Đang tải dữ liệu ...
ASP.NET.VN Đào tạo


Kế hoạch học tập


Thời khóa biểu dạy bù/học bù HK2 (2018-2019)_Khóa 11, Khóa 12
Ngày đăng: 17/04/2019 7:50:36 SA      Tác giả: vinhdh
Lượt xem: 895    Phản hồi: 0
Dành cho SV khóa 11,12 ...


Thời khóa biểu các học phần mở bổ sung HK2 (2018-2019)
Ngày đăng: 20/02/2019 6:23:32 CH      Tác giả: vinhdh
Lượt xem: 310    Phản hồi: 0
Dành cho SV chậm tiến độ ...


[CHÍNH THỨC] Kết quả học tập các lớp KNM - Khóa thứ 13 và khóa cũ
Ngày đăng: 07/01/2019 7:29:31 CH      Tác giả: Khắc Tiệp
Lượt xem: 485    Phản hồi: 0
[CHÍNH THỨC] Kết quả học tập các lớp KNM - Khóa thứ 13 và khóa cũ ...


[Dự kiến] Kết quả học tập KNM Khóa 13 và khóa cũ
Ngày đăng: 02/01/2019 5:07:08 CH      Tác giả: Khắc Tiệp
Lượt xem: 1.340    Phản hồi: 0
[Dự kiến] Kết quả học tập KNM Khóa 13 và khóa cũ ...


Danh sách SV và TKB các lớp Kỹ Năng Mềm - khóa thứ 14
Ngày đăng: 28/12/2018 5:09:50 CH      Tác giả: Khắc Tiệp
Lượt xem: 4.184    Phản hồi: 0
Danh sách SV và TKB các lớp Kỹ Năng Mềm - khóa thứ 14 ...


Thời khóa biểu HK2 năm học 2018-2019
Ngày đăng: 28/12/2018 7:11:54 SA      Tác giả: Khắc Tiệp
Lượt xem: 4.343    Phản hồi: 0
Thời khóa biểu HK2 năm học 2018-2019 ...


Thông báo xử lý sinh viên chậm tiến độ
Ngày đăng: 26/12/2018 1:20:54 CH      Tác giả: vinhdh
Lượt xem: 236    Phản hồi: 0
Thông báo xử lý sinh viên chậm tiến độ ...


[DỰ KIẾN] Tổng hợp kết quả học tập GDTC Khóa 9 và khóa cũ
Ngày đăng: 26/12/2018 7:52:05 SA      Tác giả: Khắc Tiệp
Lượt xem: 305    Phản hồi: 0
[DỰ KIẾN] Tổng hợp kết quả học tập GDTC Khóa 9 và khóa cũ ...


Thông báo Lịch học bù cho ngày nghỉ 10/12/2018 (thứ 2) của Khóa 12
Ngày đăng: 11/12/2018 2:33:38 CH      Tác giả: vinhdh
Lượt xem: 1.083    Phản hồi: 0
Thông báo Lịch học bù cho ngày nghỉ 10/12/2018 (thứ 2)của Khóa 12 ...


Thời khóa biểu học bù HK1 (2018-2019)_CĐ khóa 12
Ngày đăng: 28/11/2018 3:44:57 CH      Tác giả: vinhdh
Lượt xem: 1.760    Phản hồi: 0
Thời khóa biểu học bù HK1 (2018-2019)_CĐ khóa 12 ...
Tổng số: 204 Trang : / 21 trang