Đang tải dữ liệu ...
ASP.NET.VN Đào tạo


Danh sách SV tham dự kiểm tra Tiếng anh chuẩn đầu ra Khoá 8 - Đợt 1 (7/10/2017)
Ngày đăng: 02/10/2017 6:32:58 CH      Tác giả: Khắc Tiệp
Lượt xem: 3.213    Phản hồi: 0
Danh sách SV tham dự kiểm tra Tiếng anh chuẩn đầu ra Khoá 8 - Đợt 1 (7/10/2017) ...


TKB các học phần mở bổ sung theo diện chậm tiến độ HK1 (2017-2018)
Ngày đăng: 19/09/2017 2:25:53 CH      Tác giả: Khắc Tiệp
Lượt xem: 208    Phản hồi: 0
TKB các học phần mở bổ sung theo diện chậm tiến độ HK1 (2017-2018) ...


Danh sách lớp ôn tập TACĐR Khoá thứ 8 - Đợt 1
Ngày đăng: 16/09/2017 6:05:09 CH      Tác giả: Khắc Tiệp
Lượt xem: 1.214    Phản hồi: 0
Danh sách lớp ôn tập TACĐR Khoá thứ 8 - Đợt 1 ...


Danh sách SV nộp học phí TACĐR Khóa thứ 8 - đợt 1
Ngày đăng: 14/09/2017 10:56:34 SA      Tác giả: Khắc Tiệp
Lượt xem: 2.176    Phản hồi: 0
Danh sách SV nộp học phí TACĐR Khóa thứ 8 - đợt 1 ...


Danh sách SV đăng ký ôn tập và kiểm tra TACĐR Khóa thứ 8 - đợt 1
Ngày đăng: 06/09/2017 7:21:31 SA      Tác giả: Khắc Tiệp
Lượt xem: 2.170    Phản hồi: 0
Danh sách SV đăng ký ôn tập và kiểm tra TACĐR Khóa thứ 8 - đợt 1 ...


Thời khóa biểu HK1 năm học 2017-2018 (cao đẳng khóa 11)
Ngày đăng: 25/08/2017 12:08:28 SA      Tác giả: Hồng Tuấn
Lượt xem: 7.969    Phản hồi: 0
Thời khóa biểu HK1 năm học 2017-2018 (cao đẳng khóa 11) ...


Thông báo dữ liệu dự kiến xét học tiếp, cảnh báo kết quả học tập, buộc thôi học năm học 2017 - 2018
Ngày đăng: 23/08/2017 10:51:48 SA      Tác giả: Linhvtd
Lượt xem: 1.231    Phản hồi: 0
Thông báo dữ liệu dự kiến xét học tiếp, cảnh báo kết quả học tập, buộc thôi học năm học 2017 - 2018 ...


Thông báo kế hoạch tổ chức ôn tập và kiểm tra tiếng Anh chuẩn đầu ra Khóa thứ tám (Đợt 1) năm học 2017 - 2018
Ngày đăng: 21/08/2017 2:02:38 CH      Tác giả: Khắc Tiệp
Lượt xem: 2.998    Phản hồi: 0
Thông báo kế hoạch tổ chức ôn tập và kiểm tra tiếng Anh chuẩn đầu ra Khóa thứ tám (Đợt 1) năm học 2017 - 2018 ...


Danh sách SV xin rút, được đồng ý cho rút và không đồng ý cho rút bớt tín chỉ - HK1, 2017-2018 (07h30 ngày 10/08/2017)
Ngày đăng: 10/08/2017 7:26:24 SA      Tác giả: vietbq
Lượt xem: 790    Phản hồi: 0
Danh sách SV xin rút, được đồng ý cho rút và không đồng ý cho rút bớt tín chỉ - HK1, 2017-2018 (07h30 ngày 10/08/2017) ...


Danh sách SV diện chậm tiến độ đề nghị mở bổ sung lớp học phần
Ngày đăng: 02/08/2017 10:52:18 SA      Tác giả: Khắc Tiệp
Lượt xem: 3.154    Phản hồi: 0
Danh sách SV diện chậm tiến độ đề nghị mở bổ sung lớp học phần ...
Tổng số: 230 Trang : / 23 trang