Đang tải dữ liệu ...
ASP.NET.VN Đào tạo


Kế hoạch học tập » Bậc cao đẳng


[CHÍNH THỨC] Kết quả học tập các lớp KNM theo chuẩn đầu ra - Khóa thứ 9+10 (đợt 1, năm 2017) - Cập nhật đến ngày 30/5/2017
Ngày đăng: 30/05/2017 5:26:41 CH      Tác giả: vietbq
Lượt xem: 569    Phản hồi: 0
[CHÍNH THỨC] Kết quả học tập các lớp KNM theo chuẩn đầu ra - Khóa thứ 9+10 (đợt 1, năm 2017) - Cập nhật đến ngày 30/5/2017 ...


Danh sách SV nộp học phí GDQP-AN 2017
Ngày đăng: 30/05/2017 3:16:03 CH      Tác giả: Khắc Tiệp
Lượt xem: 2.277    Phản hồi: 0
Danh sách SV nộp học phí GDQP-AN 2017 ...


[DỰ KIẾN] Kết quả học tập GDTC các lớp cao đẳng Khóa 8 và khóa cũ
Ngày đăng: 29/05/2017 1:45:24 CH      Tác giả: Khắc Tiệp
Lượt xem: 316    Phản hồi: 0
[DỰ KIẾN] Kết quả học tập GDTC các lớp cao đẳng Khóa 8 và khóa cũ ...


Danh sách SV đăng ký học và thu học phí KNM - khóa thứ 11
Ngày đăng: 26/05/2017 4:10:02 CH      Tác giả: vietbq
Lượt xem: 2.729    Phản hồi: 0
Danh sách SV đăng ký học và thu học phí KNM - khóa thứ 11 ...


[DỰ KIẾN] Kết quả học tập các lớp KNM theo chuẩn đầu ra - Khóa thứ 9+10 và khóa cũ (đợt 1, năm 2017) - Cập nhật đến ngày 18/5/2017
Ngày đăng: 18/05/2017 4:56:12 CH      Tác giả: vietbq
Lượt xem: 818    Phản hồi: 0
Kết quả học tập các lớp KNM theo chuẩn đầu ra - Khóa thứ 9+10 và khóa cũ (đợt 1, năm 2017) - Cập nhật đến ngày 18/5/2017 ...


Thông báo Kế hoạch học GDQP - AN cho sinh viên các lớp CĐ Khóa 9
Ngày đăng: 12/05/2017 3:12:47 CH      Tác giả: Khắc Tiệp
Lượt xem: 4.990    Phản hồi: 0
Thông báo Kế hoạch học GDQP - AN cho sinh viên các lớp cao đẳng Khóa 9 ...


Thông báo v/v tổ chức học Kỹ năng mềm theo chuẩn đầu ra - khóa thứ 11
Ngày đăng: 09/05/2017 4:55:51 CH      Tác giả: vietbq
Lượt xem: 1.204    Phản hồi: 0
Thông báo v/v tổ chức học Kỹ năng mềm theo chuẩn đầu ra - khóa thứ 11 ...


Thời khóa biểu học bù HK2 2016-2017
Ngày đăng: 05/05/2017 11:06:53 SA      Tác giả: Hồng Tuấn
Lượt xem: 2.165    Phản hồi: 0
Thời khóa biểu học bù HK2 2016-2017 ...


Thông báo về việc tổ chức học kỳ hè năm học 2016 - 2017
Ngày đăng: 25/04/2017 8:18:48 CH      Tác giả: vietbq
Lượt xem: 842    Phản hồi: 0
Thông báo về việc tổ chức học kỳ hè năm học 2016 - 2017 ...


[CHÍNH THỨC] Lịch thi kết thúc học phần HK2 năm học 2016-2017 (có cập nhật)
Ngày đăng: 24/04/2017 2:35:16 CH      Tác giả: vietbq
Lượt xem: 6.871    Phản hồi: 0
[CHÍNH THỨC] Lịch thi kết thúc học phần HK2 năm học 2016-2017 (có cập nhật) ...
Tổng số: 130 Trang : / 13 trang