Đang tải dữ liệu ...
ASP.NET.VN Đào tạo-Công tác sinh viên


Kế hoạch học tập » Bậc cao đẳng


Thời khóa biểu khóa 14 đợt 2 HK2 (2021-2022), khóa 15 đợt 1 HK1 (2022-2023) và TKB môn Giáo dục thể chất khóa 15 HK1 (2022-2023)
Ngày đăng: 27/07/2022 8:54:15 SA      Tác giả: vinhdh
Lượt xem: 1.669    Phản hồi: 0
TKB Khóa 14,15 ...


Danh sách xét thi đua toàn khóa Cao đẳng khóa 13 (2019-2022)
Ngày đăng: 13/06/2022 4:44:08 CH      Tác giả: Truyền thông
Lượt xem: 1.701    Phản hồi: 0
Danh sách xét thi đua toàn khóa Cao đẳng khóa 13 (2019-2022) ...


Thời khóa biểu khóa 14 đợt 1 HK2 (2021-2022) và khóa 15 đợt 2 HK2 (2021-2022)
Ngày đăng: 19/04/2022 4:01:05 CH      Tác giả: vinhdh
Lượt xem: 1.968    Phản hồi: 0
TKB khóa 14,15 ...


Thời khóa biểu và danh sách SV khóa 15 học môn giáo dục thể chất HK2 (2021-2022)
Ngày đăng: 31/03/2022 11:04:11 SA      Tác giả: vinhdh
Lượt xem: 985    Phản hồi: 0
GDTC K15 ...


Thông báo triển khai đăng ký và nộp lệ phí học ghép môn học GDQP&AN
Ngày đăng: 22/03/2022 3:03:33 CH      Tác giả: Truyền thông
Lượt xem: 846    Phản hồi: 0
Thông báo triển khai đăng ký và nộp lệ phí học ghép môn học GDQP&AN ...


Sơ đồ hướng dẫn và danh sách chỗ ngồi Lễ Bế giảng Khóa 12 ngày 27/02/2022
Ngày đăng: 26/02/2022 8:04:23 CH      Tác giả: HOÀNG THI
Lượt xem: 1.321    Phản hồi: 0
Lễ bế giảng và nhận Bằng tốt nghiệp khóa 12 ngày 27/02/2022 ...


Thời khóa biểu khóa 14 đợt 2 HK1 (2021-2022); khóa 15 đợt 1 HK2 (2021-2022); khóa 13 tuần 23-25 và TKB giáo dục thể chất K14 HK1 (2021-2022)_ dạy/học trực tiếp tại trường
Ngày đăng: 23/02/2022 3:23:01 CH      Tác giả: vinhdh
Lượt xem: 2.858    Phản hồi: 0
Khóa 13,14,15 ...


Thông báo kế hoạch Thực tập Tốt nghiệp Khóa 13
Ngày đăng: 22/02/2022 9:37:09 SA      Tác giả: nguyenhoangthi
Lượt xem: 1.130    Phản hồi: 0
Thông báo kế hoạch Thực tập Tốt nghiệp K13 ...


Thời khóa biểu khóa 13 tuần 21 và thời khóa biểu hệ thống ôn tập khóa 14,15 HK1 năm học 2021-2022 dạy/ học trực tiếp tại trường
Ngày đăng: 09/02/2022 9:03:21 SA      Tác giả: vinhdh
Lượt xem: 2.158    Phản hồi: 0
Thời khóa biểu khóa 13 tuần 21 và thời khóa biểu hệ thống ôn tập khóa 14,15 HK1 năm học 2021-2022 dạy/ học trực tiếp tại trường ...


Thời khóa biểu tuần 17 đợt 1 HK1 (2021-2022) khóa 13 dạy/học trực tiếp tại trường
Ngày đăng: 13/01/2022 10:07:46 SA      Tác giả: HOÀNG THI
Lượt xem: 438    Phản hồi: 0
Thời khóa biểu tuần 17 ...
Tổng số: 255 Trang : / 26 trang