Đang tải dữ liệu ...
ASP.NET.VN Đào tạo


Thời khóa biểu Đợt 3 HKI năm học 2019-2020
Ngày đăng: 21/11/2019 3:21:22 CH      Tác giả: vinhdh
Lượt xem: 1.201    Phản hồi: 0
Thời khóa biểu Đợt 3 HKI năm học 2019-2020 ...


Thông báo danh sách phân lớp ôn tập Tiếng Anh chuẩn đầu ra và danh sách sinh viên đã nộp lệ phí TACĐR kỳ kiểm tra tháng 12 năm 2019
Ngày đăng: 12/11/2019 3:03:48 CH      Tác giả: Văn Thị Diệu Linh
Lượt xem: 782    Phản hồi: 0
Thông báo danh sách phân lớp ôn tập Tiếng Anh chuẩn đầu ra và danh sách sinh viên đã nộp lệ phí TACĐR kỳ kiểm tra tháng 12 năm 2019 ...


Thông báo v/v Đăng ký học phần Giáo dục thể chất cho SV khóa 13
Ngày đăng: 01/11/2019 6:19:22 CH      Tác giả: Khắc Tiệp
Lượt xem: 387    Phản hồi: 0
Thông báo v/v Đăng ký học phần Giáo dục thể chất cho SV khóa 13 ...


Thông báo danh sách thu lệ phí Tiếng Anh chuẩn đầu ra kỳ kiểm trang tháng 11/2019 (Hạn cuối: 08/11/2019)
Ngày đăng: 28/10/2019 3:22:32 CH      Tác giả: Văn Thị Diệu Linh
Lượt xem: 729    Phản hồi: 0
Thông báo danh sách thu lệ phí Tiếng Anh chuẩn đầu ra kỳ kiểm trang tháng 11/2019 (Hạn cuối: 08/11/2019) ...


THÔNG BÁO Kế hoạch ôn tập và kiểm tra tiếng Anh chuẩn đầu ra Kỳ kiểm tra tháng 11 năm 2019
Ngày đăng: 03/10/2019 11:03:17 SA      Tác giả: Văn Thị Diệu Linh
Lượt xem: 2.163    Phản hồi: 0
THÔNG BÁO Kế hoạch ôn tập và kiểm tra tiếng Anh chuẩn đầu ra Kỳ kiểm tra tháng 11 năm 2019 ...


Thông báo kết quả kiểm tra Tiếng Anh chuẩn đầu ra kỳ kiểm tra tháng 09/2019 (Ngày kiểm tra: 22/09/2019)
Ngày đăng: 01/10/2019 2:19:40 CH      Tác giả: Văn Thị Diệu Linh
Lượt xem: 1.648    Phản hồi: 0
Thông báo kết quả kiểm tra Tiếng Anh chuẩn đầu ra kỳ kiểm tra tháng 09/2019 (Ngày kiểm tra: 22/09/2019) ...


Thời khóa biểu Đợt 2 HKI năm học 2019-2020
Ngày đăng: 23/09/2019 7:25:27 SA      Tác giả: vinhdh
Lượt xem: 2.965    Phản hồi: 0
Thời khóa biểu Đợt 2 HKI năm học 2019-2020 ...


Hướng dẫn tân sinh viên Khóa 13 sử dụng hệ thống đào tạo
Ngày đăng: 19/09/2019 4:57:24 CH      Tác giả: Khắc Tiệp
Lượt xem: 2.493    Phản hồi: 0
HƯỚNG DẪN TÂN SINH VIÊN KHÓA 13 SỬ DỤNG HỆ THỐNG ĐÀO TẠO ...


Thông báo danh sách bố trí phòng kiểm tra tiếng Anh chuẩn đầu ra kỳ kiểm tra tháng 9 năm 2019 (lúc 8g00 ngày 22/9/2019)
Ngày đăng: 16/09/2019 4:31:00 CH      Tác giả: Văn Thị Diệu Linh
Lượt xem: 1.850    Phản hồi: 0
Thông báo danh sách bố trí phòng kiểm tra tiếng Anh chuẩn đầu ra kỳ kiểm tra tháng 9 năm 2019 (lúc 8g00 ngày 22/9/2019) ...


Thông báo về việc kiểm tra dữ liệu dự kiến xét cảnh báo kết quả học tập, buộc thôi học năm học 2019 - 2020
Ngày đăng: 12/09/2019 7:26:52 SA      Tác giả: Văn Thị Diệu Linh
Lượt xem: 1.495    Phản hồi: 0
Thông báo về việc kiểm tra dữ liệu dự kiến xét cảnh báo kết quả học tập, buộc thôi học năm học 2019 - 2020 ...
Tổng số: 375 Trang : / 38 trang