Đang tải dữ liệu ...
ASP.NET.VN Đào tạo-Công tác sinh viên


Thông báo kết quả kiểm tra Tiếng Anh CĐR (Ngày kiểm tra 18/03/2023)
Ngày đăng: 22/03/2023 1:39:08 CH      Tác giả: Linh
Lượt xem: 311    Phản hồi: 0
Thông báo kết quả kiểm tra Tiếng Anh CĐR (Ngày kiểm tra 18/03/2023) ...


Đăng ký hoạt động ngoại khóa TDTT cho sinh viên năm học 2022-2023
Ngày đăng: 16/03/2023 3:34:19 CH      Tác giả: Truyền thông
Lượt xem: 233    Phản hồi: 0
Đăng ký hoạt động ngoại khóa TDTT cho sinh viên năm học 2022-2023 ...


Danh sách SV được hưởng miễn giảm học phí và chế độ chính sách nội trú HK2 (2022-2023)
Ngày đăng: 16/03/2023 8:51:37 SA      Tác giả: Tống Thị Thùy Vân
Lượt xem: 61    Phản hồi: 0
Danh sách SV được hưởng MGHP và chế độ CSNT HK2 (2022-2023) ...


Danh sách phân phòng kiểm tra Tiếng Anh CĐR ngày 18/3/2023 và danh sách sinh viên đã nộp lệ phí
Ngày đăng: 15/03/2023 1:02:03 CH      Tác giả: Linh
Lượt xem: 1.020    Phản hồi: 0
Danh sách phân phòng kiểm tra Tiếng Anh CĐR ngày 18/3/2023 và danh sách sinh viên đã nộp lệ phí ...


Thông báo tham gia khảo sát năng lực tiếng Anh cho sinh viên khóa 15, 16
Ngày đăng: 27/02/2023 2:44:17 CH      Tác giả: Truyền thông
Lượt xem: 797    Phản hồi: 0
Nhằm giúp sinh viên nắm được trình độ tiếng Anh hiện tại của bản thân; đồng thời thông qua kết quả khảo sát, Nhà trường có những biện pháp bồi dưỡng, nâng cao trình độ tiếng Anh cho sinh viên ...


Danh sách SV các khóa 15, 16 đạt học bổng KKHT HK1 (2022-2023)
Ngày đăng: 24/02/2023 1:32:47 CH      Tác giả: Tống Thị Thùy Vân
Lượt xem: 547    Phản hồi: 0
Danh sách HSSV đạt học bổng KKHT HK1 (2022-2023) ...


Thông báo DS sinh viên đã nộp lệ phí và phân lớp ôn tập TACĐR đợt 2 năm học 2022 - 2023
Ngày đăng: 24/02/2023 9:01:36 SA      Tác giả: Văn Thị Diệu Linh
Lượt xem: 1.028    Phản hồi: 0
Thông báo DS sinh viên đã nộp lệ phí và phân lớp ôn tập TACĐR đợt 2 năm học 2022 - 2023 ...


Thông báo kết quả Kỹ năng mềm (Đợt 2, HK1 NH 2022-2023)
Ngày đăng: 23/02/2023 11:01:53 SA      Tác giả: Hồ Bích Thảo
Lượt xem: 126    Phản hồi: 0
Kết quả Kỹ năng mềm (Đợt 2, HK1 NH 2022-2023) ...


Thời gian làm việc và hiệu lệnh trống trong ngày
Ngày đăng: 17/02/2023 10:04:29 SA      Tác giả: Truyền thông
Lượt xem: 320    Phản hồi: 0
Thời gian làm việc và hiệu lệnh trống trong ngày ...


Thông báo danh sách thu lệ phí Tiếng Anh CĐR đợt 2 năm học 2022 - 2023
Ngày đăng: 10/02/2023 4:59:01 CH      Tác giả: Văn Thị Diệu Linh
Lượt xem: 796    Phản hồi: 0
Thông báo danh sách thu lệ phí Tiếng Anh CĐR đợt 2 năm học 2022 - 2023 ...
Tổng số: 271 Trang : / 28 trang