Đang tải dữ liệu ...
ASP.NET.VN Đào tạo-Công tác sinh viên


Kế hoạch học tập


Thời khóa biểu tuần 17 đợt 1 HK1 (2021-2022) khóa 13 dạy/học trực tiếp tại trường
Ngày đăng: 13/01/2022 10:07:46 SA      Tác giả: HOÀNG THI
Lượt xem: 135    Phản hồi: 0
Thời khóa biểu tuần 17 ...


Thời khóa biểu tuần 16 đợt 1 HK1 (2021-2022) khóa 13 dạy/học trực tiếp tại trường
Ngày đăng: 05/01/2022 11:44:01 SA      Tác giả: HOÀNG THI
Lượt xem: 355    Phản hồi: 0
TKB tuần 16 đợt1 K13 ...


Thời khóa biểu tuần 15 hệ thống ôn tập đợt 1 HK1 (2021-2022)_dành cho khóa 13 dạy/học trực tiếp tại trường
Ngày đăng: 29/12/2021 4:05:14 CH      Tác giả: vinhdh
Lượt xem: 72    Phản hồi: 0
Dành cho khóa 13 ...


Thời khóa biểu tuần 14 đợt 1 HK1 (2021-2022) dành cho các lớp khóa 13 dạy/học trực tiếp tại trường
Ngày đăng: 24/12/2021 8:37:21 SA      Tác giả: vinhdh
Lượt xem: 61    Phản hồi: 0
K13 dạy/học trực tiếp ...


Thời khóa biểu tuần 13 đợt 1 HK1 (2021-2022) dành cho các lớp khóa 13 dạy/học trực tiếp tại trường
Ngày đăng: 20/12/2021 8:58:36 SA      Tác giả: vinhdh
Lượt xem: 68    Phản hồi: 0
K13 dạy/học trực tiếp ...


Thời khóa biểu đợt 1 HK1 (2021-2022) dành cho khóa 13, 14 (trực tuyến)
Ngày đăng: 11/11/2021 2:41:47 CH      Tác giả: vinhdh
Lượt xem: 2.340    Phản hồi: 0
TKB đợt 1 K13,14 ...


Kế hoạch học tập - Thông tin học phí - Biên chế lớp học GDQPAN năm 2021
Ngày đăng: 02/11/2021 8:49:16 CH      Tác giả: Truyền thông
Lượt xem: 1.377    Phản hồi: 0
Kế hoạch học tập - Thông tin học phí - Biên chế lớp học GDQPAN năm 2021 ...


Đăng ký học phần Giáo dục quốc phòng & an ninh dành cho sinh viên Cao đẳng khóa 13
Ngày đăng: 11/10/2021 3:20:26 CH      Tác giả: Truyền thông
Lượt xem: 2.230    Phản hồi: 0
Đăng ký học phần Giáo dục quốc phòng & an ninh dành cho sinh viên Cao đẳng khóa 13 ...


Thời khóa biểu HK1 năm học 2021-2022 dành cho SV khóa 15 (dạy/ học trực tuyến)
Ngày đăng: 22/09/2021 9:36:16 SA      Tác giả: vinhdh
Lượt xem: 1.573    Phản hồi: 0
Thời khóa biểu HK1 (2021-2022) khóa 15 ...


Thời khóa biểu đợt 2 HK2 năm học 2020-2021 (dạy/học trực tuyến)
Ngày đăng: 28/08/2021 10:10:47 CH      Tác giả: vinhdh
Lượt xem: 2.481    Phản hồi: 0
Thời khóa biểu đợt 2 HKII ...
Tổng số: 260 Trang : / 26 trang