Đang tải dữ liệu ...
ASP.NET.VN Đào tạo


Kết quả xét tốt nghiệp cao đẳng chính quy khóa 07 và khóa cũ (ngày xét: 30/06/2016)
Ngày đăng: 30/06/2016 1:57:41 CH      Tác giả: Văn Thị Diệu Linh
Lượt xem: 416    Phản hồi: 0
Kết quả xét tốt nghiệp cao đẳng chính quy khóa 07 và khóa cũ (ngày xét: 30/06/2016) ...


Danh sách sinh viên CĐ K7 khoa QTKD đủ điều kiện xét học bống khuyến khích học tập học kỳ II(2015-2016)
Ngày đăng: 28/06/2016 3:11:28 CH      Tác giả: Xuân Hương
Lượt xem: 275    Phản hồi: 0
Danh sách sinh viên CĐ K7 khoa QTKD đủ điều kiện xét học bống khuyến khích học tập học kỳ II(2015-2016) ...


Danh sách GV hướng dẫn thực tập Trung cấp K38A1_Khoa Kế toán- Kiểm toán
Ngày đăng: 28/06/2016 11:11:39 SA      Tác giả: vinhdh
Lượt xem: 30    Phản hồi: 0
K38A1 ...


Dữ liệu dự kiến xét tốt nghiệp cao đẳng chính quy khóa 07 (Đợt xét tốt nghiệp: Ngày 30/06/2016)
Ngày đăng: 27/06/2016 4:23:36 CH      Tác giả: Văn Thị Diệu Linh
Lượt xem: 1.194    Phản hồi: 0
Dữ liệu dự kiến xét tốt nghiệp cao đẳng chính quy khóa 07 (Đợt xét tốt nghiệp: Ngày 30/06/2016) ...


Danh sách và lịch học Giáo dục Quốc phòng năm 2016
Ngày đăng: 22/06/2016 10:42:53 SA      Tác giả: Khắc Tiệp
Lượt xem: 3.811    Phản hồi: 0
Danh sách và lịch học Giáo dục Quốc phòng năm 2016 ...


Danh sách sinh viên chưa nộp học phí Giáo dục quốc phòng năm 2016
Ngày đăng: 15/06/2016 10:44:13 CH      Tác giả: Khắc Tiệp
Lượt xem: 687    Phản hồi: 0
Danh sách sinh viên chưa nộp học phí Giáo dục quốc phòng năm 2016 ...


[DỮ LIỆU DỰ KIẾN] Kết quả học tập GDTC các lớp CĐ Khoá 07
Ngày đăng: 14/06/2016 1:30:31 CH      Tác giả: Khắc Tiệp
Lượt xem: 1.415    Phản hồi: 0
Dữ liệu dự kiến kết quả học tập GDTC các lớp CĐ Khoá 07 ...


Lịch phát vấn sinh viên CD07 và các khóa cũ năm học 2015-2016
Ngày đăng: 09/06/2016 10:07:34 SA      Tác giả: Y.Linh
Lượt xem: 870    Phản hồi: 0
Lịch phát vấn sinh viên CD07 và các khóa cũ ...


[CHÍNH THỨC] Kết quả học tập các lớp KNM theo chuẩn đầu ra - Khóa thứ 8 (đợt 2, năm 2016) - Cập nhật đến ngày 15/6/2016
Ngày đăng: 08/06/2016 2:30:06 CH      Tác giả: vietbq
Lượt xem: 940    Phản hồi: 0
[CHÍNH THỨC] Kết quả học tập các lớp KNM theo chuẩn đầu ra - Khóa thứ 8 (đợt 2, năm 2016)- Cập nhật đến ngày 15/6/2016 ...


Thông báo vấn đáp Báo cáo thực tập Khóa 7 & các khóa cũ Khoa KT-KT
Ngày đăng: 06/06/2016 10:49:38 SA      Tác giả: vinhdh
Lượt xem: 700    Phản hồi: 0
CĐ5,6,7 ...
Tổng số: 154 Trang : / 16 trang