Đang tải dữ liệu ...
ASP.NET.VN Đào tạo


Kế hoạch học tập


TKB các lớp Kỹ Năng Mềm - khóa thứ 16 (từ ngày 15/9/2020)
Ngày đăng: 11/09/2020 10:37:58 SA      Tác giả: Khắc Tiệp
Lượt xem: 1.882    Phản hồi: 0
TKB các lớp Kỹ Năng Mềm - khóa thứ 16 (từ ngày 15/9/2020) ...


[Cập nhật] Thời khóa biểu đợt 2 HKII năm học 2019-2020
Ngày đăng: 09/06/2020 9:11:20 SA      Tác giả: vinhdh
Lượt xem: 2.937    Phản hồi: 0
Thời khóa biểu đợt 2 HKII năm học 2019-2020 ...


Kế hoạch tổ chức thực hành, thực tập, xét tốt nghiệp và bế giảng cao đẳng khoá 11
Ngày đăng: 04/05/2020 2:22:30 CH      Tác giả: thaohb
Lượt xem: 1.813    Phản hồi: 0
Kế hoạch số 119/KH-CĐTM ngày 04/05/2020 của Hiệu trưởng về việc tổ chức thực hành, thực tập, xét tốt nghiệp và bế giảng cao đẳng khoá 11 ...


[Thay đổi] Thời khóa biểu đợt 1 HKII năm học 2019-2020; thời khóa biểu và danh sách SV khóa 13 học môn giáo dục thể chất HKII (2019-2020)
Ngày đăng: 13/04/2020 10:18:16 SA      Tác giả: vinhdh
Lượt xem: 4.916    Phản hồi: 0
Thời khóa biểu đợt 1 HKII năm học 2019-2020; thời khóa biểu và danh sách SV khóa 13 học môn giáo dục thể chất HKII (2019-2020) ...


Kế hoạch phát tài liệu HK2, năm học 2019-2020
Ngày đăng: 13/01/2020 2:41:43 CH      Tác giả: Truyền thông
Lượt xem: 2.055    Phản hồi: 0
Kế hoạch phát tài liệu HK2, năm học 2019-2020) ...


[ĐIỀU CHỈNH] Danh sách SV và TKB các lớp Kỹ Năng Mềm - khóa thứ 16
Ngày đăng: 13/01/2020 9:36:58 SA      Tác giả: Khắc Tiệp
Lượt xem: 10.930    Phản hồi: 0
Danh sách SV và TKB các lớp Kỹ Năng Mềm - khóa thứ 16 ...


[CHÍNH THỨC] Kết quả học tập các lớp KNM khóa thứ 15 và khóa cũ
Ngày đăng: 06/01/2020 9:36:57 SA      Tác giả: Khắc Tiệp
Lượt xem: 1.635    Phản hồi: 0
[CHÍNH THỨC] Kết quả học tập các lớp KNM theo chuẩn đầu ra - Khóa thứ 15 và khóa cũ ...


[DỰ KIẾN] Kết quả học tập KNM Khóa thứ 15
Ngày đăng: 27/12/2019 8:50:29 SA      Tác giả: Khắc Tiệp
Lượt xem: 1.950    Phản hồi: 0
[DỰ KIẾN] Kết quả học tập KNM Khóa thứ 15 ...


Danh sách SV đăng ký học kỹ năng mềm khóa thứ 16
Ngày đăng: 16/12/2019 3:09:28 CH      Tác giả: Khắc Tiệp
Lượt xem: 2.363    Phản hồi: 0
Danh sách SV đăng ký học kỹ năng mềm khóa thứ 16 ...


Thông báo v/v tổ chức học Kỹ năng mềm theo chuẩn đầu ra - khóa thứ 16
Ngày đăng: 03/12/2019 4:09:47 CH      Tác giả: Khắc Tiệp
Lượt xem: 937    Phản hồi: 0
Thông báo v/v tổ chức học Kỹ năng mềm theo chuẩn đầu ra - khóa thứ 16 ...
Tổng số: 228 Trang : / 23 trang