Đang tải dữ liệu ...
ASP.NET.VN Đào tạo


Thông tin, thông báo


Dữ liệu dự kiến xét tốt nghiệp cao đẳng chính quy khóa 08 và khóa cũ
Ngày đăng: 22/06/2017 6:19:28 CH      Tác giả: Linhvtd
Lượt xem: 2.336    Phản hồi: 0
Dữ liệu dự kiến xét tốt nghiệp cao đẳng chính quy khóa 08 và khóa cũ ...


Khoa KT-KT công bố GV hướng dẫn thực tập khóa 8 (& các khóa cũ 6,7)_v3
Ngày đăng: 21/03/2017 10:53:59 SA      Tác giả: vinhdh
Lượt xem: 2.038    Phản hồi: 0
CĐ khóa 6,7,8 ...


NỘI QUY THỰC TẬP TỐT NGHIỆP VÀ KẾ HOẠCH XÉT TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG CHÍNH QUY KHÓA 08
Ngày đăng: 13/03/2017 2:18:13 CH      Tác giả: linhvtd
Lượt xem: 1.002    Phản hồi: 0
NỘI QUY THỰC TẬP TỐT NGHIỆP VÀ KẾ HOẠCH XÉT TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG CHÍNH QUY KHÓA 08 ...


Kết quả xét tốt nghiệp cao đẳng khóa 07 đợt 2 (10.02.2017) và khóa cũ
Ngày đăng: 10/02/2017 4:09:51 CH      Tác giả: linhvtd
Lượt xem: 660    Phản hồi: 0
Kết quả xét tốt nghiệp cao đẳng khóa 07 đợt 2 (10.02.2017) và khóa cũ ...


Dữ liệu dự kiến xét tốt nghiệp cao đẳng chính quy khóa 07 và khóa cũ đợt 2
Ngày đăng: 23/01/2017 9:36:10 SA      Tác giả: linhvtd
Lượt xem: 594    Phản hồi: 0
Dữ liệu dự kiến xét tốt nghiệp cao đẳng chính quy khóa 07 và khóa cũ đợt 2 ...


Dữ liệu dự kiến xét học tiếp, cảnh báo kết quả học tập, buộc thôi học các lớp cao đẳng chính quy năm học 2016 - 2017 (Ngày xét chính thức: 01/09/2016)
Ngày đăng: 29/08/2016 3:54:14 CH      Tác giả: Văn Thị Diệu Linh
Lượt xem: 950    Phản hồi: 0
Dữ liệu dự kiến xét học tiếp, cảnh báo kết quả học tập, buộc thôi học các lớp cao đẳng chính quy năm học 2016 - 2017 (Ngày xét chính thức: 01/09/2016) ...


Danh sách đủ điều kiện xét thi đua, học bổng khoa QTKD
Ngày đăng: 11/08/2016 3:28:02 CH      Tác giả: Xuân Hương
Lượt xem: 1.685    Phản hồi: 0
Danh sách đủ điều kiện xét học bổng học kỳ II(2015-2016) và xét thi đua năm học 2015-2016 Khoa Quản trị kinh doanh. ...


Danh sách chính thức vị trí ngồi, thứ tự sinh viên Khoa Tài chính Ngân hàng và Khoa Thương mại Du lịch lên nhận bằng tốt nghiệp trong lễ bế giảng cao đẳng chính quy khóa 07 (Sáng ngày 10/07/2016)
Ngày đăng: 09/07/2016 5:16:39 CH      Tác giả: Văn Thị Diệu Linh
Lượt xem: 914    Phản hồi: 0
Danh sách chính thức vị trí ngồi, thứ tự sinh viên Khoa Tài chính Ngân hàng và Khoa Thương mại Du lịch lên nhận bằng tốt nghiệp trong lễ bế giảng cao đẳng chính quy khóa 07 (Sáng ngày 10/07/2016) ...


Danh sách chính thức vị trí ngồi, thứ tự sinh viên Khoa Kế toán Kiểm toán và Khoa Quản trị Kinh doanh lên nhận bằng tốt nghiệp trong lễ bế giảng cao đẳng chính quy khóa 07 (Sáng ngày 09/07/2016)
Ngày đăng: 08/07/2016 6:24:28 CH      Tác giả: Văn Thị Diệu Linh
Lượt xem: 832    Phản hồi: 0
Danh sách chính thức vị trí ngồi, thứ tự sinh viên Khoa Kế toán Kiểm toán và Khoa Quản trị Kinh doanh lên nhận bằng tốt nghiệp trong lễ bế giảng cao đẳng chính quy khóa 07 (Sáng ngày 09/07/2016) ...


Thông báo quy trình hướng dẫn sinh viên cao đẳng chính quy khóa 07 dự lễ bế giảng ngày 09&10/07/2016
Ngày đăng: 07/07/2016 8:11:40 SA      Tác giả: Văn Thị Diệu Linh
Lượt xem: 1.703    Phản hồi: 0
Thông báo quy trình hướng dẫn sinh viên cao đẳng chính quy khóa 07 dự lễ bế giảng ngày 09&10/07/2016 ...
Tổng số: 57 Trang : / 6 trang