Đang tải dữ liệu ...
ASP.NET.VN Đào tạo


Thông tin, thông báo


Danh sách sinh viên khóa 12, 13 thi lần 2, HK 1 năm học 2019 - 2020
Ngày đăng: 16/01/2020 3:31:14 CH      Tác giả: Huỳnh Ngọc Tuấn
Lượt xem: 70    Phản hồi: 0
Danh sách thi lần 2, HK 1 năm học 2019 - 2020 ...


Thông báo kết quả kiểm tra Tiếng Anh CĐR (Ngày kiểm tra: 08/12/2019)
Ngày đăng: 19/12/2019 9:53:22 SA      Tác giả: Văn Thị Diệu Linh
Lượt xem: 1.522    Phản hồi: 0
Thông báo kết quả kiểm tra Tiếng Anh CĐR (Ngày kiểm tra: 08/12/2019) ...


Thông báo kế hoạch tổ chức xét tốt nghiệp cao đẳng chính quy khóa 10, đợt 2 năm 2019
Ngày đăng: 13/12/2019 9:20:41 SA      Tác giả: Văn Thị Diệu Linh
Lượt xem: 1.007    Phản hồi: 0
Thông báo kế hoạch tổ chức xét tốt nghiệp cao đẳng chính quy khóa 10, đợt 2 năm 2019 ...


Thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên đán (Canh Tý - 2020)
Ngày đăng: 06/12/2019 10:28:49 SA      Tác giả: Khắc Tiệp
Lượt xem: 4.102    Phản hồi: 0
Thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên đán (Canh Tý - 2020) ...


Thông báo danh sách sinh viên tham dự kiểm tra Tiếng Anh chuẩn đầu ra kỳ kiểm tra tháng 11 năm 2019 (Ngày kiểm tra: 08/12/2019)
Ngày đăng: 28/11/2019 3:28:02 CH      Tác giả: Văn Thị Diệu Linh
Lượt xem: 1.643    Phản hồi: 0
Thông báo danh sách sinh viên tham dự kiểm tra Tiếng Anh chuẩn đầu ra kỳ kiểm tra tháng 11 năm 2019 (Ngày kiểm tra: 08/12/2019) ...


Thông báo danh sách phân lớp ôn tập Tiếng Anh chuẩn đầu ra và danh sách sinh viên đã nộp lệ phí TACĐR kỳ kiểm tra tháng 12 năm 2019
Ngày đăng: 12/11/2019 3:03:48 CH      Tác giả: Văn Thị Diệu Linh
Lượt xem: 1.150    Phản hồi: 0
Thông báo danh sách phân lớp ôn tập Tiếng Anh chuẩn đầu ra và danh sách sinh viên đã nộp lệ phí TACĐR kỳ kiểm tra tháng 12 năm 2019 ...


Thông báo v/v Đăng ký học phần Giáo dục thể chất cho SV khóa 13
Ngày đăng: 01/11/2019 6:19:22 CH      Tác giả: Khắc Tiệp
Lượt xem: 631    Phản hồi: 0
Thông báo v/v Đăng ký học phần Giáo dục thể chất cho SV khóa 13 ...


Thông báo danh sách thu lệ phí Tiếng Anh chuẩn đầu ra kỳ kiểm trang tháng 11/2019 (Hạn cuối: 08/11/2019)
Ngày đăng: 28/10/2019 3:22:32 CH      Tác giả: Văn Thị Diệu Linh
Lượt xem: 1.008    Phản hồi: 0
Thông báo danh sách thu lệ phí Tiếng Anh chuẩn đầu ra kỳ kiểm trang tháng 11/2019 (Hạn cuối: 08/11/2019) ...


THÔNG BÁO Kế hoạch ôn tập và kiểm tra tiếng Anh chuẩn đầu ra Kỳ kiểm tra tháng 11 năm 2019
Ngày đăng: 03/10/2019 11:03:17 SA      Tác giả: Văn Thị Diệu Linh
Lượt xem: 2.461    Phản hồi: 0
THÔNG BÁO Kế hoạch ôn tập và kiểm tra tiếng Anh chuẩn đầu ra Kỳ kiểm tra tháng 11 năm 2019 ...


Thông báo kết quả kiểm tra Tiếng Anh chuẩn đầu ra kỳ kiểm tra tháng 09/2019 (Ngày kiểm tra: 22/09/2019)
Ngày đăng: 01/10/2019 2:19:40 CH      Tác giả: Văn Thị Diệu Linh
Lượt xem: 1.909    Phản hồi: 0
Thông báo kết quả kiểm tra Tiếng Anh chuẩn đầu ra kỳ kiểm tra tháng 09/2019 (Ngày kiểm tra: 22/09/2019) ...
Tổng số: 117 Trang : / 12 trang