Đang tải dữ liệu ...
ASP.NET.VN Đào tạo


Thời khóa biểu học bù HK1 (2018-2019)_CĐ khóa 10,11 và khóa cũ
Ngày đăng: 16/11/2018 10:00:16 SA      Tác giả: vinhdh
Lượt xem: 177    Phản hồi: 0
Thời khóa biểu học bù HK1 (2018-2019)_CĐ khóa 10+11và khóa cũ ...


Danh sách SV đăng ký học KNM khóa thứ 14
Ngày đăng: 14/11/2018 3:03:21 CH      Tác giả: Khắc Tiệp
Lượt xem: 1.056    Phản hồi: 0
Danh sách SV đăng ký học KNM khóa thứ 14 ...


Thông báo v/v tổ chức học Kỹ năng mềm theo chuẩn đầu ra - khóa thứ 14
Ngày đăng: 05/11/2018 3:13:51 CH      Tác giả: vietbq
Lượt xem: 338    Phản hồi: 0
Thông báo v/v tổ chức học Kỹ năng mềm theo chuẩn đầu ra - khóa thứ 14 ...


Danh sách sinh viên tham dự kiểm tra tiếng Anh chuẩn đầu ra khóa thứ 9, đợt 1 (ngày kiểm tra: 03/11/2018)
Ngày đăng: 29/10/2018 3:06:43 CH      Tác giả: Văn Thị Diệu Linh
Lượt xem: 1.329    Phản hồi: 0
Danh sách sinh viên tham dự kiểm tra tiếng Anh chuẩn đầu ra khóa thứ 9, đợt 1 (ngày kiểm tra: 03/11/2018) ...


Lịch thi kết thúc học phần GDTC3 học kỳ I, năm học 2018-2019
Ngày đăng: 19/10/2018 4:22:20 CH      Tác giả: Truyền thông
Lượt xem: 2.461    Phản hồi: 0
Lịch thi kết thúc học phần GDTC3 học kỳ I, năm học 2018-2019 ...


Thông báo danh sách sinh viên ôn tập tiếng Anh chuẩn đầu ra khóa thứ 9, đợt 1
Ngày đăng: 09/10/2018 4:14:07 CH      Tác giả: Văn Thị Diệu Linh
Lượt xem: 402    Phản hồi: 0
Thông báo danh sách sinh viên ôn tập tiếng Anh chuẩn đầu ra khóa thứ 9, đợt 1 ...


Thông báo danh sách sinh viên đăng ký tiếng Anh chuẩn đầu ra khóa thứ 9, đợt 1
Ngày đăng: 24/09/2018 9:32:23 SA      Tác giả: Văn Thị Diệu Linh
Lượt xem: 1.617    Phản hồi: 0
Thông báo danh sách sinh viên đăng ký tiếng Anh chuẩn đầu ra khóa thứ 9, đợt 1 ...


Tổng hợp Kết quả học tập KNM theo chuẩn đầu ra của sinh viên Khóa 10+11 và khóa cũ
Ngày đăng: 14/09/2018 8:05:33 SA      Tác giả: Khắc Tiệp
Lượt xem: 262    Phản hồi: 0
Tổng hợp Kết quả học tập KNM theo chuẩn đầu ra của sinh viên Khóa 10+11 và khóa cũ ...


Thông báo Kế hoạch tổ chức ôn tập và kiểm tra Tiếng anh chuẩn đầu ra khóa thứ 9 (đợt 1)
Ngày đăng: 04/09/2018 5:16:01 CH      Tác giả: Khắc Tiệp
Lượt xem: 676    Phản hồi: 0
Thông báo Kế hoạch tổ chức ôn tập và kiểm tra Tiếng anh chuẩn đầu ra khóa thứ 9 (đợt 1) ...


Thông báo điều chỉnh hình thức thu kinh phí đào tạo HKI năm học 2018-2019 đối với Cao đẳng khóa 10,11
Ngày đăng: 30/08/2018 10:30:46 SA      Tác giả: Phòng Tài chính-Kế toán
Lượt xem: 1.457    Phản hồi: 0
Thông báo điều chỉnh hình thức thu kinh phí đào tạo HKI năm học 2018-2019 đối với Cao đẳng khóa 10,11 ...
Tổng số: 295 Trang : / 30 trang