Đang tải dữ liệu ...
ASP.NET.VN Đào tạo


Thông tin, thông báo


Thông báo danh sách sinh viên tham dự kiểm tra tiếng anh chuẩn đầu ra khóa thứ 8, đợt 2 (Ngày kiểm tra: 21/04/2018)
Ngày đăng: 16/04/2018 10:13:53 SA      Tác giả: Văn Thị Diệu Linh
Lượt xem: 1.732    Phản hồi: 0
Thông báo danh sách sinh viên tham dự kiểm tra tiếng anh chuẩn đầu ra khóa thứ 8, đợt 2 (Ngày kiểm tra: 21/04/2018) ...


Thông báo kế hoạch bố trí phòng ôn tập, danh sách sinh viên tham gia ôn tập tiếng Anh chuẩn đầu ra khóa thứ 8, đợt 2 và danh sách theo dõi sinh viên nộp lệ phí
Ngày đăng: 30/03/2018 1:55:26 CH      Tác giả: Văn Thị Diệu Linh
Lượt xem: 715    Phản hồi: 0
Thông báo kế hoạch bố trí phòng ôn tập, danh sách sinh viên tham gia ôn tập tiếng Anh chuẩn đầu ra khóa thứ 8, đợt 2 và danh sách theo dõi sinh viên nộp lệ phí ...


Thông báo danh sách sinh viên đăng ký kiểm tra, đăng ký ôn tập tiếng Anh chuẩn đầu ra khóa thứ 8, đợt 2 (Ngày kiểm tra: 21/04/2018)
Ngày đăng: 20/03/2018 3:47:40 CH      Tác giả: Văn Thị Diệu Linh
Lượt xem: 1.588    Phản hồi: 0
Thông báo danh sách sinh viên đăng ký kiểm tra, đăng ký ôn tập tiếng Anh chuẩn đầu ra khóa thứ 8, đợt 2 (Ngày kiểm tra: 21/04/2018) ...


Thông báo kế hoạch tổ chức ôn tập và kiểm tra tiếng Anh chuẩn đầu ra khóa thứ tám (Đợt 2) năm học 2017 - 2018
Ngày đăng: 27/02/2018 11:12:08 SA      Tác giả: Văn Thị Diệu Linh
Lượt xem: 437    Phản hồi: 0
Thông báo kế hoạch tổ chức ôn tập và kiểm tra tiếng Anh chuẩn đầu ra khóa thứ tám (Đợt 2) năm học 2017 - 2018 ...


Thông báo kết quả xét tốt nghiệp cao đẳng chính quy khóa 08 và khóa cũ, đợt 2 (ngày xét 25/01/2018)
Ngày đăng: 25/01/2018 4:40:06 CH      Tác giả: Văn Thị Diệu Linh
Lượt xem: 975    Phản hồi: 0
Kết quả xét tốt nghiệp cao đẳng chính quy khóa 08 và khóa cũ, lần 2 ...


Danh sách tốt nghiệp liên thông đại học K12
Ngày đăng: 03/01/2018 10:58:51 SA      Tác giả: Nguyễn Văn Hà
Lượt xem: 1.234    Phản hồi: 0
Bế giảng - Tốt nghiệp K12 Đại học Thương mại ...


Thông báo dữ liệu dự kiến xét học tiếp, cảnh báo kết quả học tập, buộc thôi học năm học 2017 - 2018
Ngày đăng: 23/08/2017 10:51:48 SA      Tác giả: Linhvtd
Lượt xem: 1.425    Phản hồi: 0
Thông báo dữ liệu dự kiến xét học tiếp, cảnh báo kết quả học tập, buộc thôi học năm học 2017 - 2018 ...


DANH SÁCH CHÍNH THỨC VỊ TRÍ CHỖ NGỒI VÀ THỨ TỰ LÊN NHẬN BẰNG CỦA SINH VIÊN CAO ĐẲNG KHÓA 08 VÀ KHÓA CŨ (Ngày nhận bằng: 09/07/2017)
Ngày đăng: 08/07/2017 6:41:46 CH      Tác giả: Linhvtd
Lượt xem: 1.518    Phản hồi: 0
DANH SÁCH CHÍNH THỨC VỊ TRÍ CHỖ NGỒI VÀ THỨ TỰ LÊN NHẬN BẰNG CỦA SINH VIÊN CAO ĐẲNG KHÓA 08 VÀ KHÓA CŨ KHOA THƯƠNG MẠI DU LỊCH (Ngày nhận bằng: 09/07/2017) ...


DANH SÁCH CHÍNH THỨC VỊ TRÍ CHỖ NGỒI VÀ THỨ TỰ LÊN NHẬN BẰNG CỦA SINH VIÊN CAO ĐẲNG KHÓA 08 VÀ KHÓA CŨ (Ngày nhận bằng: 08/07/2017)
Ngày đăng: 07/07/2017 7:16:38 CH      Tác giả: Linhvtd
Lượt xem: 624    Phản hồi: 0
DANH SÁCH CHÍNH THỨC VỊ TRÍ CHỖ NGỒI VÀ THỨ TỰ LÊN NHẬN BẰNG CỦA SINH VIÊN CAO ĐẲNG KHÓA 08 VÀ KHÓA CŨ (Ngày nhận bằng: 08/07/2017) ...


DANH SÁCH SẮP XẾP VỊ TRÍ CHỖ NGỒI VÀ THỨ TỰ LÊN NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP CỦA SINH VIÊN KHÓA 08 VÀ KHÓA CŨ
Ngày đăng: 06/07/2017 2:50:09 CH      Tác giả: Linhvtd
Lượt xem: 2.380    Phản hồi: 0
DANH SÁCH SẮP XẾP VỊ TRÍ CHỖ NGỒI VÀ THỨ TỰ LÊN NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP CỦA SINH VIÊN KHÓA 08 VÀ KHÓA CŨ ...
Tổng số: 69 Trang : / 7 trang