Đang tải dữ liệu ...
ASP.NET.VN ĐÀO TẠO


Thông báo v/v tổ chức học và cấp chứng nhận Kỹ năng mềm theo chuẩn đầu ra khóa 6
Thông báo v/v tổ chức học và cấp chứng nhận Kỹ năng mềm theo chuẩn đầu ra khóa 6 ...


Danh sách học sinh Trung cấp CN khóa 38 và sinh viên Cao đẳng chính quy khóa 08 tham dự kiểm tra Tiếng Anh, Tin học đầu khóa
Danh sách học sinh Trung cấp CN khóa 38 và sinh viên Cao đẳng chính quy khóa 08 tham dự kiểm tra Tiếng Anh, Tin học đầu khóa ...


Danh sách sinh viên tham dự kiểm tra tiếng Anh chuẩn đầu ra ngày 18/10/2014
Danh sách sinh viên tham dự kiểm tra tiếng Anh chuẩn đầu ra ngày 18/10/2014 ...


Thông báo về việc tổ chức kiểm tra trình độ Tin học, tiếng Anh đầu khóa các lớp Cao đẳng chính quy khóa 8 và Trung cấp chuyên nghiệp khóa 38
Thông báo về việc tổ chức kiểm tra trình độ Tin học, tiếng Anh đầu khóa các lớp Cao đẳng chính quy khóa 8 và Trung cấp chuyên nghiệp khóa 38 ...


Danh sách phân lớp ôn tập tiếng Anh chuẩn đầu từ ngày 29/09/2014 đến ngày 11/10/2014
Danh sách phân lớp ôn tập tiếng Anh chuẩn đầu từ ngày 29/09/2014 đến ngày 11/10/2014 ...


[CẬP NHẬT] Danh sách chính thức lớp học phần - HK1, 2014-2015 (tất cả các khóa)
[CẬP NHẬT] Danh sách chính thức lớp học phần - HK1, 2014-2015 (tất cả các khóa) ...


Kết quả xét tốt nghiệp Trung cấp chuyên khóa 36 và kế hoạch tổ chức thi tốt nghiệp đợt tiếp theo
Kết quả xét tốt nghiệp Trung cấp chuyên khóa 36 và kế hoạch tổ chức thi tốt nghiệp đợt tiếp theo ...


THÔNG BÁO Về việc điều chỉnh lệ phí, thời gian thu lệ phí kiểm tra và ôn tập; điều chỉnh thời gian kiểm tra, ôn tập tiếng Anh chuẩn đầu ra Đợt I/ học kỳ I năm học 2014 - 2015
THÔNG BÁO Về việc điều chỉnh lệ phí, thời gian thu lệ phí kiểm tra và ôn tập; điều chỉnh thời gian kiểm tra, ôn tập tiếng Anh chuẩn đầu ra Đợt I/ học kỳ I năm học 2014 - 2015 ...


Thông báo kế hoạch tổ chức ôn tập và kiểm tra tiếng Anh chuẩn đầu ra Học kỳ 1 năm học 2014 - 2015
Thông báo kế hoạch tổ chức ôn tập và kiểm tra tiếng Anh chuẩn đầu ra Học kỳ 1 năm học 2014 - 2015 ...


Điểm báo cáo thực tập tốt nghiệp TCCN K36 Khoa TMDL
Điểm báo cáo thực tập tốt nghiệp TCCN K36 Khoa TMDL ...
Tổng số: 15 Trang : / 2 trang