Đang tải dữ liệu ...
ASP.NET.VN Đào tạo


Kế hoạch học tập » Bậc cao đẳng


Khoa TCNH thông báo phân công giảng viên hướng dẫn TTTN (v1)
Ngày đăng: 17/03/2017 7:58:16 SA      Tác giả: Y.Linh
Lượt xem: 440    Phản hồi: 0
Khoa TCNH thông báo phân công giảng viên hướng dẫn TTTN (v1) ...


Danh sách SV tham dự kiểm tra Tiếng anh chuẩn đầu ra Khoá 7 - Đợt 2 (18/03/2017)
Ngày đăng: 14/03/2017 9:56:52 SA      Tác giả: Khắc Tiệp
Lượt xem: 1.865    Phản hồi: 0
Danh sách SV tham dự kiểm tra Tiếng anh chuẩn đầu ra Khoá 7 - Đợt 2 (18/03/2017) ...


[SV diện chậm tiến độ tốt nghiệp] Danh sách phần trong học p được mở
Ngày đăng: 01/03/2017 5:13:23 CH      Tác giả: Khắc Tiệp
Lượt xem: 2.223    Phản hồi: 0
[SV diện chậm tiến độ tốt nghiệp] Danh sách SV trong học phần được mở ...


Danh sách lớp ôn tập TACĐR Khoá thứ 7 - Đợt 2
Ngày đăng: 23/02/2017 1:15:06 CH      Tác giả: Khắc Tiệp
Lượt xem: 1.400    Phản hồi: 0
Danh sách lớp ôn tập TACĐR Khoá thứ 7 - Đợt 2 ...


[SV diện chậm tiến độ tốt nghiệp] Danh sách SV cần nộp bổ sung học phí
Ngày đăng: 22/02/2017 8:38:39 SA      Tác giả: Khắc Tiệp
Lượt xem: 456    Phản hồi: 0
Danh sách SV nộp bổ sung học phí (SV diện chậm tiến độ tốt nghiệp) - HK2, 2016-2017 ...


Kế hoạch hướng dẫn thực tập cao đẳng khóa 8
Ngày đăng: 21/02/2017 8:08:24 SA      Tác giả: Hồng Tuấn
Lượt xem: 2.099    Phản hồi: 0
Kế hoạch hướng dẫn thực tập cao đẳng khóa 8 ...


Danh sách SV đăng ký học và thu hoc phí (SV diện chậm tiến độ tốt nghiệp) - HK2, 2016-2017
Ngày đăng: 19/02/2017 8:11:57 SA      Tác giả: vietbq
Lượt xem: 760    Phản hồi: 0
Danh sách SV đăng ký học và thu hoc phí (SV diện chậm tiến độ tốt nghiệp) - HK2, 2016-2017 ...


Danh sách SV đăng ký ôn tập và kiểm tra TACĐR Khóa thứ 7 - Đợt 2
Ngày đăng: 07/02/2017 7:36:20 SA      Tác giả: Khắc Tiệp
Lượt xem: 1.321    Phản hồi: 0
Danh sách SV đăng ký ôn tập và kiểm tra TACĐR Khóa thứ 7 - Đợt 2 ...


Danh sách SV xin rút, được đồng ý cho rút và không đồng ý cho rút bớt tín chỉ - HK2, 2016-2017 (L2, ngày 09/02/2017)
Ngày đăng: 19/01/2017 1:34:21 CH      Tác giả: vietbq
Lượt xem: 431    Phản hồi: 0
Danh sách SV xin rút, được đồng ý cho rút và không đồng ý cho rút bớt tín chỉ - HK2, 2016-2017 (L2, ngày 09/02/2017) ...


[DỰ KIẾN] Kết quả học tập GDTC (lần 2) các lớp CĐ 4,5,6,7
Ngày đăng: 11/01/2017 10:16:24 SA      Tác giả: Khắc Tiệp
Lượt xem: 320    Phản hồi: 0
[DỰ KIẾN] Kết quả học tập GDTC (lần 2) các lớp CĐ 4,5,6,7 ...
Tổng số: 119 Trang : / 12 trang