Đang tải dữ liệu ...
ASP.NET.VN Đào tạo


Thông tin, thông báo


Thông báo danh sách phân phòng kiểm tra tiếng Anh chuẩn đầu ra khóa thứ 9, đợt 2 (lúc 7g00 ngày 21/04/2019_Chủ Nhật)
Ngày đăng: 17/04/2019 10:47:17 SA      Tác giả: Văn Thị Diệu Linh
Lượt xem: 1.153    Phản hồi: 0
Thông báo danh sách sinh viên dự kiểm tra tiếng Anh chuẩn đầu ra khóa thứ 9, đợt 2 (lúc 7g00 ngày 21/04/2019) ...


Thông báo nghỉ học nhân ngày Giỗ tổ Hùng Vương (10/3 ÂL), Ngày giải phóng Miền Nam và Quốc tế lao động (30/4-1/5)
Ngày đăng: 09/04/2019 2:50:40 CH      Tác giả: vinhdh
Lượt xem: 58    Phản hồi: 0
Thông báo nghỉ học các ngày lễ 10/3 ÂL, 30/4-1/5 ...


Thông báo danh sách sinh viên ôn tập và nộp lệ phí kiểm tra TACĐR khóa thứ 9 đợt 2
Ngày đăng: 29/03/2019 7:58:06 SA      Tác giả: Văn Thị Diệu Linh
Lượt xem: 779    Phản hồi: 0
Thông báo danh sách sinh viên dự ôn tập tiếng Anh chuẩn đầu ra và danh sách sinh viên nộp lệ phí ôn tập, kiểm tra tiếng Anh chuẩn đầu ra khóa thứ 9, đợt 2 ...


MỘT SỐ THÔNG TIN DÀNH CHO SINH VIÊN CAO ĐẲNG KHÓA 10 HOÀN THÀNH ĐỢT THỰC TẬP CUỐI KHÓA VÀ TỐT NGHIỆP
Ngày đăng: 13/03/2019 4:49:53 CH      Tác giả: Văn Thị Diệu Linh
Lượt xem: 909    Phản hồi: 0
MỘT SỐ THÔNG TIN DÀNH CHO SINH VIÊN CAO ĐẲNG KHÓA 10 HOÀN THÀNH ĐỢT THỰC TẬP CUỐI KHÓA VÀ TỐT NGHIỆP ...


Thông báo danh sách sinh viên đăng ký tham dự ôn tập, kiểm tra tiếng Anh chuẩn đầu ra khóa thứ 9, đợt 2
Ngày đăng: 08/03/2019 3:39:06 CH      Tác giả: Văn Thị Diệu Linh
Lượt xem: 684    Phản hồi: 0
Thông báo danh sách sinh viên đăng ký tham dự ôn tập, kiểm tra tiếng Anh chuẩn đầu ra khóa thứ 9, đợt 2 ...


Thông báo kết quả tốt nghiệp cao đẳng khóa 09, đợt 2 và thời gian tổ chức phát bằng
Ngày đăng: 25/02/2019 4:16:29 CH      Tác giả: Văn Thị Diệu Linh
Lượt xem: 576    Phản hồi: 0
Thông báo kết quả tốt nghiệp cao đẳng khóa 09, đợt 2 ...


Thông báo tổ chức ôn tập và kiểm tra tiếng Anh chuẩn đầu ra khóa thứ 9, đợt 2
Ngày đăng: 25/02/2019 2:23:43 CH      Tác giả: Văn Thị Diệu Linh
Lượt xem: 502    Phản hồi: 0
Thông báo tổ chức ôn tập và kiểm tra tiếng Anh chuẩn đầu ra khóa thứ 9, đợt 2 ...


Thông báo thay đổi phòng học Kỹ năng mềm khóa 14
Ngày đăng: 21/01/2019 2:28:18 CH      Tác giả: vinhdh
Lượt xem: 471    Phản hồi: 0
Thông báo thay đổi phòng học Kỹ năng mềm khóa 14 ...


THÔNG BÁO NGHỈ HỌC, NGHỈ THI 10/12/2108
Ngày đăng: 09/12/2018 10:15:33 CH      Tác giả: Võ Hồng Sơn
Lượt xem: 1.138    Phản hồi: 0
Thông báo nghỉ do mưa ...


Thông báo kết quả kiểm tra tiếng Anh chuẩn đầu ra khóa thứ 9, đợt 1 (ngày kiểm tra: 03/11/2018)
Ngày đăng: 21/11/2018 3:11:55 CH      Tác giả: Văn Thị Diệu Linh
Lượt xem: 1.254    Phản hồi: 0
Thông báo kết quả kiểm tra tiếng Anh chuẩn đầu ra khóa thứ 9, đợt 1 (ngày kiểm tra: 03/11/2018) ...
Tổng số: 92 Trang : / 10 trang