Đang tải dữ liệu ...
ASP.NET.VN Đào tạo-Công tác sinh viên


Kết quả


Lịch thi kết thúc học phần GDTC Khóa 14, khóa 15
Ngày đăng: 14/06/2022 4:30:43 CH      Tác giả: Truyền thông
Lượt xem: 492    Phản hồi: 0
Lịch thi kết thúc học phần GDTC Khóa 14, khóa 15 ...


Danh sách sinh viên được cấp chứng nhận hoàn thành chương trình môn học GDQP-AN
Ngày đăng: 18/04/2022 7:40:04 SA      Tác giả: Truyền thông
Lượt xem: 1.317    Phản hồi: 0
Danh sách sinh viên được cấp chứng nhận hoàn thành chương trình môn học GDQP-AN ...


Quyết định công nhận và cấp bằng tốt nghiệp cho SV cao đẳng chính quy
Ngày đăng: 11/11/2020 5:08:10 CH      Tác giả: thaohb
Lượt xem: 3.411    Phản hồi: 0
Đợt 1 năm 2020 ...


Thông báo kết quả kiểm tra Tiếng Anh CĐR (Ngày kiểm tra: 21/06/2020)
Ngày đăng: 06/07/2020 9:18:10 SA      Tác giả: thaohb
Lượt xem: 2.081    Phản hồi: 0
Kết quả và dữ liệu kiểm tra Tiếng Anh chuẩn đầu ra ...


Kết quả học GDQP-AN Cao đẳng khóa 11, khóa 12 và khóa cũ
Ngày đăng: 19/08/2019 11:16:30 SA      Tác giả: Truyền thông
Lượt xem: 3.462    Phản hồi: 0
Kết quả học GDQP-AN Cao đẳng khóa 11, khóa 12 và khóa cũ ...


KHOA KTKT - DANH SÁCH PHÁT VẤN BCTN
Ngày đăng: 14/06/2018 2:07:37 CH      Tác giả: Phuong Hanh
Lượt xem: 1.536    Phản hồi: 0
KHOA KTKT - DANH SÁCH PHÁT VẤN BCTN ...


Kế hoạch làm khóa luận và thực tập cuối khóa ĐHLT K12
Ngày đăng: 27/02/2018 2:51:45 CH      Tác giả: Nguyễn Văn Hà
Lượt xem: 1.721    Phản hồi: 0
Kế hoạch khóa luận ...


Lịch học đợt 2 - Đại học liên thông khóa 2017-2019
Ngày đăng: 27/02/2018 2:46:23 CH      Tác giả: Nguyễn Văn Hà
Lượt xem: 1.621    Phản hồi: 0
Lịch học & thi đợt 2 ...


[CHÍNH THỨC] Kết quả xét tốt nghiệp - Cao đẳng chính quy khóa 4+5, lần thứ 2 - Ngày xét: 23/01/2015
Ngày đăng: 19/01/2015 1:21:35 SA      Tác giả: vietbq
Lượt xem: 3.218    Phản hồi: 0
[CHÍNH THỨC] Kết quả xét tốt nghiệp - Cao đẳng chính quy khóa 4+5, lần thứ 2 - Ngày xét: 23/01/2015 ...


Danh sách tốt nghiệp CĐLT khóa 5
Ngày đăng: 30/05/2014 10:28:03 SA      Tác giả: Nguyễn Văn Hà
Lượt xem: 2.969    Phản hồi: 0
Danh sách TN, ĐIểm học tập tập toàn khóa, danh sách nhận bằng tốt nghiệp ...
Tổng số: 10 Trang : / 1 trang