Đang tải dữ liệu ...
ASP.NET.VN Đào tạo


Kế hoạch học tập


Kế hoạch hướng dẫn thực tập tốt nghiệp, ngoại khóa CĐ khóa 9
Ngày đăng: 12/01/2018 10:47:19 SA      Tác giả: vinhdh
Lượt xem: 1.254    Phản hồi: 0
Kế hoạch hướng dẫn thực tập tốt nghiệp, ngoại khóa CĐ khóa 9 ...


Danh sách SV học và TKB chính thức các lớp KNM - khóa thứ 12
Ngày đăng: 29/12/2017 9:18:32 SA      Tác giả: vietbq
Lượt xem: 3.617    Phản hồi: 0
Danh sách SV học và TKB chính thức các lớp KNM - khóa thứ 12 ...


Lịch sơ kết học kỳ 1 năm học 2017-2018
Ngày đăng: 27/12/2017 4:48:32 CH      Tác giả: vinhdh
Lượt xem: 2.109    Phản hồi: 0
Lịch sơ kết học kỳ 1 năm học 2017-2018 ...


[CHÍNH THỨC] Kết quả học tập các lớp KNM theo chuẩn đầu ra - Khóa thứ 10+11 (đợt 2, năm 2017) - Cập nhật đến ngày 25/12/2017
Ngày đăng: 27/12/2017 1:32:45 CH      Tác giả: vietbq
Lượt xem: 884    Phản hồi: 0
[CHÍNH THỨC] Kết quả học tập các lớp KNM theo chuẩn đầu ra - Khóa thứ 10+11 (đợt 2, năm 2017) - Cập nhật đến ngày 25/12/2017 ...


Danh sách SV diện chậm tiến độ đề nghị mở bổ sung lớp học phần HK2 (2017-2018)
Ngày đăng: 26/12/2017 9:12:46 SA      Tác giả: vinhdh
Lượt xem: 1.035    Phản hồi: 0
HK2 (2017-2018) ...


[QUAN TRỌNG] Lịch thi kết thúc học phần - HK1, năm học 2017-2018 (các học phần thi trong ngày 30-31/12/2017 có thay đổi)
Ngày đăng: 22/12/2017 2:32:46 CH      Tác giả: vietbq
Lượt xem: 2.155    Phản hồi: 0
[QUAN TRỌNG] Lịch thi kết thúc học phần - HK1, năm học 2017-2018 (các học phần thi trong ngày 30-31/12/2017 có thay đổi) ...


Thời khóa biểu HK2 năm học 2017-2018
Ngày đăng: 19/12/2017 8:58:33 SA      Tác giả: Hồng Tuấn
Lượt xem: 7.388    Phản hồi: 0
Thời khóa biểu HK2 năm học 2017-2018 ...


[DỰ KIẾN] Kết quả học tập các lớp KNM theo chuẩn đầu ra - Khóa thứ 11 và khóa cũ (đợt 2, năm 2017)
Ngày đăng: 07/12/2017 5:17:49 CH      Tác giả: vietbq
Lượt xem: 1.843    Phản hồi: 0
[DỰ KIẾN] Kết quả học tập các lớp KNM theo chuẩn đầu ra - Khóa thứ 11 và khóa cũ (đợt 2, năm 2017) ...


Danh sách SV đăng ký học và thu học phí KNM - khóa thứ 12
Ngày đăng: 23/11/2017 6:17:34 CH      Tác giả: vietbq
Lượt xem: 2.869    Phản hồi: 0
Danh sách SV đăng ký học và thu học phí KNM - khóa thứ 12 ...


Thời khóa biểu học bù HK1 2017-2018
Ngày đăng: 16/11/2017 11:21:06 SA      Tác giả: Hồng Tuấn
Lượt xem: 3.477    Phản hồi: 0
Thời khóa biểu học bù HK1 2017-2018 ...
Tổng số: 170 Trang : / 17 trang