Đang tải dữ liệu ...
ASP.NET.VN Đào tạo


Thông tin, thông báo


Thông báo kết quả xét tốt nghiệp cao đẳng chính quy khóa 08 và khóa cũ, đợt 2 (ngày xét 25/01/2018)
Ngày đăng: 25/01/2018 4:40:06 CH      Tác giả: Văn Thị Diệu Linh
Lượt xem: 709    Phản hồi: 0
Kết quả xét tốt nghiệp cao đẳng chính quy khóa 08 và khóa cũ, lần 2 ...


Danh sách tốt nghiệp liên thông đại học K12
Ngày đăng: 03/01/2018 10:58:51 SA      Tác giả: Nguyễn Văn Hà
Lượt xem: 1.110    Phản hồi: 0
Bế giảng - Tốt nghiệp K12 Đại học Thương mại ...


Thông báo dữ liệu dự kiến xét học tiếp, cảnh báo kết quả học tập, buộc thôi học năm học 2017 - 2018
Ngày đăng: 23/08/2017 10:51:48 SA      Tác giả: Linhvtd
Lượt xem: 1.364    Phản hồi: 0
Thông báo dữ liệu dự kiến xét học tiếp, cảnh báo kết quả học tập, buộc thôi học năm học 2017 - 2018 ...


DANH SÁCH CHÍNH THỨC VỊ TRÍ CHỖ NGỒI VÀ THỨ TỰ LÊN NHẬN BẰNG CỦA SINH VIÊN CAO ĐẲNG KHÓA 08 VÀ KHÓA CŨ (Ngày nhận bằng: 09/07/2017)
Ngày đăng: 08/07/2017 6:41:46 CH      Tác giả: Linhvtd
Lượt xem: 1.459    Phản hồi: 0
DANH SÁCH CHÍNH THỨC VỊ TRÍ CHỖ NGỒI VÀ THỨ TỰ LÊN NHẬN BẰNG CỦA SINH VIÊN CAO ĐẲNG KHÓA 08 VÀ KHÓA CŨ KHOA THƯƠNG MẠI DU LỊCH (Ngày nhận bằng: 09/07/2017) ...


DANH SÁCH CHÍNH THỨC VỊ TRÍ CHỖ NGỒI VÀ THỨ TỰ LÊN NHẬN BẰNG CỦA SINH VIÊN CAO ĐẲNG KHÓA 08 VÀ KHÓA CŨ (Ngày nhận bằng: 08/07/2017)
Ngày đăng: 07/07/2017 7:16:38 CH      Tác giả: Linhvtd
Lượt xem: 570    Phản hồi: 0
DANH SÁCH CHÍNH THỨC VỊ TRÍ CHỖ NGỒI VÀ THỨ TỰ LÊN NHẬN BẰNG CỦA SINH VIÊN CAO ĐẲNG KHÓA 08 VÀ KHÓA CŨ (Ngày nhận bằng: 08/07/2017) ...


DANH SÁCH SẮP XẾP VỊ TRÍ CHỖ NGỒI VÀ THỨ TỰ LÊN NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP CỦA SINH VIÊN KHÓA 08 VÀ KHÓA CŨ
Ngày đăng: 06/07/2017 2:50:09 CH      Tác giả: Linhvtd
Lượt xem: 2.316    Phản hồi: 0
DANH SÁCH SẮP XẾP VỊ TRÍ CHỖ NGỒI VÀ THỨ TỰ LÊN NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP CỦA SINH VIÊN KHÓA 08 VÀ KHÓA CŨ ...


DỮ LIỆU CHÍNH THỨC IN BẰNG TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG CHÍNH QUY KHÓA 08 VÀ KHÓA CŨ
Ngày đăng: 28/06/2017 9:09:34 SA      Tác giả: Linhvtd
Lượt xem: 2.632    Phản hồi: 0
DỮ LIỆU CHÍNH THỨC IN BẰNG TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG CHÍNH QUY KHÓA 08 VÀ KHÓA CŨ ...


KẾT QUẢ CHÍNH THỨC XÉT TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG CHÍNH QUY KHÓA 8 VÀ KHÓA CŨ (Ngày xét: 27/06/2017)
Ngày đăng: 27/06/2017 3:30:47 CH      Tác giả: Linhvtd
Lượt xem: 2.830    Phản hồi: 0
KẾT QUẢ CHÍNH THỨC XÉT TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG CHÍNH QUY KHÓA 8 VÀ KHÓA CŨ (Ngày xét: 27/06/2017) ...


Dữ liệu dự kiến xét tốt nghiệp cao đẳng chính quy khóa 08 và khóa cũ
Ngày đăng: 22/06/2017 6:19:28 CH      Tác giả: Linhvtd
Lượt xem: 2.991    Phản hồi: 0
Dữ liệu dự kiến xét tốt nghiệp cao đẳng chính quy khóa 08 và khóa cũ ...


Khoa KT-KT công bố GV hướng dẫn thực tập khóa 8 (& các khóa cũ 6,7)_v3
Ngày đăng: 21/03/2017 10:53:59 SA      Tác giả: vinhdh
Lượt xem: 2.257    Phản hồi: 0
CĐ khóa 6,7,8 ...
Tổng số: 65 Trang : / 7 trang