Đang tải dữ liệu ...
ASP.NET.VN Đào tạo


Kế hoạch học tập


Tổng hợp Kết quả học tập KNM theo chuẩn đầu ra của sinh viên Khóa 10+11 và khóa cũ
Ngày đăng: 14/09/2018 8:05:33 SA      Tác giả: Khắc Tiệp
Lượt xem: 153    Phản hồi: 0
Tổng hợp Kết quả học tập KNM theo chuẩn đầu ra của sinh viên Khóa 10+11 và khóa cũ ...


Thông báo Kế hoạch tổ chức ôn tập và kiểm tra Tiếng anh chuẩn đầu ra khóa thứ 9 (đợt 1)
Ngày đăng: 04/09/2018 5:16:01 CH      Tác giả: Khắc Tiệp
Lượt xem: 546    Phản hồi: 0
Thông báo Kế hoạch tổ chức ôn tập và kiểm tra Tiếng anh chuẩn đầu ra khóa thứ 9 (đợt 1) ...


Thời khóa biểu HK1 năm học 2018-2019 cho các lớp cao đẳng khóa 12
Ngày đăng: 24/08/2018 2:18:51 CH      Tác giả: Khắc Tiệp
Lượt xem: 11.782    Phản hồi: 0
Thời khóa biểu HK1 năm học 2018-2019 cho các lớp cao đẳng khóa 12 ...


Danh sách sinh viên Khóa 12 được biên chế theo lớp sinh hoạt
Ngày đăng: 23/08/2018 7:57:44 SA      Tác giả: Khắc Tiệp
Lượt xem: 952    Phản hồi: 0
Danh sách sinh viên Khóa 12 được biên chế theo lớp sinh hoạt ...


Thống kê số lượng SV đăng ký và học phí các học phần mở bổ sung HK1 (2018-2019)
Ngày đăng: 20/08/2018 3:50:58 CH      Tác giả: vinhdh
Lượt xem: 234    Phản hồi: 0
Học phần mở bổ sung ...


Thời khóa biểu các lớp Cao đẳng khóa 10+11 HK1 (2018-2019)
Ngày đăng: 10/08/2018 3:39:34 CH      Tác giả: vinhdh
Lượt xem: 607    Phản hồi: 0
Các lớp khóa 10+11 ...


Danh sách SV và TKB các lớp Kỹ Năng Mềm - khóa thứ 13
Ngày đăng: 03/08/2018 2:15:53 CH      Tác giả: Khắc Tiệp
Lượt xem: 5.824    Phản hồi: 0
Danh sách SV và TKB các lớp KNM - khóa thứ 13 ...


Danh sách SV đã nộp và chưa nộp học phí GDQP-AN năm 2018
Ngày đăng: 12/06/2018 1:47:52 CH      Tác giả: Thu Hằng
Lượt xem: 303    Phản hồi: 0
Danh sách này cập nhật đến 10h00 ngày 12/6/2018 ...


[DỰ KIẾN] Kết quả học tập KNM theo chuẩn đầu ra - Khóa thứ 12 và khóa cũ
Ngày đăng: 30/05/2018 10:37:00 SA      Tác giả: Khắc Tiệp
Lượt xem: 1.740    Phản hồi: 0
[DỰ KIẾN] Kết quả học tập KNM theo chuẩn đầu ra - Khóa thứ 12 và khóa cũ (năm 2018) ...


Danh sách SV nộp học phí KNM - khóa thứ 13
Ngày đăng: 29/05/2018 2:25:50 CH      Tác giả: Khắc Tiệp
Lượt xem: 2.531    Phản hồi: 0
Danh sách SV nộp học phí KNM - khóa thứ 13 ...
Tổng số: 191 Trang : / 20 trang