Đang tải dữ liệu ...
ASP.NET.VN Đào tạo


Kết quả » Thi học phần


Thông báo kết quả kiểm tra Tiếng Anh CĐR (Ngày kiểm tra: 21/06/2020)
Ngày đăng: 06/07/2020 9:18:10 SA      Tác giả: thaohb
Lượt xem: 1.078    Phản hồi: 0
Kết quả và dữ liệu kiểm tra Tiếng Anh chuẩn đầu ra ...


Kết quả học GDQP-AN Cao đẳng khóa 11, khóa 12 và khóa cũ
Ngày đăng: 19/08/2019 11:16:30 SA      Tác giả: Truyền thông
Lượt xem: 2.690    Phản hồi: 0
Kết quả học GDQP-AN Cao đẳng khóa 11, khóa 12 và khóa cũ ...


Điểm thi lần 1 HKII (2014-2015) trung cấp K37
Ngày đăng: 21/05/2015 4:53:20 CH      Tác giả: vinhdh
Lượt xem: 1.916    Phản hồi: 0
Các lớp Khóa K37 ...


KQHT HKI (2014-2015) TCCN lần 2 - khoa TM&DL
Ngày đăng: 31/03/2015 4:15:58 CH      Tác giả: Khoa TM&DL
Lượt xem: 1.924    Phản hồi: 0
KQHT HKI (2014-2015) TCCN lần 2 - khoa TM&DL ...


KQHT lần 2 HKI (2014-2015) TCCN K37, K38 Khoa Kế toán- Kiểm toán
Ngày đăng: 30/03/2015 3:32:46 CH      Tác giả: vinhdh
Lượt xem: 1.635    Phản hồi: 0
K37A1, K38A1 ...


Điểm thi HK1 (2014-2015) các lớp Cao đẳng_Đợt 13 đến đợt 20
Ngày đăng: 12/01/2015 2:23:18 SA      Tác giả: vinhdh
Lượt xem: 3.025    Phản hồi: 0
Tất cả các lớp ...


Điểm thi HK1 (2014-2015) các lớp Cao đẳng_Đợt 1 đến đợt 12
Ngày đăng: 10/12/2014 8:18:27 CH      Tác giả: vinhdh
Lượt xem: 33.730    Phản hồi: 0
Tất cả các lớp CĐ ...


Kế hoạch thi kết thúc học phần HK1 (2014-2015)
Ngày đăng: 27/10/2014 7:13:22 SA      Tác giả: Hồng Tuấn
Lượt xem: 14.216    Phản hồi: 0
Kế hoạch thi kết thúc học phần HK1 (2014-2015) ...
Tổng số: 8 Trang : / 1 trang