Đang tải dữ liệu ...
ASP.NET.VN Đào tạo - Công tác sinh viên


Thông báo kết quả kiểm tra Tiếng Anh CĐR (Ngày kiểm tra: 24/01/2021)
Ngày đăng: 25/02/2021 4:29:06 CH      Tác giả: Văn Thị Diệu Linh
Lượt xem: 1.186    Phản hồi: 0
Thông báo kết quả kiểm tra Tiếng Anh CĐR (Ngày kiểm tra: 24/01/2021) ...


Danh sách SV và TKB Kỹ năng mềm khóa thứ 18
Ngày đăng: 25/02/2021 11:18:37 SA      Tác giả: Khắc Tiệp
Lượt xem: 453    Phản hồi: 0
Danh sách SV và TKB Kỹ năng mềm khóa thứ 18 ...


Niên giám học tập dành cho sinh viên Cao đẳng hệ chính quy Khóa 14
Ngày đăng: 31/01/2021 11:04:42 SA      Tác giả: Truyền thông
Lượt xem: 85    Phản hồi: 0
Niên giám học tập dành cho sinh viên Cao đẳng hệ chính quy Khóa 14 ...


[Điều chỉnh thời gian] Thời khóa biểu đợt 1 HK2 (2020-2021), thời khóa biểu môn Giáo dục thể chất khóa 14 HK2 (2020-2021) và danh sách SV khóa 14 học GDTC HK2 (2020-2021)
Ngày đăng: 29/01/2021 3:53:07 CH      Tác giả: vinhdh
Lượt xem: 2.096    Phản hồi: 0
TKB đợt 1 HK2 (2020-2021), TKB GDTC và danh sách SV k14 hoc GDTC ...


Danh sách sinh viên tham dự kiểm tra Tiếng Anh chuẩn đầu ra kỳ kiểm tra đợt 1 năm học 2020-2021 (Ngày kiểm tra: 24/01/2021)
Ngày đăng: 20/01/2021 9:12:28 SA      Tác giả: Khắc Tiệp
Lượt xem: 1.530    Phản hồi: 0
Danh sách sinh viên tham dự kiểm tra Tiếng Anh chuẩn đầu ra kỳ kiểm tra đợt 1 năm học 2020-2021 (Ngày kiểm tra: 24/01/2021) ...


Danh sách SV đăng ký học KNM khóa thứ 18
Ngày đăng: 19/01/2021 3:09:52 CH      Tác giả: Khắc Tiệp
Lượt xem: 451    Phản hồi: 0
Danh sách SV đăng ký học KNM khóa thứ 18 ...


Lịch thi kết thúc học phần GDTC học kỳ I, năm học 2020-2021
Ngày đăng: 11/01/2021 1:45:52 CH      Tác giả: Truyền thông
Lượt xem: 696    Phản hồi: 0
Lịch thi kết thúc học phần GDTC học kỳ I, năm học 2020-2021 ...


Thông báo Kế hoạch tổ chức Kỹ năng mềm khóa thứ 18
Ngày đăng: 11/01/2021 7:50:40 SA      Tác giả: Khắc Tiệp
Lượt xem: 222    Phản hồi: 0
Thông báo Kế hoạch tổ chức Kỹ năng mềm khóa thứ 18 ...


Thông báo danh sách lớp ôn tập Tiếng Anh chuẩn đầu ra và danh sách sinh viên đã nộp lệ phí kỳ kiểm tra đợt 1 năm 2020-2021
Ngày đăng: 29/12/2020 2:41:23 CH      Tác giả: Khắc Tiệp
Lượt xem: 1.128    Phản hồi: 0
Thông báo danh sách lớp ôn tập Tiếng Anh chuẩn đầu ra và danh sách sinh viên đã nộp lệ phí kỳ kiểm tra đợt 1 năm 2020-2021 ...


Danh sách SV được miễn giảm học phí và chế độ chính sách nội trú HK1 (2020-2021)
Ngày đăng: 28/12/2020 10:06:56 SA      Tác giả: Tống Thị Thùy Vân
Lượt xem: 177    Phản hồi: 0
Danh sách HSSV được miễn giảm học phí và chế độ chính sách nội trú HK1 (20-21) ...
Tổng số: 430 Trang : / 43 trang