Đang tải dữ liệu ...
ASP.NET.VN Đào tạo


Kế hoạch học tập


Danh sách SV xin rút, được đồng ý cho rút và không đồng ý cho rút bớt tín chỉ - HK1, 2017-2018 (07h30 ngày 10/08/2017)
Ngày đăng: 10/08/2017 7:26:24 SA      Tác giả: vietbq
Lượt xem: 582    Phản hồi: 0
Danh sách SV xin rút, được đồng ý cho rút và không đồng ý cho rút bớt tín chỉ - HK1, 2017-2018 (07h30 ngày 10/08/2017) ...


Danh sách SV diện chậm tiến độ đề nghị mở bổ sung lớp học phần
Ngày đăng: 02/08/2017 10:52:18 SA      Tác giả: Khắc Tiệp
Lượt xem: 2.924    Phản hồi: 0
Danh sách SV diện chậm tiến độ đề nghị mở bổ sung lớp học phần ...


Danh sách SV học và TKB chính thức các lớp KNM - khóa thứ 11
Ngày đăng: 27/07/2017 11:47:45 SA      Tác giả: vietbq
Lượt xem: 6.359    Phản hồi: 0
Danh sách SV học và TKB chính thức các lớp KNM - khóa thứ 11 ...


Thời khóa biểu HK1 năm học 2017-2018
Ngày đăng: 25/07/2017 6:15:22 CH      Tác giả: Hồng Tuấn
Lượt xem: 7.765    Phản hồi: 0
Thời khóa biểu HK1 năm học 2017-2018 ...


Thông báo v/v xử lý cho các sinh viên chậm tiến độ đăng ký học
Ngày đăng: 25/07/2017 9:15:23 SA      Tác giả: vietbq
Lượt xem: 1.700    Phản hồi: 0
Thông báo v/v xử lý cho các sinh viên chậm tiến độ đăng ký học ...


[CHÍNH THỨC] Kết quả học tập các lớp KNM theo chuẩn đầu ra - Khóa thứ 9+10 (đợt 1, năm 2017) - Cập nhật đến ngày 30/5/2017
Ngày đăng: 30/05/2017 5:26:41 CH      Tác giả: vietbq
Lượt xem: 740    Phản hồi: 0
[CHÍNH THỨC] Kết quả học tập các lớp KNM theo chuẩn đầu ra - Khóa thứ 9+10 (đợt 1, năm 2017) - Cập nhật đến ngày 30/5/2017 ...


Danh sách SV nộp học phí GDQP-AN 2017
Ngày đăng: 30/05/2017 3:16:03 CH      Tác giả: Khắc Tiệp
Lượt xem: 2.454    Phản hồi: 0
Danh sách SV nộp học phí GDQP-AN 2017 ...


[DỰ KIẾN] Kết quả học tập GDTC các lớp cao đẳng Khóa 8 và khóa cũ
Ngày đăng: 29/05/2017 1:45:24 CH      Tác giả: Khắc Tiệp
Lượt xem: 440    Phản hồi: 0
[DỰ KIẾN] Kết quả học tập GDTC các lớp cao đẳng Khóa 8 và khóa cũ ...


Danh sách SV đăng ký học và thu học phí KNM - khóa thứ 11
Ngày đăng: 26/05/2017 4:10:02 CH      Tác giả: vietbq
Lượt xem: 2.930    Phản hồi: 0
Danh sách SV đăng ký học và thu học phí KNM - khóa thứ 11 ...


[DỰ KIẾN] Kết quả học tập các lớp KNM theo chuẩn đầu ra - Khóa thứ 9+10 và khóa cũ (đợt 1, năm 2017) - Cập nhật đến ngày 18/5/2017
Ngày đăng: 18/05/2017 4:56:12 CH      Tác giả: vietbq
Lượt xem: 915    Phản hồi: 0
Kết quả học tập các lớp KNM theo chuẩn đầu ra - Khóa thứ 9+10 và khóa cũ (đợt 1, năm 2017) - Cập nhật đến ngày 18/5/2017 ...
Tổng số: 149 Trang : / 15 trang