Đang tải dữ liệu ...
ASP.NET.VN Đào tạo


Kế hoạch học tập


Kế hoạch phát tài liệu HK2, năm học 2019-2020
Ngày đăng: 13/01/2020 2:41:43 CH      Tác giả: Truyền thông
Lượt xem: 644    Phản hồi: 0
Kế hoạch phát tài liệu HK2, năm học 2019-2020) ...


Danh sách SV và TKB các lớp Kỹ Năng Mềm - khóa thứ 16
Ngày đăng: 13/01/2020 9:36:58 SA      Tác giả: Khắc Tiệp
Lượt xem: 1.805    Phản hồi: 0
Danh sách SV và TKB các lớp Kỹ Năng Mềm - khóa thứ 16 ...


Thời khóa biểu đợt 1 HKII năm học 2019-2020; thời khóa biểu và danh sách SV khóa 13 học môn giáo dục thể chất HKII (2019-2020)
Ngày đăng: 10/01/2020 3:48:19 CH      Tác giả: vinhdh
Lượt xem: 3.283    Phản hồi: 0
TKB đợt 1 HKII năm học 2019-2020; TKB và danh sách SV khóa 13 học môn giáo dục thể chất HKII (2019-2020) ...


[CHÍNH THỨC] Kết quả học tập các lớp KNM khóa thứ 15 và khóa cũ
Ngày đăng: 06/01/2020 9:36:57 SA      Tác giả: Khắc Tiệp
Lượt xem: 580    Phản hồi: 0
[CHÍNH THỨC] Kết quả học tập các lớp KNM theo chuẩn đầu ra - Khóa thứ 15 và khóa cũ ...


[DỰ KIẾN] Kết quả học tập KNM Khóa thứ 15
Ngày đăng: 27/12/2019 8:50:29 SA      Tác giả: Khắc Tiệp
Lượt xem: 1.008    Phản hồi: 0
[DỰ KIẾN] Kết quả học tập KNM Khóa thứ 15 ...


Danh sách SV đăng ký học kỹ năng mềm khóa thứ 16
Ngày đăng: 16/12/2019 3:09:28 CH      Tác giả: Khắc Tiệp
Lượt xem: 1.317    Phản hồi: 0
Danh sách SV đăng ký học kỹ năng mềm khóa thứ 16 ...


Thông báo v/v tổ chức học Kỹ năng mềm theo chuẩn đầu ra - khóa thứ 16
Ngày đăng: 03/12/2019 4:09:47 CH      Tác giả: Khắc Tiệp
Lượt xem: 493    Phản hồi: 0
Thông báo v/v tổ chức học Kỹ năng mềm theo chuẩn đầu ra - khóa thứ 16 ...


Thời khóa biểu Đợt 3 HKI năm học 2019-2020
Ngày đăng: 21/11/2019 3:21:22 CH      Tác giả: vinhdh
Lượt xem: 2.886    Phản hồi: 0
Thời khóa biểu Đợt 3 HKI năm học 2019-2020 ...


Thời khóa biểu Đợt 2 HKI năm học 2019-2020
Ngày đăng: 23/09/2019 7:25:27 SA      Tác giả: vinhdh
Lượt xem: 3.226    Phản hồi: 0
Thời khóa biểu Đợt 2 HKI năm học 2019-2020 ...


Danh sách SV và TKB các lớp Kỹ Năng Mềm - khóa thứ 15
Ngày đăng: 08/08/2019 6:25:16 CH      Tác giả: Khắc Tiệp
Lượt xem: 6.454    Phản hồi: 0
Danh sách SV và TKB các lớp Kỹ Năng Mềm - khóa thứ 15 ...
Tổng số: 225 Trang : / 23 trang