Đang tải dữ liệu ...
ASP.NET.VN Đào tạo


Kế hoạch học tập » Bậc cao đẳng


Thông báo v/v tổ chức học Kỹ năng mềm theo chuẩn đầu ra - khóa thứ 16
Ngày đăng: 03/12/2019 4:09:47 CH      Tác giả: Khắc Tiệp
Lượt xem: 332    Phản hồi: 0
Thông báo v/v tổ chức học Kỹ năng mềm theo chuẩn đầu ra - khóa thứ 16 ...


Thời khóa biểu Đợt 3 HKI năm học 2019-2020
Ngày đăng: 21/11/2019 3:21:22 CH      Tác giả: vinhdh
Lượt xem: 2.568    Phản hồi: 0
Thời khóa biểu Đợt 3 HKI năm học 2019-2020 ...


Thời khóa biểu Đợt 2 HKI năm học 2019-2020
Ngày đăng: 23/09/2019 7:25:27 SA      Tác giả: vinhdh
Lượt xem: 3.091    Phản hồi: 0
Thời khóa biểu Đợt 2 HKI năm học 2019-2020 ...


Danh sách SV và TKB các lớp Kỹ Năng Mềm - khóa thứ 15
Ngày đăng: 08/08/2019 6:25:16 CH      Tác giả: Khắc Tiệp
Lượt xem: 6.317    Phản hồi: 0
Danh sách SV và TKB các lớp Kỹ Năng Mềm - khóa thứ 15 ...


Thời khóa biểu HKI năm học 2019-2020 (Đợt 1)
Ngày đăng: 08/08/2019 7:17:20 SA      Tác giả: vinhdh
Lượt xem: 8.058    Phản hồi: 0
Khóa 11,12,13 ...


Lịch học "Tuần sinh hoạt tuần công dân - Sinh viên đầu khóa" - Bậc Cao đẳng khóa 13
Ngày đăng: 03/08/2019 10:23:30 CH      Tác giả: Truyền thông
Lượt xem: 5.885    Phản hồi: 0
Lịch học "Tuần sinh hoạt tuần công dân - Sinh viên đầu khóa" - Bậc Cao đẳng khóa 13 ...


Lịch học GDQP-AN đợt 2 (từ ngày 22/7 đến 02/8/2019)
Ngày đăng: 18/07/2019 4:22:03 CH      Tác giả: Khắc Tiệp
Lượt xem: 1.542    Phản hồi: 0
Lịch học GDQP-AN đợt 2 (từ ngày 22/7 đến 02/8/2019) ...


[CHÍNH THỨC] Kết quả học tập các lớp KNM theo chuẩn đầu ra - Khóa thứ 14 và khóa cũ
Ngày đăng: 25/06/2019 7:50:29 SA      Tác giả: Khắc Tiệp
Lượt xem: 907    Phản hồi: 0
[CHÍNH THỨC] Kết quả học tập các lớp KNM theo chuẩn đầu ra - Khóa thứ 14 và khóa cũ ...


Danh sách SV đăng ký học kỹ năng mềm khóa thứ 15
Ngày đăng: 17/06/2019 5:51:07 CH      Tác giả: Khắc Tiệp
Lượt xem: 1.389    Phản hồi: 0
Danh sách SV đăng ký học kỹ năng mềm khóa thứ 15 ...


Lịch học và biên chế Đại đội Giáo dục quốc phòng và An ninh cho sinh viên (K11 và khoá cũ)
Ngày đăng: 15/06/2019 11:43:46 SA      Tác giả: Đào tạo
Lượt xem: 1.799    Phản hồi: 0
* 7h00 ngày 24/6/2019 giao- nhận sinh viên, phát quân tư trang (sân Bóng ném TDTT) * 7h00 ngày 25/6/2019 tập trung khai giảng khoá học tại trường Đại học TDTT Đà Nẵng (chỉ tập trung sinh viên đợt 1) * Ngày 16, 17/7 Hội trường bận tổ chức lễ tốt nghiệp nên sẽ có thông báo điều chỉnh sau ...
Tổng số: 205 Trang : / 21 trang