Đang tải dữ liệu ...
ASP.NET.VN Đào tạo


Thông tin, thông báo


Thông báo danh sách sinh viên đăng ký ôn tập, kiểm tra tiếng Anh chuẩn đầu ra kỳ kiểm tra tháng 9 năm 2019
Ngày đăng: 22/08/2019 9:00:19 SA      Tác giả: Văn Thị Diệu Linh
Lượt xem: 541    Phản hồi: 0
Thông báo danh sách sinh viên đăng ký ôn tập, kiểm tra tiếng Anh chuẩn đầu ra kỳ kiểm tra tháng 9 năm 2019 ...


THÔNG BÁO Lịch tổ chức ôn tập và kiểm tra tiếng Anh chuẩn đầu ra hằng năm
Ngày đăng: 14/08/2019 1:28:13 CH      Tác giả: Văn Thị Diệu Linh
Lượt xem: 249    Phản hồi: 0
THÔNG BÁO Lịch tổ chức ôn tập và kiểm tra tiếng Anh chuẩn đầu ra hằng năm ...


THÔNG BÁO Kế hoạch ôn tập và kiểm tra tiếng Anh chuẩn đầu ra Kỳ kiểm tra tháng 9 năm 2019
Ngày đăng: 14/08/2019 11:14:05 SA      Tác giả: Văn Thị Diệu Linh
Lượt xem: 1.860    Phản hồi: 0
THÔNG BÁO Kế hoạch ôn tập và kiểm tra tiếng Anh chuẩn đầu ra Kỳ kiểm tra tháng 9 năm 2019 ...


Kế hoạch phát tài liệu Cao đẳng khóa 11,12 (HK1, năm học 2019-2020)
Ngày đăng: 05/08/2019 10:42:49 SA      Tác giả: Truyền thông
Lượt xem: 1.378    Phản hồi: 0
Kế hoạch phát tài liệu Cao đẳng khóa 11,12 (HK1, năm học 2019-2020) ...


Sinh hoạt công dân đầu năm học 2019-2020 (Cao đẳng khóa 11,12) Thứ bảy & Chủ nhật ngày 10, 11/8/2019
Ngày đăng: 03/08/2019 6:01:29 CH      Tác giả: Truyền thông
Lượt xem: 3.582    Phản hồi: 0
Sinh hoạt công dân đầu năm học 2019-2020 (Cao đẳng khóa 11,12) ...


Thông báo danh sách vị trí chỗ ngồi và thứ tự nhận bằng tốt nghiệp của sinh viên Khoa Thương mại Du lịch (ngày 17/07/2019)
Ngày đăng: 15/07/2019 6:35:14 CH      Tác giả: Văn Thị Diệu Linh
Lượt xem: 2.410    Phản hồi: 0
Thông báo danh sách vị trí chỗ ngồi và thứ tự nhận bằng tốt nghiệp của sinh viên Khoa Thương mại Du lịch (ngày 17/07/2019) ...


Hướng dẫn quy trình, thủ tục để tham dự và nhận Bằng tốt nghiệp
Ngày đăng: 12/07/2019 8:18:55 SA      Tác giả: Truyền thông
Lượt xem: 920    Phản hồi: 0
Hướng dẫn quy trình, thủ tục để tham dự và nhận Bằng tốt nghiệp ...


Thông báo kết quả xét tốt nghiệp cao đẳng khóa 10 và các khóa trước (ngày xét: 04/07/2019)
Ngày đăng: 04/07/2019 10:22:58 SA      Tác giả: Văn Thị Diệu Linh
Lượt xem: 2.802    Phản hồi: 0
Thông báo kết quả xét tốt nghiệp cao đẳng khóa 10 và các khóa trước (ngày xét: 04/07/2019) ...


Thông báo kế hoạch hoạt động trong học kỳ hè 2019, nhập học HK1 (2019-2020) đối với SV
Ngày đăng: 25/06/2019 5:39:20 CH      Tác giả: vinhdh
Lượt xem: 1.565    Phản hồi: 0
Thông báo kế hoạch hoạt động trong HK hè, nhập học HK 1 đối với SV ...


Thông báo kết quả kiểm tra tiếng Anh chuẩn đầu ra khóa thứ 9, đợt 2 (ngày kiểm tra: 21/04/2019)
Ngày đăng: 08/05/2019 2:29:55 CH      Tác giả: Văn Thị Diệu Linh
Lượt xem: 1.369    Phản hồi: 0
Thông báo kết quả kiểm tra tiếng Anh chuẩn đầu ra khóa thứ 9, đợt 2 (ngày kiểm tra: 21/04/2019) ...
Tổng số: 102 Trang : / 11 trang