Đang tải dữ liệu ...
ASP.NET.VN Đào tạo


Danh sách SV xin rút, được đồng ý cho rút và không đồng ý cho rút bớt tín chỉ - HK2, 2016-2017 (L1, ngày 19/01/2017)
Ngày đăng: 19/01/2017 1:34:21 CH      Tác giả: vietbq
Lượt xem: 90    Phản hồi: 0
Danh sách SV xin rút, được đồng ý cho rút và không đồng ý cho rút bớt tín chỉ - HK2, 2016-2017 (L1, ngày 19/01/2017) ...


[DỰ KIẾN] Kết quả học tập GDTC (lần 2) các lớp CĐ 4,5,6,7
Ngày đăng: 11/01/2017 10:16:24 SA      Tác giả: Khắc Tiệp
Lượt xem: 103    Phản hồi: 0
[DỰ KIẾN] Kết quả học tập GDTC (lần 2) các lớp CĐ 4,5,6,7 ...


Danh sách SV xếp loại học lực Yếu, phải rút bớt tín chỉ - HK2, 2016-2017 (lần 1, 10/1/2017)
Ngày đăng: 11/01/2017 7:32:55 SA      Tác giả: vietbq
Lượt xem: 329    Phản hồi: 0
Danh sách SV xếp loại học lực Yếu, phải rút bớt tín chỉ - HK2, 2016-2017 (lần 1, 10/1/2017) ...


Thông báo kế hoạch tổ chức ôn tập và kiểm tra tiếng Anh chuẩn đầu ra Khóa thứ bảy (Đợt 2) năm học 2016 - 2017
Ngày đăng: 03/01/2017 10:29:32 SA      Tác giả: Khắc Tiệp
Lượt xem: 1.524    Phản hồi: 0
Thông báo kế hoạch tổ chức ôn tập và kiểm tra tiếng Anh chuẩn đầu ra Khóa thứ bảy (Đợt 2) năm học 2016 - 2017 ...


Danh sách SV học và TKB chính thức các lớp KNM - khóa thứ 10 (cập nhật: 03/01/2017)
Ngày đăng: 30/12/2016 2:32:04 CH      Tác giả: vietbq
Lượt xem: 2.845    Phản hồi: 0
Danh sách SV học và TKB chính thức các lớp KNM - khóa thứ 10 ...


Thông báo hủy lớp học phần HK2 năm học 2016-2017
Ngày đăng: 27/12/2016 8:51:29 SA      Tác giả: Hồng Tuấn
Lượt xem: 1.432    Phản hồi: 0
Thông báo hủy lớp học phần HK2 năm học 2016-2017 ...


Thông báo cho các sinh viên khóa 5+6+7+8 có khả năng chậm tiến độ đăng ký học
Ngày đăng: 23/12/2016 3:30:18 CH      Tác giả: Hồng Tuấn
Lượt xem: 2.015    Phản hồi: 0
Thông báo cho các sinh viên khóa 5+6+7+8 có khả năng chậm tiến độ đăng ký học ...


Lịch sơ kết học kỳ 1 năm học 2016-2017
Ngày đăng: 23/12/2016 3:13:15 CH      Tác giả: Hồng Tuấn
Lượt xem: 782    Phản hồi: 0
Lịch sơ kết học kỳ 1 năm học 2016-2017 ...


Thông báo điều chỉnh TKB HK2 năm học 2016-2017
Ngày đăng: 12/12/2016 9:39:44 SA      Tác giả: Hồng Tuấn
Lượt xem: 18.423    Phản hồi: 0
Thời khóa biểu HK2 năm học 2016-2017 ...


[CHÍNH THỨC] Kết quả học tập các lớp KNM theo chuẩn đầu ra - Khóa thứ 8+9 (đợt 3, năm 2016) - Cập nhật đến ngày 30/11/2016
Ngày đăng: 09/12/2016 2:12:18 CH      Tác giả: vietbq
Lượt xem: 634    Phản hồi: 0
[CHÍNH THỨC] Kết quả học tập các lớp KNM theo chuẩn đầu ra - Khóa thứ 8+9 (đợt 3, năm 2016) - Cập nhật đến ngày 30/11/2016 ...
Tổng số: 187 Trang : / 19 trang