Đang tải dữ liệu ...
ASP.NET.VN ĐÀO TẠO


Điểm thi HK1 (2014-2015) các lớp Cao đẳng_Đợt 1,2
Tất cả các lớp CĐ ...


Kết quả kiểm tra tiếng Anh chuẩn đầu ra khóa thứ năm, đợt 2, ngày kiểm tra: 29/11/2014
Kết quả kiểm tra tiếng Anh chuẩn đầu ra khóa thứ năm, đợt 2, ngày kiểm tra: 29/11/2014 ...


Thông báo thay đổi lịch thi HK1 2014-2015
Thông báo thay đổi lịch thi HK1 2014-2015 ...


Thông báo kế hoạch tổ chức lớp tiếng Anh chuẩn đầu ra (03 tháng) và kiểm tra tiếng Anh chuẩn đầu ra; Khóa thứ năm (đợt 3) năm học 2014 - 2015
Thông báo kế hoạch tổ chức lớp tiếng Anh chuẩn đầu ra (03 tháng) và kiểm tra tiếng Anh chuẩn đầu ra; Khóa thứ năm (đợt 3) năm học 2014 - 2015 ...


Danh sách lớp học phần bị hủy HK2 2014-2015
Danh sách lớp học phần bị hủy HK2 2014-2015 ...


Thời khóa biểu bổ sung và danh sách dự kiến hủy
Thời khóa biểu bổ sung và danh sách dự kiến hủy ...


Danh sách chính thức sinh viên tham dự kiểm tra tiếng Anh chuẩn đầu ra khóa thứ năm , đợt 2, ngày kiểm tra: 29/11/2014
Danh sách chính thức sinh viên tham dự kiểm tra tiếng Anh chuẩn đầu ra khóa thứ năm , đợt 2, ngày kiểm tra: 29/11/2014 ...


Dữ liệu in chứng nhận tiếng Anh chuẩn đầu ra đợt 1, khóa thứ năm, ngày kiểm tra: 18/10/2014
Dữ liệu in chứng nhận tiếng Anh chuẩn đầu ra đợt 1, khóa thứ năm, ngày kiểm tra: 18/10/2014 ...


Danh sách SV đăng ký học KNM khóa 6
Danh sách SV đăng ký học KNM khóa 6 ...


Thời khóa biểu dự kiến HK2 năm học 2014-2015
Thời khóa biểu dự kiến HK2 năm học 2014-2015 ...
Tổng số: 35 Trang : / 4 trang