Đang tải dữ liệu ...
ASP.NET.VN ĐÀO TẠO


Thông báo kết quả kiểm tra tiếng Anh chuẩn đầu ra Khóa thứ năm đợt 1 (ngày 18/10/2014)
Thông báo kết quả kiểm tra tiếng Anh chuẩn đầu ra Khóa thứ năm đợt 1 (ngày 18/10/2014) ...


Thông báo kế hoạch tổ chức ôn tập và kiểm tra tiếng Anh chuẩn đầu ra Khóa thứ 5 (đợt 2) năm học 2014 - 2015
Thông báo kế hoạch tổ chức ôn tập và kiểm tra tiếng Anh chuẩn đầu ra Khóa thứ 5 (đợt 2) năm học 2014 - 2015 ...


Thông báo kết quả kiểm tra tiếng Anh, tin học đầu khóa các lớp Cao đẳng CQ khóa 08 và Trung cấp CN khóa 38 và cách thức chuyển điểm sang các học phần tương ứng
Thông báo kết quả kiểm tra tiếng Anh, tin học đầu khóa các lớp Cao đẳng CQ khóa 08 và Trung cấp CN khóa 38 và cách thức chuyển điểm sang các học phần tương ứng ...


Dự kiến học phần và SL lớp mở trong HK2 (2014-2015)
Dự kiến học phần và số lượng lớp mở trong HK2 (2014-2015) ...


Kế hoạch thi kết thúc học phần HK1 (2014-2015)
Kế hoạch thi kết thúc học phần HK1 (2014-2015) ...


Thông báo v/v tổ chức học và cấp chứng nhận Kỹ năng mềm theo chuẩn đầu ra khóa 6
Thông báo v/v tổ chức học và cấp chứng nhận Kỹ năng mềm theo chuẩn đầu ra khóa 6 ...


Danh sách học sinh Trung cấp CN khóa 38 và sinh viên Cao đẳng chính quy khóa 08 tham dự kiểm tra Tiếng Anh, Tin học đầu khóa
Danh sách học sinh Trung cấp CN khóa 38 và sinh viên Cao đẳng chính quy khóa 08 tham dự kiểm tra Tiếng Anh, Tin học đầu khóa ...


Danh sách sinh viên tham dự kiểm tra tiếng Anh chuẩn đầu ra ngày 18/10/2014
Danh sách sinh viên tham dự kiểm tra tiếng Anh chuẩn đầu ra ngày 18/10/2014 ...


Thông báo về việc tổ chức kiểm tra trình độ Tin học, tiếng Anh đầu khóa các lớp Cao đẳng chính quy khóa 8 và Trung cấp chuyên nghiệp khóa 38
Thông báo về việc tổ chức kiểm tra trình độ Tin học, tiếng Anh đầu khóa các lớp Cao đẳng chính quy khóa 8 và Trung cấp chuyên nghiệp khóa 38 ...


Danh sách phân lớp ôn tập tiếng Anh chuẩn đầu từ ngày 29/09/2014 đến ngày 11/10/2014
Danh sách phân lớp ôn tập tiếng Anh chuẩn đầu từ ngày 29/09/2014 đến ngày 11/10/2014 ...
Tổng số: 20 Trang : / 2 trang