Đang tải dữ liệu ...
ASP.NET.VN Đào tạo


Danh sách lớp ôn tập TACĐR Khoá thứ 7 - Đợt 1
Ngày đăng: 26/09/2016 9:00:58 SA      Tác giả: Khắc Tiệp
Lượt xem: 947    Phản hồi: 0
Danh sách SV ôn tập TACĐR Khoá thứ 7 - Đợt 1 ...


Thời khóa biểu HK1 (2016-2017) cho các lớp CĐ khóa 10
Ngày đăng: 15/09/2016 6:54:20 SA      Tác giả: Hồng Tuấn
Lượt xem: 11.012    Phản hồi: 0
Thời khóa biểu HK1 năm học 2016-2017 cho các lớp CĐ khóa 10 ...


Danh sách SV nộp lệ phí đăng ký ôn tập và kiểm tra TACĐR Khóa thứ 7 - Đợt 1
Ngày đăng: 14/09/2016 10:59:00 SA      Tác giả: Khắc Tiệp
Lượt xem: 2.725    Phản hồi: 0
Danh sách SV nộp lệ phí đăng ký ôn tập và kiểm tra TACĐR Khóa thứ 7 - Đợt 1 ...


Danh sách và lịch thi tốt nghiệp TCCN Khóa 38
Ngày đăng: 05/09/2016 8:54:35 CH      Tác giả: Khắc Tiệp
Lượt xem: 336    Phản hồi: 0
Danh sách và lịch thi tốt nghiệp TCCN Khóa 38 ...


[DỰ KIẾN] Dữ liệu xét tư cách dự thi tốt nghiệp TCCN Khóa 38
Ngày đăng: 01/09/2016 10:40:55 SA      Tác giả: Khắc Tiệp
Lượt xem: 347    Phản hồi: 0
Dữ liệu xét tư cách dự thi tốt nghiệp TCCN Khóa 38 ...


Thông báo kế hoạch tổ chức ôn tập và kiểm tra tiếng Anh chuẩn đầu ra Khóa thứ bảy (Đợt 1) năm học 2016 - 2017
Ngày đăng: 30/08/2016 4:35:42 CH      Tác giả: Khắc Tiệp
Lượt xem: 3.447    Phản hồi: 0
Thông báo kế hoạch tổ chức ôn tập và kiểm tra tiếng Anh chuẩn đầu ra Khóa thứ bảy (Đợt 1) năm học 2016 - 2017 ...


Dữ liệu dự kiến xét học tiếp, cảnh báo kết quả học tập, buộc thôi học các lớp cao đẳng chính quy năm học 2016 - 2017 (Ngày xét chính thức: 01/09/2016)
Ngày đăng: 29/08/2016 3:54:14 CH      Tác giả: Văn Thị Diệu Linh
Lượt xem: 515    Phản hồi: 0
Dữ liệu dự kiến xét học tiếp, cảnh báo kết quả học tập, buộc thôi học các lớp cao đẳng chính quy năm học 2016 - 2017 (Ngày xét chính thức: 01/09/2016) ...


Danh sách đủ điều kiện xét thi đua, học bổng khoa QTKD
Ngày đăng: 11/08/2016 3:28:02 CH      Tác giả: Xuân Hương
Lượt xem: 1.309    Phản hồi: 0
Danh sách đủ điều kiện xét học bổng học kỳ II(2015-2016) và xét thi đua năm học 2015-2016 Khoa Quản trị kinh doanh. ...


Danh sách SV xin rút, được đồng ý cho rút và không đồng ý cho rút bớt tín chỉ - HK1, 2016-2017 (L1, ngày 04/08/2016)
Ngày đăng: 04/08/2016 8:29:13 SA      Tác giả: vietbq
Lượt xem: 919    Phản hồi: 0
Danh sách SV xin rút, được đồng ý cho rút và không đồng ý cho rút bớt tín chỉ - HK1, 2016-2017 (L1, ngày 04/08/2016) ...


Danh sách SV học và TKB các lớp KNM - khóa thứ 9
Ngày đăng: 28/07/2016 5:11:46 CH      Tác giả: vietbq
Lượt xem: 3.816    Phản hồi: 0
Danh sách SV học và TKB các lớp KNM - khóa thứ 9 ...
Tổng số: 169 Trang : / 17 trang