Đang tải dữ liệu ...
ASP.NET.VN Đào tạo-Công tác sinh viên


Kế hoạch học tập » Bậc cao đẳng


Thông báo đăng ký và tổ chức giảng dạy Giáo dục thể chất K16
Ngày đăng: 04/11/2022 4:11:36 CH      Tác giả: Hồ Bích Thảo
Lượt xem: 221    Phản hồi: 0
4/11/2022 ...


Thông báo Kế hoạch thực tập tốt nghiệp K14
Ngày đăng: 01/11/2022 4:46:36 CH      Tác giả: Hồ Bích Thảo
Lượt xem: 949    Phản hồi: 0
TB 610 ngày 1/11/2022 ...


Thời khóa biểu khóa 14 đợt 1 HK1 (2022-2023) và khóa 15 đợt 2 HK1 (2022-2023)
Ngày đăng: 13/10/2022 7:55:40 SA      Tác giả: vinhdh
Lượt xem: 2.003    Phản hồi: 0
TKB K14,K15 HK1 (2022-2023) ...


Thời khóa biểu khóa 16 cả HK1 năm học 2022-2023
Ngày đăng: 12/09/2022 9:01:22 SA      Tác giả: vinhdh
Lượt xem: 2.362    Phản hồi: 0
TKB khóa 16 ...


Kế hoạch học Giáo dục quốc phòng & an ninh K16
Ngày đăng: 26/08/2022 5:09:59 CH      Tác giả: Truyền thông
Lượt xem: 1.490    Phản hồi: 0
Kế hoạch học Giáo dục quốc phòng & an ninh của K16 ...


Lịch tuần sinh hoạt công dân - sinh viên đầu khóa 16
Ngày đăng: 20/08/2022 9:54:28 SA      Tác giả: Truyền thông
Lượt xem: 591    Phản hồi: 0
Phổ biến nội quy học tập, hướng dẫn thực hiện kế hoạch học tập tuần sinh hoạt công dân và các vấn đề liên quan khác liên quan đến Tân sinh viên ...


Thời khóa biểu khóa 14 đợt 2 HK2 (2021-2022), khóa 15 đợt 1 HK1 (2022-2023) và TKB môn Giáo dục thể chất khóa 15 HK1 (2022-2023)
Ngày đăng: 27/07/2022 8:54:15 SA      Tác giả: vinhdh
Lượt xem: 2.319    Phản hồi: 0
TKB Khóa 14,15 ...


Danh sách xét thi đua toàn khóa Cao đẳng khóa 13 (2019-2022)
Ngày đăng: 13/06/2022 4:44:08 CH      Tác giả: Truyền thông
Lượt xem: 1.957    Phản hồi: 0
Danh sách xét thi đua toàn khóa Cao đẳng khóa 13 (2019-2022) ...


Thời khóa biểu khóa 14 đợt 1 HK2 (2021-2022) và khóa 15 đợt 2 HK2 (2021-2022)
Ngày đăng: 19/04/2022 4:01:05 CH      Tác giả: vinhdh
Lượt xem: 2.187    Phản hồi: 0
TKB khóa 14,15 ...


Thời khóa biểu và danh sách SV khóa 15 học môn giáo dục thể chất HK2 (2021-2022)
Ngày đăng: 31/03/2022 11:04:11 SA      Tác giả: vinhdh
Lượt xem: 1.191    Phản hồi: 0
GDTC K15 ...
Tổng số: 261 Trang : / 27 trang