Đang tải dữ liệu ...
ASP.NET.VN Đào tạo


Thông tin, thông báo


Thông báo danh sách chính thức học Giáo dục quốc phòng Khóa 10
Ngày đăng: 15/06/2018 4:03:45 CH      Tác giả: Văn Thị Diệu Linh
Lượt xem: 438    Phản hồi: 0
Thông báo danh sách chính thức học Giáo dục quốc phòng Khóa 10 ...


Thông báo kết quả kiểm tra tiếng Anh chuẩn đầu ra khóa thứ 8, đợt 2 (Ngày kiểm tra: 21/04/2018)
Ngày đăng: 03/05/2018 3:38:36 CH      Tác giả: Văn Thị Diệu Linh
Lượt xem: 921    Phản hồi: 0
Thông báo kết quả kiểm tra tiếng Anh chuẩn đầu ra khóa thứ 8, đợt 2 (Ngày kiểm tra: 21/04/2018) ...


Thông báo danh sách sinh viên tham dự kiểm tra tiếng anh chuẩn đầu ra khóa thứ 8, đợt 2 (Ngày kiểm tra: 21/04/2018)
Ngày đăng: 16/04/2018 10:13:53 SA      Tác giả: Văn Thị Diệu Linh
Lượt xem: 1.919    Phản hồi: 0
Thông báo danh sách sinh viên tham dự kiểm tra tiếng anh chuẩn đầu ra khóa thứ 8, đợt 2 (Ngày kiểm tra: 21/04/2018) ...


Thông báo kế hoạch bố trí phòng ôn tập, danh sách sinh viên tham gia ôn tập tiếng Anh chuẩn đầu ra khóa thứ 8, đợt 2 và danh sách theo dõi sinh viên nộp lệ phí
Ngày đăng: 30/03/2018 1:55:26 CH      Tác giả: Văn Thị Diệu Linh
Lượt xem: 770    Phản hồi: 0
Thông báo kế hoạch bố trí phòng ôn tập, danh sách sinh viên tham gia ôn tập tiếng Anh chuẩn đầu ra khóa thứ 8, đợt 2 và danh sách theo dõi sinh viên nộp lệ phí ...


Thông báo danh sách sinh viên đăng ký kiểm tra, đăng ký ôn tập tiếng Anh chuẩn đầu ra khóa thứ 8, đợt 2 (Ngày kiểm tra: 21/04/2018)
Ngày đăng: 20/03/2018 3:47:40 CH      Tác giả: Văn Thị Diệu Linh
Lượt xem: 1.652    Phản hồi: 0
Thông báo danh sách sinh viên đăng ký kiểm tra, đăng ký ôn tập tiếng Anh chuẩn đầu ra khóa thứ 8, đợt 2 (Ngày kiểm tra: 21/04/2018) ...


Thông báo kế hoạch tổ chức ôn tập và kiểm tra tiếng Anh chuẩn đầu ra khóa thứ tám (Đợt 2) năm học 2017 - 2018
Ngày đăng: 27/02/2018 11:12:08 SA      Tác giả: Văn Thị Diệu Linh
Lượt xem: 478    Phản hồi: 0
Thông báo kế hoạch tổ chức ôn tập và kiểm tra tiếng Anh chuẩn đầu ra khóa thứ tám (Đợt 2) năm học 2017 - 2018 ...


Thông báo kết quả xét tốt nghiệp cao đẳng chính quy khóa 08 và khóa cũ, đợt 2 (ngày xét 25/01/2018)
Ngày đăng: 25/01/2018 4:40:06 CH      Tác giả: Văn Thị Diệu Linh
Lượt xem: 1.021    Phản hồi: 0
Kết quả xét tốt nghiệp cao đẳng chính quy khóa 08 và khóa cũ, lần 2 ...


Danh sách tốt nghiệp liên thông đại học K12
Ngày đăng: 03/01/2018 10:58:51 SA      Tác giả: Nguyễn Văn Hà
Lượt xem: 1.270    Phản hồi: 0
Bế giảng - Tốt nghiệp K12 Đại học Thương mại ...


Thông báo dữ liệu dự kiến xét học tiếp, cảnh báo kết quả học tập, buộc thôi học năm học 2017 - 2018
Ngày đăng: 23/08/2017 10:51:48 SA      Tác giả: Linhvtd
Lượt xem: 1.451    Phản hồi: 0
Thông báo dữ liệu dự kiến xét học tiếp, cảnh báo kết quả học tập, buộc thôi học năm học 2017 - 2018 ...


DANH SÁCH CHÍNH THỨC VỊ TRÍ CHỖ NGỒI VÀ THỨ TỰ LÊN NHẬN BẰNG CỦA SINH VIÊN CAO ĐẲNG KHÓA 08 VÀ KHÓA CŨ (Ngày nhận bằng: 09/07/2017)
Ngày đăng: 08/07/2017 6:41:46 CH      Tác giả: Linhvtd
Lượt xem: 1.544    Phản hồi: 0
DANH SÁCH CHÍNH THỨC VỊ TRÍ CHỖ NGỒI VÀ THỨ TỰ LÊN NHẬN BẰNG CỦA SINH VIÊN CAO ĐẲNG KHÓA 08 VÀ KHÓA CŨ KHOA THƯƠNG MẠI DU LỊCH (Ngày nhận bằng: 09/07/2017) ...
Tổng số: 71 Trang : / 8 trang