Đang tải dữ liệu ...
ASP.NET.VN Đào tạo


Kế hoạch học tập » Bậc cao đẳng


Thông báo về việc tổ chức học kỳ hè năm học 2016 - 2017
Ngày đăng: 25/04/2017 8:18:48 CH      Tác giả: vietbq
Lượt xem: 182    Phản hồi: 0
Thông báo về việc tổ chức học kỳ hè năm học 2016 - 2017 ...


[DỰ KIẾN] Lịch thi kết thúc học phần HK2 năm học 2016-2017
Ngày đăng: 24/04/2017 2:35:16 CH      Tác giả: vietbq
Lượt xem: 1.023    Phản hồi: 0
[DỰ KIẾN] Lịch thi kết thúc học phần HK2 năm học 2016-2017 ...


Kết quả kiểm tra tiếng Anh chuẩn đầu ra khóa thứ bảy - Đợt 2 (18/03/2017)
Ngày đăng: 29/03/2017 8:22:16 SA      Tác giả: Khắc Tiệp
Lượt xem: 2.672    Phản hồi: 0
Kết quả kiểm tra tiếng Anh chuẩn đầu ra khóa thứ bảy - Đợt 2 (18/03/2017) ...


Khoa TCNH thông báo phân công giảng viên hướng dẫn TTTN (v1)
Ngày đăng: 17/03/2017 7:58:16 SA      Tác giả: Y.Linh
Lượt xem: 637    Phản hồi: 0
Khoa TCNH thông báo phân công giảng viên hướng dẫn TTTN (v1) ...


Danh sách SV tham dự kiểm tra Tiếng anh chuẩn đầu ra Khoá 7 - Đợt 2 (18/03/2017)
Ngày đăng: 14/03/2017 9:56:52 SA      Tác giả: Khắc Tiệp
Lượt xem: 2.042    Phản hồi: 0
Danh sách SV tham dự kiểm tra Tiếng anh chuẩn đầu ra Khoá 7 - Đợt 2 (18/03/2017) ...


[SV diện chậm tiến độ tốt nghiệp] Danh sách phần trong học p được mở
Ngày đăng: 01/03/2017 5:13:23 CH      Tác giả: Khắc Tiệp
Lượt xem: 2.442    Phản hồi: 0
[SV diện chậm tiến độ tốt nghiệp] Danh sách SV trong học phần được mở ...


Danh sách lớp ôn tập TACĐR Khoá thứ 7 - Đợt 2
Ngày đăng: 23/02/2017 1:15:06 CH      Tác giả: Khắc Tiệp
Lượt xem: 1.458    Phản hồi: 0
Danh sách lớp ôn tập TACĐR Khoá thứ 7 - Đợt 2 ...


[SV diện chậm tiến độ tốt nghiệp] Danh sách SV cần nộp bổ sung học phí
Ngày đăng: 22/02/2017 8:38:39 SA      Tác giả: Khắc Tiệp
Lượt xem: 523    Phản hồi: 0
Danh sách SV nộp bổ sung học phí (SV diện chậm tiến độ tốt nghiệp) - HK2, 2016-2017 ...


Kế hoạch hướng dẫn thực tập cao đẳng khóa 8
Ngày đăng: 21/02/2017 8:08:24 SA      Tác giả: Hồng Tuấn
Lượt xem: 2.243    Phản hồi: 0
Kế hoạch hướng dẫn thực tập cao đẳng khóa 8 ...


Danh sách SV đăng ký học và thu hoc phí (SV diện chậm tiến độ tốt nghiệp) - HK2, 2016-2017
Ngày đăng: 19/02/2017 8:11:57 SA      Tác giả: vietbq
Lượt xem: 827    Phản hồi: 0
Danh sách SV đăng ký học và thu hoc phí (SV diện chậm tiến độ tốt nghiệp) - HK2, 2016-2017 ...
Tổng số: 122 Trang : / 13 trang