Đang tải dữ liệu ...
ASP.NET.VN Đào tạo


Thông tin, thông báo


THÔNG BÁO Kế hoạch ôn tập và kiểm tra tiếng Anh chuẩn đầu ra Kỳ kiểm tra tháng 11 năm 2019
Ngày đăng: 03/10/2019 11:03:17 SA      Tác giả: Văn Thị Diệu Linh
Lượt xem: 169    Phản hồi: 0
THÔNG BÁO Kế hoạch ôn tập và kiểm tra tiếng Anh chuẩn đầu ra Kỳ kiểm tra tháng 11 năm 2019 ...


Thông báo kết quả kiểm tra Tiếng Anh chuẩn đầu ra kỳ kiểm tra tháng 09/2019 (Ngày kiểm tra: 22/09/2019)
Ngày đăng: 01/10/2019 2:19:40 CH      Tác giả: Văn Thị Diệu Linh
Lượt xem: 1.360    Phản hồi: 0
Thông báo kết quả kiểm tra Tiếng Anh chuẩn đầu ra kỳ kiểm tra tháng 09/2019 (Ngày kiểm tra: 22/09/2019) ...


Hướng dẫn tân sinh viên Khóa 13 sử dụng hệ thống đào tạo
Ngày đăng: 19/09/2019 4:57:24 CH      Tác giả: Khắc Tiệp
Lượt xem: 1.863    Phản hồi: 0
HƯỚNG DẪN TÂN SINH VIÊN KHÓA 13 SỬ DỤNG HỆ THỐNG ĐÀO TẠO ...


Thông báo danh sách bố trí phòng kiểm tra tiếng Anh chuẩn đầu ra kỳ kiểm tra tháng 9 năm 2019 (lúc 8g00 ngày 22/9/2019)
Ngày đăng: 16/09/2019 4:31:00 CH      Tác giả: Văn Thị Diệu Linh
Lượt xem: 1.648    Phản hồi: 0
Thông báo danh sách bố trí phòng kiểm tra tiếng Anh chuẩn đầu ra kỳ kiểm tra tháng 9 năm 2019 (lúc 8g00 ngày 22/9/2019) ...


Thông báo về việc kiểm tra dữ liệu dự kiến xét cảnh báo kết quả học tập, buộc thôi học năm học 2019 - 2020
Ngày đăng: 12/09/2019 7:26:52 SA      Tác giả: Văn Thị Diệu Linh
Lượt xem: 1.307    Phản hồi: 0
Thông báo về việc kiểm tra dữ liệu dự kiến xét cảnh báo kết quả học tập, buộc thôi học năm học 2019 - 2020 ...


Thông báo lịch ôn tập, danh sách phân lớp ôn tập, danh sách sinh viên nộp tiền tiếng Anh chuẩn đầu ra kỳ kiểm tra tháng 09/2019
Ngày đăng: 30/08/2019 5:06:10 CH      Tác giả: Văn Thị Diệu Linh
Lượt xem: 387    Phản hồi: 0
Thông báo lịch ôn tập, danh sách phân lớp ôn tập, danh sách sinh viên nộp tiền tiếng Anh chuẩn đầu ra kỳ kiểm tra tháng 09/2019 ...


Thông báo nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9/2019
Ngày đăng: 28/08/2019 7:25:32 SA      Tác giả: Truyền thông
Lượt xem: 1.203    Phản hồi: 0
Thông báo nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9/2019 ...


Thông báo danh sách sinh viên đăng ký ôn tập, kiểm tra tiếng Anh chuẩn đầu ra kỳ kiểm tra tháng 9 năm 2019
Ngày đăng: 22/08/2019 9:00:19 SA      Tác giả: Văn Thị Diệu Linh
Lượt xem: 1.519    Phản hồi: 0
Thông báo danh sách sinh viên đăng ký ôn tập, kiểm tra tiếng Anh chuẩn đầu ra kỳ kiểm tra tháng 9 năm 2019 ...


THÔNG BÁO Lịch tổ chức ôn tập và kiểm tra tiếng Anh chuẩn đầu ra hằng năm
Ngày đăng: 14/08/2019 1:28:13 CH      Tác giả: Văn Thị Diệu Linh
Lượt xem: 439    Phản hồi: 0
THÔNG BÁO Lịch tổ chức ôn tập và kiểm tra tiếng Anh chuẩn đầu ra hằng năm ...


THÔNG BÁO Kế hoạch ôn tập và kiểm tra tiếng Anh chuẩn đầu ra Kỳ kiểm tra tháng 9 năm 2019
Ngày đăng: 14/08/2019 11:14:05 SA      Tác giả: Văn Thị Diệu Linh
Lượt xem: 2.131    Phản hồi: 0
THÔNG BÁO Kế hoạch ôn tập và kiểm tra tiếng Anh chuẩn đầu ra Kỳ kiểm tra tháng 9 năm 2019 ...
Tổng số: 109 Trang : / 11 trang