Đang tải dữ liệu ...
ASP.NET.VN Đào tạo-Công tác sinh viên


LỊCH “TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN – SINH VIÊN” ĐẦU KHÓA 15
Ngày đăng: 05/09/2021 10:40:15 SA      Tác giả: Truyền thông
Lượt xem: 989    Phản hồi: 0
LỊCH “TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN – SINH VIÊN” ĐẦU KHÓA 15 (Phụ lục, kèm theo Kế hoạch 381 ngày 20/8/2021 về tổ chức tuần SHCD-SV đầu khóa) ...


Thời khóa biểu đợt 2 HK2 năm học 2020-2021 (dạy/học trực tuyến)
Ngày đăng: 28/08/2021 10:10:47 CH      Tác giả: vinhdh
Lượt xem: 1.848    Phản hồi: 0
Thời khóa biểu đợt 2 HKII ...


Thông báo V/v hỗ trợ, hướng dẫn sinh viên nghiên cứu tài liệu học tập
Ngày đăng: 13/07/2021 9:37:31 SA      Tác giả: Đào tạo
Lượt xem: 358    Phản hồi: 0
Thông báo V/v hỗ trợ, hướng dẫn sinh viên nghiên cứu tài liệu học tập ...


Thông báo về tổ chức đào tạo trong tình hình dịch bệnh COVID-19 kéo dài
Ngày đăng: 08/07/2021 8:40:45 CH      Tác giả: Truyền thông
Lượt xem: 1.321    Phản hồi: 0
Thông báo về tổ chức đào tạo trong tình hình dịch bệnh COVID-19 kéo dài ...


Thông báo lần 2 về việc cấp phát bằng tốt nghiệp cho SV cao đẳng khóa 12 và khóa cũ đã tốt nghiệp
Ngày đăng: 23/06/2021 4:08:21 CH      Tác giả: Văn Thị Diệu Linh
Lượt xem: 276    Phản hồi: 0
Thông báo lần 2 về việc cấp phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên cao đẳng khóa 12 và khóa cũ đã tốt nghiệp ...


Thông báo danh sách bố trí thời gian sinh viên đến nhận bằng tốt nghiệp
Ngày đăng: 21/05/2021 5:23:55 CH      Tác giả: Văn Thị Diệu Linh
Lượt xem: 477    Phản hồi: 0
Thông báo danh sách bố trí thời gian sinh viên đến nhận bằng tốt nghiệp ...


THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT TỐT NGHIỆP, THI ĐUA, HỌC BỔNG VÀ THÔNG BÁO TẠM HOÃN LỄ BẾ GIẢNG, NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP CÁC LỚP CAO ĐẲNG KHÓA 12 VÀ KHÓA CŨ
Ngày đăng: 14/05/2021 9:37:01 SA      Tác giả: Văn Thị Diệu Linh
Lượt xem: 2.237    Phản hồi: 0
THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT TỐT NGHIỆP, THI ĐUA, HỌC BỔNG VÀ THÔNG BÁO TẠM HOÃN LỄ BẾ GIẢNG, NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP CÁC LỚP CAO ĐẲNG KHÓA 12 VÀ KHÓA CŨ ...


Thông báo kết quả kiểm tra Tiếng Anh CĐR (Ngày kiểm tra 25/04/2021)
Ngày đăng: 13/05/2021 11:13:13 SA      Tác giả: Văn Thị Diệu Linh
Lượt xem: 772    Phản hồi: 0
Thông báo kết quả kiểm tra Tiếng Anh CĐR (Ngày kiểm tra 25/04/2021) ...


[DỰ KIẾN] Kết quả học tập KNM Khóa thứ 18
Ngày đăng: 06/05/2021 10:11:57 SA      Tác giả: Khắc Tiệp
Lượt xem: 644    Phản hồi: 0
[DỰ KIẾN] Kết quả học tập KNM Khóa thứ 18 ...


Thông báo sinh viên kiểm tra dữ liệu dự kiến xét tốt nghiệp cao đẳng khóa 12 và khóa cũ
Ngày đăng: 29/04/2021 5:19:40 CH      Tác giả: Văn Thị Diệu Linh
Lượt xem: 2.131    Phản hồi: 0
Thông báo sinh viên kiểm tra dữ liệu dự kiến xét tốt nghiệp cao đẳng khóa 12 và khóa cũ ...
Tổng số: 438 Trang : / 44 trang