Đang tải dữ liệu ...
ASP.NET.VN Đào tạo


Thông tin, thông báo


Thông báo kế hoạch tổ chức xét tốt nghiệp cao đẳng chính quy khóa 10, đợt 2 năm 2019
Ngày đăng: 13/12/2019 9:20:41 SA      Tác giả: Văn Thị Diệu Linh
Lượt xem: 668    Phản hồi: 0
Thông báo kế hoạch tổ chức xét tốt nghiệp cao đẳng chính quy khóa 10, đợt 2 năm 2019 ...


Thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên đán (Canh Tý - 2020)
Ngày đăng: 06/12/2019 10:28:49 SA      Tác giả: Khắc Tiệp
Lượt xem: 3.417    Phản hồi: 0
Thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên đán (Canh Tý - 2020) ...


Thông báo danh sách sinh viên tham dự kiểm tra Tiếng Anh chuẩn đầu ra kỳ kiểm tra tháng 11 năm 2019 (Ngày kiểm tra: 08/12/2019)
Ngày đăng: 28/11/2019 3:28:02 CH      Tác giả: Văn Thị Diệu Linh
Lượt xem: 1.439    Phản hồi: 0
Thông báo danh sách sinh viên tham dự kiểm tra Tiếng Anh chuẩn đầu ra kỳ kiểm tra tháng 11 năm 2019 (Ngày kiểm tra: 08/12/2019) ...


Thông báo danh sách phân lớp ôn tập Tiếng Anh chuẩn đầu ra và danh sách sinh viên đã nộp lệ phí TACĐR kỳ kiểm tra tháng 12 năm 2019
Ngày đăng: 12/11/2019 3:03:48 CH      Tác giả: Văn Thị Diệu Linh
Lượt xem: 1.018    Phản hồi: 0
Thông báo danh sách phân lớp ôn tập Tiếng Anh chuẩn đầu ra và danh sách sinh viên đã nộp lệ phí TACĐR kỳ kiểm tra tháng 12 năm 2019 ...


Thông báo v/v Đăng ký học phần Giáo dục thể chất cho SV khóa 13
Ngày đăng: 01/11/2019 6:19:22 CH      Tác giả: Khắc Tiệp
Lượt xem: 543    Phản hồi: 0
Thông báo v/v Đăng ký học phần Giáo dục thể chất cho SV khóa 13 ...


Thông báo danh sách thu lệ phí Tiếng Anh chuẩn đầu ra kỳ kiểm trang tháng 11/2019 (Hạn cuối: 08/11/2019)
Ngày đăng: 28/10/2019 3:22:32 CH      Tác giả: Văn Thị Diệu Linh
Lượt xem: 885    Phản hồi: 0
Thông báo danh sách thu lệ phí Tiếng Anh chuẩn đầu ra kỳ kiểm trang tháng 11/2019 (Hạn cuối: 08/11/2019) ...


THÔNG BÁO Kế hoạch ôn tập và kiểm tra tiếng Anh chuẩn đầu ra Kỳ kiểm tra tháng 11 năm 2019
Ngày đăng: 03/10/2019 11:03:17 SA      Tác giả: Văn Thị Diệu Linh
Lượt xem: 2.331    Phản hồi: 0
THÔNG BÁO Kế hoạch ôn tập và kiểm tra tiếng Anh chuẩn đầu ra Kỳ kiểm tra tháng 11 năm 2019 ...


Thông báo kết quả kiểm tra Tiếng Anh chuẩn đầu ra kỳ kiểm tra tháng 09/2019 (Ngày kiểm tra: 22/09/2019)
Ngày đăng: 01/10/2019 2:19:40 CH      Tác giả: Văn Thị Diệu Linh
Lượt xem: 1.792    Phản hồi: 0
Thông báo kết quả kiểm tra Tiếng Anh chuẩn đầu ra kỳ kiểm tra tháng 09/2019 (Ngày kiểm tra: 22/09/2019) ...


Hướng dẫn tân sinh viên Khóa 13 sử dụng hệ thống đào tạo
Ngày đăng: 19/09/2019 4:57:24 CH      Tác giả: Khắc Tiệp
Lượt xem: 3.004    Phản hồi: 0
HƯỚNG DẪN TÂN SINH VIÊN KHÓA 13 SỬ DỤNG HỆ THỐNG ĐÀO TẠO ...


Thông báo danh sách bố trí phòng kiểm tra tiếng Anh chuẩn đầu ra kỳ kiểm tra tháng 9 năm 2019 (lúc 8g00 ngày 22/9/2019)
Ngày đăng: 16/09/2019 4:31:00 CH      Tác giả: Văn Thị Diệu Linh
Lượt xem: 1.952    Phản hồi: 0
Thông báo danh sách bố trí phòng kiểm tra tiếng Anh chuẩn đầu ra kỳ kiểm tra tháng 9 năm 2019 (lúc 8g00 ngày 22/9/2019) ...
Tổng số: 115 Trang : / 12 trang