Đang tải dữ liệu ...
ASP.NET.VN Đào tạo


Thông báo danh sách lớp ôn tập tiếng Anh chuẩn đầu ra khóa thứ năm đợt 3
Thông báo danh sách lớp ôn tập tiếng Anh chuẩn đầu ra khóa thứ năm đợt 3 ...


KQHT HKI (2014-2015) CĐ6,7,8 Khoa Kế toán- Kiểm toán
Các ngành KD,KS,KT,KI ...


KQHT lần 1 HKI (2014-2015) K38A1
TC K38 ...


Danh sách chính thức lớp học phần - HK2, 2014-2015
Danh sách chính thức lớp học phần - HK2, 2014-2015 ...


KQHT lần 1 HKI (2014-2015) K37A1
lớp K37A1 ...


Thông báo về việc sinh viên nộp bổ sung lệ phí kiểm tra tiếng Anh chuẩn đầu ra Khóa thứ năm, đợt 3, ngày kiểm tra: 22/03/2015
Thông báo về việc sinh viên nộp bổ sung lệ phí kiểm tra tiếng Anh chuẩn đầu ra Khóa thứ năm, đợt 3, ngày kiểm tra: 22/03/2015 ...


Thông báo danh sách thu lệ phí tiếng Anh chuẩn đầu ra đợt 3, Khóa thứ năm
Thông báo danh sách thu lệ phí tiếng Anh chuẩn đầu ra đợt 3, Khóa thứ năm ...


[CHÍNH THỨC] Kết quả xét tốt nghiệp - Cao đẳng chính quy khóa 4+5, lần thứ 2 - Ngày xét: 23/01/2015
[CHÍNH THỨC] Kết quả xét tốt nghiệp - Cao đẳng chính quy khóa 4+5, lần thứ 2 - Ngày xét: 23/01/2015 ...


Kết quả học tập các lớp KNM theo chuẩn đầu ra - Khóa 5 (và các khóa cũ)
Kết quả học tập các lớp KNM theo chuẩn đầu ra - Khóa 5 (và các khóa cũ) ...


Danh sách SV xếp hạng Yếu phải rút tín chỉ, ĐK chưa đủ khối lượng tối thiểu, Chưa ĐK thời khóa biểu cá nhân - HK2, 2014-2015
Danh sách SV xếp hạng Yếu phải rút tín chỉ, ĐK chưa đủ khối lượng tối thiểu, Chưa ĐK thời khóa biểu cá nhân - HK2, 2014-2015 ...
Tổng số: 53 Trang : / 6 trang