CH      Tác giả: Khắc Tiệp
Lượt xem: 1.478    Phản hồi: 0
Thông báo V/v xét miễn trừ, tạm hoãn học tập học phần GDQP-AN ...


Kế hoạch học GDQP-AN dành cho SV Khóa 11&12
Ngày đăng: 11/05/2019 1:59:49 CH      Tác giả: Khắc Tiệp
Lượt xem: 1.529    Phản hồi: 0
Kế hoạch học GDQP-AN dành cho SV Khóa 11&12 ...


Thời khóa biểu dạy/ học HK2 (2018-2019)_Khóa 12 tuần 16-17-18
Ngày đăng: 24/04/2019 10:39:07 SA      Tác giả: vinhdh
Lượt xem: 1.267    Phản hồi: 0
Dành cho SV khóa 12 ...


Thời khóa biểu dạy bù/học bù HK2 (2018-2019)_Khóa 11, Khóa 12
Ngày đăng: 17/04/2019 7:50:36 SA      Tác giả: vinhdh
Lượt xem: 1.365    Phản hồi: 0
Dành cho SV khóa 11,12 ...


Thời khóa biểu các học phần mở bổ sung HK2 (2018-2019)
Ngày đăng: 20/02/2019 6:23:32 CH      Tác giả: vinhdh
Lượt xem: 388    Phản hồi: 0
Dành cho SV chậm tiến độ ...
Tổng số: 212 Trang : / 22 trang