Đang tải dữ liệu ...
ASP.NET.VN Đào tạo


Kế hoạch học tập


Kế hoạch tổ chức thực hành, thực tập, xét tốt nghiệp và bế giảng cao đẳng khoá 11
Ngày đăng: 04/05/2020 2:22:30 CH      Tác giả: thaohb
Lượt xem: 1.163    Phản hồi: 0
Kế hoạch số 119/KH-CĐTM ngày 04/05/2020 của Hiệu trưởng về việc tổ chức thực hành, thực tập, xét tốt nghiệp và bế giảng cao đẳng khoá 11 ...


[Thay đổi] Thời khóa biểu đợt 1 HKII năm học 2019-2020; thời khóa biểu và danh sách SV khóa 13 học môn giáo dục thể chất HKII (2019-2020)
Ngày đăng: 13/04/2020 10:18:16 SA      Tác giả: vinhdh
Lượt xem: 4.276    Phản hồi: 0
Thời khóa biểu đợt 1 HKII năm học 2019-2020; thời khóa biểu và danh sách SV khóa 13 học môn giáo dục thể chất HKII (2019-2020) ...


Kế hoạch phát tài liệu HK2, năm học 2019-2020
Ngày đăng: 13/01/2020 2:41:43 CH      Tác giả: Truyền thông
Lượt xem: 1.650    Phản hồi: 0
Kế hoạch phát tài liệu HK2, năm học 2019-2020) ...


[ĐIỀU CHỈNH] Danh sách SV và TKB các lớp Kỹ Năng Mềm - khóa thứ 16
Ngày đăng: 13/01/2020 9:36:58 SA      Tác giả: Khắc Tiệp
Lượt xem: 9.479    Phản hồi: 0
Danh sách SV và TKB các lớp Kỹ Năng Mềm - khóa thứ 16 ...


[CHÍNH THỨC] Kết quả học tập các lớp KNM khóa thứ 15 và khóa cũ
Ngày đăng: 06/01/2020 9:36:57 SA      Tác giả: Khắc Tiệp
Lượt xem: 1.245    Phản hồi: 0
[CHÍNH THỨC] Kết quả học tập các lớp KNM theo chuẩn đầu ra - Khóa thứ 15 và khóa cũ ...


[DỰ KIẾN] Kết quả học tập KNM Khóa thứ 15
Ngày đăng: 27/12/2019 8:50:29 SA      Tác giả: Khắc Tiệp
Lượt xem: 1.579    Phản hồi: 0
[DỰ KIẾN] Kết quả học tập KNM Khóa thứ 15 ...


Danh sách SV đăng ký học kỹ năng mềm khóa thứ 16
Ngày đăng: 16/12/2019 3:09:28 CH      Tác giả: Khắc Tiệp
Lượt xem: 1.934    Phản hồi: 0
Danh sách SV đăng ký học kỹ năng mềm khóa thứ 16 ...


Thông báo v/v tổ chức học Kỹ năng mềm theo chuẩn đầu ra - khóa thứ 16
Ngày đăng: 03/12/2019 4:09:47 CH      Tác giả: Khắc Tiệp
Lượt xem: 701    Phản hồi: 0
Thông báo v/v tổ chức học Kỹ năng mềm theo chuẩn đầu ra - khóa thứ 16 ...


Thời khóa biểu Đợt 3 HKI năm học 2019-2020
Ngày đăng: 21/11/2019 3:21:22 CH      Tác giả: vinhdh
Lượt xem: 3.427    Phản hồi: 0
Thời khóa biểu Đợt 3 HKI năm học 2019-2020 ...


Thời khóa biểu Đợt 2 HKI năm học 2019-2020
Ngày đăng: 23/09/2019 7:25:27 SA      Tác giả: vinhdh
Lượt xem: 3.526    Phản hồi: 0
Thời khóa biểu Đợt 2 HKI năm học 2019-2020 ...
Tổng số: 226 Trang : / 23 trang