Đang tải dữ liệu ...
ASP.NET.VN Đào tạo


Kế hoạch học tập


[DỰ KIẾN] Kết quả học tập các lớp KNM theo chuẩn đầu ra - Khóa thứ 11 và khóa cũ (đợt 2, năm 2017)
Ngày đăng: 07/12/2017 5:17:49 CH      Tác giả: vietbq
Lượt xem: 1.235    Phản hồi: 0
[DỰ KIẾN] Kết quả học tập các lớp KNM theo chuẩn đầu ra - Khóa thứ 11 và khóa cũ (đợt 2, năm 2017) ...


Danh sách SV đăng ký học và thu học phí KNM - khóa thứ 12
Ngày đăng: 23/11/2017 6:17:34 CH      Tác giả: vietbq
Lượt xem: 2.593    Phản hồi: 0
Danh sách SV đăng ký học và thu học phí KNM - khóa thứ 12 ...


Thời khóa biểu học bù HK1 2017-2018
Ngày đăng: 16/11/2017 11:21:06 SA      Tác giả: Hồng Tuấn
Lượt xem: 3.219    Phản hồi: 0
Thời khóa biểu học bù HK1 2017-2018 ...


Thời khóa biểu học phụ đạo cho SV khóa 11 nhập học muộn - HK1, 2017-2018
Ngày đăng: 08/11/2017 10:31:54 SA      Tác giả: vietbq
Lượt xem: 790    Phản hồi: 0
Thời khóa biểu học phụ đạo cho SV khóa 11 nhập học muộn - HK1, 2017-2018 ...


Thông báo v/v tổ chức học Kỹ năng mềm theo chuẩn đầu ra - khóa thứ 12
Ngày đăng: 07/11/2017 10:49:07 SA      Tác giả: vietbq
Lượt xem: 2.041    Phản hồi: 0
Thông báo v/v tổ chức học Kỹ năng mềm theo chuẩn đầu ra - khóa thứ 12 ...


Thông báo v/v cho SV nghỉ học nhằm phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC 2017
Ngày đăng: 03/11/2017 11:02:00 SA      Tác giả: vietbq
Lượt xem: 7.303    Phản hồi: 0
Thông báo v/v cho SV nghỉ học nhằm phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC 2017 ...


Kết quả kiểm tra tiếng Anh chuẩn đầu ra khóa thứ tám - Đợt 1 (07/10/2017)
Ngày đăng: 23/10/2017 5:09:21 CH      Tác giả: Khắc Tiệp
Lượt xem: 2.107    Phản hồi: 0
Kết quả kiểm tra tiếng Anh chuẩn đầu ra khóa thứ tám - Đợt 1 (07/10/2017) ...


Danh sách SV tham dự kiểm tra Tiếng anh chuẩn đầu ra Khoá 8 - Đợt 1 (7/10/2017)
Ngày đăng: 02/10/2017 6:32:58 CH      Tác giả: Khắc Tiệp
Lượt xem: 3.377    Phản hồi: 0
Danh sách SV tham dự kiểm tra Tiếng anh chuẩn đầu ra Khoá 8 - Đợt 1 (7/10/2017) ...


TKB các học phần mở bổ sung theo diện chậm tiến độ HK1 (2017-2018)
Ngày đăng: 19/09/2017 2:25:53 CH      Tác giả: Khắc Tiệp
Lượt xem: 336    Phản hồi: 0
TKB các học phần mở bổ sung theo diện chậm tiến độ HK1 (2017-2018) ...


Danh sách lớp ôn tập TACĐR Khoá thứ 8 - Đợt 1
Ngày đăng: 16/09/2017 6:05:09 CH      Tác giả: Khắc Tiệp
Lượt xem: 1.313    Phản hồi: 0
Danh sách lớp ôn tập TACĐR Khoá thứ 8 - Đợt 1 ...
Tổng số: 163 Trang : / 17 trang