Đang tải dữ liệu ...
ASP.NET.VN Đào tạo-Công tác sinh viên


Kế hoạch học tập » Bậc cao đẳng


Đăng ký học phần Giáo dục quốc phòng & an ninh dành cho sinh viên Cao đẳng khóa 13
Ngày đăng: 11/10/2021 3:20:26 CH      Tác giả: Truyền thông
Lượt xem: 1.297    Phản hồi: 0
Đăng ký học phần Giáo dục quốc phòng & an ninh dành cho sinh viên Cao đẳng khóa 13 ...


Thời khóa biểu HK1 năm học 2021-2022 dành cho SV khóa 15 (dạy/ học trực tuyến)
Ngày đăng: 22/09/2021 9:36:16 SA      Tác giả: vinhdh
Lượt xem: 1.200    Phản hồi: 0
Thời khóa biểu HK1 (2021-2022) khóa 15 ...


Thời khóa biểu đợt 2 HK2 năm học 2020-2021 (dạy/học trực tuyến)
Ngày đăng: 28/08/2021 10:10:47 CH      Tác giả: vinhdh
Lượt xem: 2.143    Phản hồi: 0
Thời khóa biểu đợt 2 HKII ...


[DỰ KIẾN] Kết quả học tập KNM Khóa thứ 18
Ngày đăng: 06/05/2021 10:11:57 SA      Tác giả: Khắc Tiệp
Lượt xem: 687    Phản hồi: 0
[DỰ KIẾN] Kết quả học tập KNM Khóa thứ 18 ...


[CHÍNH THỨC] Kết quả học tập các lớp KNM khóa thứ 17 và khóa cũ
Ngày đăng: 22/03/2021 7:50:30 SA      Tác giả: Khắc Tiệp
Lượt xem: 313    Phản hồi: 0
[CHÍNH THỨC] Kết quả học tập các lớp KNM khóa thứ 17 và khóa cũ ...


[DỰ KIẾN] Kết quả học tập KNM Khóa thứ 17
Ngày đăng: 12/03/2021 3:33:07 CH      Tác giả: Khắc Tiệp
Lượt xem: 878    Phản hồi: 0
[DỰ KIẾN] Kết quả học tập KNM Khóa thứ 17 ...


Danh sách SV và TKB Kỹ năng mềm khóa thứ 18
Ngày đăng: 25/02/2021 11:18:37 SA      Tác giả: Khắc Tiệp
Lượt xem: 1.302    Phản hồi: 0
Danh sách SV và TKB Kỹ năng mềm khóa thứ 18 ...


[Điều chỉnh thời gian] Thời khóa biểu đợt 1 HK2 (2020-2021), thời khóa biểu môn Giáo dục thể chất khóa 14 HK2 (2020-2021) và danh sách SV khóa 14 học GDTC HK2 (2020-2021)
Ngày đăng: 29/01/2021 3:53:07 CH      Tác giả: vinhdh
Lượt xem: 3.171    Phản hồi: 0
TKB đợt 1 HK2 (2020-2021), TKB GDTC và danh sách SV k14 hoc GDTC ...


Danh sách SV đăng ký học KNM khóa thứ 18
Ngày đăng: 19/01/2021 3:09:52 CH      Tác giả: Khắc Tiệp
Lượt xem: 743    Phản hồi: 0
Danh sách SV đăng ký học KNM khóa thứ 18 ...


Thông báo Kế hoạch tổ chức Kỹ năng mềm khóa thứ 18
Ngày đăng: 11/01/2021 7:50:40 SA      Tác giả: Khắc Tiệp
Lượt xem: 422    Phản hồi: 0
Thông báo Kế hoạch tổ chức Kỹ năng mềm khóa thứ 18 ...
Tổng số: 239 Trang : / 24 trang