Đang tải dữ liệu ...
ASP.NET.VN Đào tạo


Kế hoạch học tập » Bậc cao đẳng


Thông báo Lịch học bù cho ngày nghỉ 10/12/2018 (thứ 2)
Ngày đăng: 11/12/2018 2:33:38 CH      Tác giả: vinhdh
Lượt xem: 39    Phản hồi: 0
Thông báo Lịch học bù cho ngày nghỉ 10/12/2018 (thứ 2) ...


Thời khóa biểu học bù HK1 (2018-2019)_CĐ khóa 12
Ngày đăng: 28/11/2018 3:44:57 CH      Tác giả: vinhdh
Lượt xem: 1.363    Phản hồi: 0
Thời khóa biểu học bù HK1 (2018-2019)_CĐ khóa 12 ...


Thời khóa biểu học bù HK1 (2018-2019)_CĐ khóa 10,11 và khóa cũ
Ngày đăng: 16/11/2018 10:00:16 SA      Tác giả: vinhdh
Lượt xem: 568    Phản hồi: 0
Thời khóa biểu học bù HK1 (2018-2019)_CĐ khóa 10+11và khóa cũ ...


Danh sách SV đăng ký học KNM khóa thứ 14
Ngày đăng: 14/11/2018 3:03:21 CH      Tác giả: Khắc Tiệp
Lượt xem: 1.312    Phản hồi: 0
Danh sách SV đăng ký học KNM khóa thứ 14 ...


Thông báo v/v tổ chức học Kỹ năng mềm theo chuẩn đầu ra - khóa thứ 14
Ngày đăng: 05/11/2018 3:13:51 CH      Tác giả: vietbq
Lượt xem: 447    Phản hồi: 0
Thông báo v/v tổ chức học Kỹ năng mềm theo chuẩn đầu ra - khóa thứ 14 ...


Tổng hợp Kết quả học tập KNM theo chuẩn đầu ra của sinh viên Khóa 10+11 và khóa cũ
Ngày đăng: 14/09/2018 8:05:33 SA      Tác giả: Khắc Tiệp
Lượt xem: 305    Phản hồi: 0
Tổng hợp Kết quả học tập KNM theo chuẩn đầu ra của sinh viên Khóa 10+11 và khóa cũ ...


Thông báo Kế hoạch tổ chức ôn tập và kiểm tra Tiếng anh chuẩn đầu ra khóa thứ 9 (đợt 1)
Ngày đăng: 04/09/2018 5:16:01 CH      Tác giả: Khắc Tiệp
Lượt xem: 714    Phản hồi: 0
Thông báo Kế hoạch tổ chức ôn tập và kiểm tra Tiếng anh chuẩn đầu ra khóa thứ 9 (đợt 1) ...


Thời khóa biểu HK1 năm học 2018-2019 cho các lớp cao đẳng khóa 12
Ngày đăng: 24/08/2018 2:18:51 CH      Tác giả: Khắc Tiệp
Lượt xem: 12.121    Phản hồi: 0
Thời khóa biểu HK1 năm học 2018-2019 cho các lớp cao đẳng khóa 12 ...


Danh sách sinh viên Khóa 12 được biên chế theo lớp sinh hoạt
Ngày đăng: 23/08/2018 7:57:44 SA      Tác giả: Khắc Tiệp
Lượt xem: 1.018    Phản hồi: 0
Danh sách sinh viên Khóa 12 được biên chế theo lớp sinh hoạt ...


Thống kê số lượng SV đăng ký và học phí các học phần mở bổ sung HK1 (2018-2019)
Ngày đăng: 20/08/2018 3:50:58 CH      Tác giả: vinhdh
Lượt xem: 292    Phản hồi: 0
Học phần mở bổ sung ...
Tổng số: 182 Trang : / 19 trang