Đang tải dữ liệu ...
ASP.NET.VN Đào tạo


Thông tin, thông báo


Thông báo kế hoạch hoạt động trong học kỳ hè 2019, nhập học HK1 (2019-2020) đối với SV
Ngày đăng: 25/06/2019 5:39:20 CH      Tác giả: vinhdh
Lượt xem: 724    Phản hồi: 0
Thông báo kế hoạch hoạt động trong HK hè, nhập học HK 1 đối với SV ...


Thông báo kết quả kiểm tra tiếng Anh chuẩn đầu ra khóa thứ 9, đợt 2 (ngày kiểm tra: 21/04/2019)
Ngày đăng: 08/05/2019 2:29:55 CH      Tác giả: Văn Thị Diệu Linh
Lượt xem: 1.315    Phản hồi: 0
Thông báo kết quả kiểm tra tiếng Anh chuẩn đầu ra khóa thứ 9, đợt 2 (ngày kiểm tra: 21/04/2019) ...


Thông báo danh sách phân phòng kiểm tra tiếng Anh chuẩn đầu ra khóa thứ 9, đợt 2 (lúc 7g00 ngày 21/04/2019_Chủ Nhật)
Ngày đăng: 17/04/2019 10:47:17 SA      Tác giả: Văn Thị Diệu Linh
Lượt xem: 1.362    Phản hồi: 0
Thông báo danh sách sinh viên dự kiểm tra tiếng Anh chuẩn đầu ra khóa thứ 9, đợt 2 (lúc 7g00 ngày 21/04/2019) ...


Thông báo nghỉ học nhân ngày Giỗ tổ Hùng Vương (10/3 ÂL), Ngày giải phóng Miền Nam và Quốc tế lao động (30/4-1/5)
Ngày đăng: 09/04/2019 2:50:40 CH      Tác giả: vinhdh
Lượt xem: 143    Phản hồi: 0
Thông báo nghỉ học các ngày lễ 10/3 ÂL, 30/4-1/5 ...


Thông báo danh sách sinh viên ôn tập và nộp lệ phí kiểm tra TACĐR khóa thứ 9 đợt 2
Ngày đăng: 29/03/2019 7:58:06 SA      Tác giả: Văn Thị Diệu Linh
Lượt xem: 910    Phản hồi: 0
Thông báo danh sách sinh viên dự ôn tập tiếng Anh chuẩn đầu ra và danh sách sinh viên nộp lệ phí ôn tập, kiểm tra tiếng Anh chuẩn đầu ra khóa thứ 9, đợt 2 ...


MỘT SỐ THÔNG TIN DÀNH CHO SINH VIÊN CAO ĐẲNG KHÓA 10 HOÀN THÀNH ĐỢT THỰC TẬP CUỐI KHÓA VÀ TỐT NGHIỆP
Ngày đăng: 13/03/2019 4:49:53 CH      Tác giả: Văn Thị Diệu Linh
Lượt xem: 1.209    Phản hồi: 0
MỘT SỐ THÔNG TIN DÀNH CHO SINH VIÊN CAO ĐẲNG KHÓA 10 HOÀN THÀNH ĐỢT THỰC TẬP CUỐI KHÓA VÀ TỐT NGHIỆP ...


Thông báo danh sách sinh viên đăng ký tham dự ôn tập, kiểm tra tiếng Anh chuẩn đầu ra khóa thứ 9, đợt 2
Ngày đăng: 08/03/2019 3:39:06 CH      Tác giả: Văn Thị Diệu Linh
Lượt xem: 793    Phản hồi: 0
Thông báo danh sách sinh viên đăng ký tham dự ôn tập, kiểm tra tiếng Anh chuẩn đầu ra khóa thứ 9, đợt 2 ...


Thông báo kết quả tốt nghiệp cao đẳng khóa 09, đợt 2 và thời gian tổ chức phát bằng
Ngày đăng: 25/02/2019 4:16:29 CH      Tác giả: Văn Thị Diệu Linh
Lượt xem: 720    Phản hồi: 0
Thông báo kết quả tốt nghiệp cao đẳng khóa 09, đợt 2 ...


Thông báo tổ chức ôn tập và kiểm tra tiếng Anh chuẩn đầu ra khóa thứ 9, đợt 2
Ngày đăng: 25/02/2019 2:23:43 CH      Tác giả: Văn Thị Diệu Linh
Lượt xem: 599    Phản hồi: 0
Thông báo tổ chức ôn tập và kiểm tra tiếng Anh chuẩn đầu ra khóa thứ 9, đợt 2 ...


Thông báo thay đổi phòng học Kỹ năng mềm khóa 14
Ngày đăng: 21/01/2019 2:28:18 CH      Tác giả: vinhdh
Lượt xem: 527    Phản hồi: 0
Thông báo thay đổi phòng học Kỹ năng mềm khóa 14 ...
Tổng số: 94 Trang : / 10 trang