Đang tải dữ liệu ...
ASP.NET.VN Đào tạo


Danh sách GVHD thực tập tốt nghiệp K37A1_Khoa Kế toán- Kiểm toán
Ngày đăng: 03/07/2015 9:57:14 CH      Tác giả: vinhdh
Lượt xem: 18    Phản hồi: 0
Lớp K37A1 ...


Kế hoạch hệ thống kiến thức cho SV có điểm F năm học 2014-2015 _Khoa Kế toán- Kiểm toán
Ngày đăng: 03/07/2015 11:35:18 SA      Tác giả: vinhdh
Lượt xem: 114    Phản hồi: 0
Các học phần thuộc Khoa KT-KT ...


Kế hoạch hệ thống kiến thức cho SV có điểm F năm học 2014-2015 - Khoa Ngoại Ngữ
Ngày đăng: 26/06/2015 10:17:01 SA      Tác giả: khoa Ngoại Ngữ
Lượt xem: 587    Phản hồi: 4
Kế hoạch hệ thống kiến thức cho SV có điểm F năm học 2014-2015 - Khoa Ngoại Ngữ ...


Kế hoạch hệ thống kiến thức cho SV có điểm F năm học 2014-2015 - Khoa Cơ bản
Ngày đăng: 25/06/2015 11:06:35 SA      Tác giả: Khoa Cơ bản
Lượt xem: 1.732    Phản hồi: 1
Kế hoạch hệ thống kiến thức cho SV có điểm F năm học 2014-2015 - Khoa Cơ bản ...


Thông báo về việc thu học phí học kỳ phụ năm học 2014 - 2015 các lớp Trung cấp chuyên nghiệp
Ngày đăng: 24/06/2015 2:26:45 CH      Tác giả: Linhvtd
Lượt xem: 206    Phản hồi: 0
Thông báo về việc thu học phí học kỳ phụ năm học 2014 - 2015 các lớp Trung cấp chuyên nghiệp ...


Danh sách sinh viên chưa nộp học phí Giáo dục quốc phòng năm 2015
Ngày đăng: 24/06/2015 10:49:48 SA      Tác giả: Linhvtd
Lượt xem: 497    Phản hồi: 1
Danh sách sinh viên chưa nộp học phí Giáo dục quốc phòng năm 2015 ...


THÔNG BÁO về việc thay đổi lịch học Giáo dục Quốc phòng-An ninh năm 2015
Ngày đăng: 23/06/2015 4:43:44 CH      Tác giả: Linhvtd
Lượt xem: 1.586    Phản hồi: 0
THÔNG BÁO về việc thay đổi lịch học Giáo dục Quốc phòng-An ninh năm 2015 ...


Thông báo mức thu học phí học đào tạo học kỳ I năm học 2015-2016
Ngày đăng: 23/06/2015 3:43:52 CH      Tác giả: TCKT
Lượt xem: 784    Phản hồi: 2
Thông báo mức thu học phí học đào tạo học kỳ I năm học 2015-2016 ...


Kế hoạch hệ thống kiến thức cho SV có điểm F năm học 2014-2015 - Khoa TC-NH
Ngày đăng: 22/06/2015 2:53:09 CH      Tác giả: Yen Linh
Lượt xem: 865    Phản hồi: 4
Kế hoạch hệ thống kiến thức cho SV có điểm F năm học 2014-2015 - Khoa TC-NH ...


[CHÍNH THỨC ] Danh sách SV đủ điều kiện tốt nghiệp - Cao đẳng chính quy khóa 6 (và các khóa cũ), lần thứ 1 năm 2015
Ngày đăng: 22/06/2015 9:51:44 SA      Tác giả: vietbq
Lượt xem: 1.521    Phản hồi: 9
[CHÍNH THỨC]Danh sách SV đủ điều kiện tốt nghiệp - Cao đẳng chính quy khóa 6 (và các khóa cũ), lần thứ 1 năm 2015 ...
Tổng số: 98 Trang : / 10 trang