Đang tải dữ liệu ...
ASP.NET.VN Đào tạo


[CHÍNH THỨC] Kết quả học tập các lớp KNM - Khóa thứ 13 và khóa cũ
Ngày đăng: 07/01/2019 7:29:31 CH      Tác giả: Khắc Tiệp
Lượt xem: 213    Phản hồi: 0
[CHÍNH THỨC] Kết quả học tập các lớp KNM - Khóa thứ 13 và khóa cũ ...


[Dự kiến] Kết quả học tập KNM Khóa 13 và khóa cũ
Ngày đăng: 02/01/2019 5:07:08 CH      Tác giả: Khắc Tiệp
Lượt xem: 1.067    Phản hồi: 0
[Dự kiến] Kết quả học tập KNM Khóa 13 và khóa cũ ...


Danh sách SV và TKB các lớp Kỹ Năng Mềm - khóa thứ 14
Ngày đăng: 28/12/2018 5:09:50 CH      Tác giả: Khắc Tiệp
Lượt xem: 2.979    Phản hồi: 0
Danh sách SV và TKB các lớp Kỹ Năng Mềm - khóa thứ 14 ...


Thời khóa biểu HK2 năm học 2018-2019
Ngày đăng: 28/12/2018 7:11:54 SA      Tác giả: Khắc Tiệp
Lượt xem: 3.698    Phản hồi: 0
Thời khóa biểu HK2 năm học 2018-2019 ...


Thông báo xử lý sinh viên chậm tiến độ
Ngày đăng: 26/12/2018 1:20:54 CH      Tác giả: vinhdh
Lượt xem: 144    Phản hồi: 0
Thông báo xử lý sinh viên chậm tiến độ ...


[DỰ KIẾN] Tổng hợp kết quả học tập GDTC Khóa 9 và khóa cũ
Ngày đăng: 26/12/2018 7:52:05 SA      Tác giả: Khắc Tiệp
Lượt xem: 194    Phản hồi: 0
[DỰ KIẾN] Tổng hợp kết quả học tập GDTC Khóa 9 và khóa cũ ...


Thông báo Lịch học bù cho ngày nghỉ 10/12/2018 (thứ 2) của Khóa 12
Ngày đăng: 11/12/2018 2:33:38 CH      Tác giả: vinhdh
Lượt xem: 970    Phản hồi: 0
Thông báo Lịch học bù cho ngày nghỉ 10/12/2018 (thứ 2)của Khóa 12 ...


THÔNG BÁO NGHỈ HỌC, NGHỈ THI 10/12/2108
Ngày đăng: 09/12/2018 10:15:33 CH      Tác giả: Võ Hồng Sơn
Lượt xem: 1.039    Phản hồi: 0
Thông báo nghỉ do mưa ...


Thời khóa biểu học bù HK1 (2018-2019)_CĐ khóa 12
Ngày đăng: 28/11/2018 3:44:57 CH      Tác giả: vinhdh
Lượt xem: 1.690    Phản hồi: 0
Thời khóa biểu học bù HK1 (2018-2019)_CĐ khóa 12 ...


Thông báo kết quả kiểm tra tiếng Anh chuẩn đầu ra khóa thứ 9, đợt 1 (ngày kiểm tra: 03/11/2018)
Ngày đăng: 21/11/2018 3:11:55 CH      Tác giả: Văn Thị Diệu Linh
Lượt xem: 1.164    Phản hồi: 0
Thông báo kết quả kiểm tra tiếng Anh chuẩn đầu ra khóa thứ 9, đợt 1 (ngày kiểm tra: 03/11/2018) ...
Tổng số: 305 Trang : / 31 trang