Đang tải dữ liệu ...
ASP.NET.VN Đào tạo


Danh sách SV đăng ký học KNM - khóa thứ 8
Ngày đăng: 26/11/2015 1:47:19 CH      Tác giả: vietbq
Lượt xem: 150    Phản hồi: 0
Danh sách SV đăng ký học KNM - khóa thứ 8 ...


Thông báo hủy HP trong TKB dự kiến HK2 2015-2016
Ngày đăng: 23/11/2015 9:21:53 SA      Tác giả: Hồng Tuấn
Lượt xem: 4.933    Phản hồi: 0
Thông báo hủy học phần trong TKB dự kiến học kỳ 2 năm học 2015-2016 ...


Thời khóa biểu dự kiến học kỳ 2 năm học 2015-2016
Ngày đăng: 10/11/2015 1:48:14 CH      Tác giả: Hồng Tuấn
Lượt xem: 8.605    Phản hồi: 0
Thời khóa biểu dự kiến học kỳ 2 năm học 2015-2016 ...


Thông báo v/v tổ chức học Kỹ năng mềm theo chuẩn đầu ra - khóa thứ 8
Ngày đăng: 10/11/2015 1:05:19 CH      Tác giả: vietbq
Lượt xem: 1.599    Phản hồi: 0
Thông báo v/v tổ chức học Kỹ năng mềm theo chuẩn đầu ra - khóa thứ 8 ...


Kết quả kiểm tra tiếng Anh chuẩn đầu ra khóa thứ sáu, đợt 1 (ngày kiểm tra: 24/10/2015)
Ngày đăng: 10/11/2015 8:02:51 SA      Tác giả: Linhvtd
Lượt xem: 1.490    Phản hồi: 0
Kết quả kiểm tra tiếng Anh chuẩn đầu ra khóa thứ sáu, đợt 1 (ngày kiểm tra: 24/10/2015) ...


Lịch thi kết thúc học phần HK1 năm học 2015-2016
Ngày đăng: 04/11/2015 2:38:07 CH      Tác giả: Hồng Tuấn
Lượt xem: 4.978    Phản hồi: 0
Lịch thi kết thúc học phần HK1 năm học 2015-2016 ...


Kiểm tra dữ liệu in chứng chỉ Giáo dục quốc phòng năm 2015 của sinh viên cao đẳng khóa 07 và một số sinh viên khóa cũ
Ngày đăng: 03/11/2015 8:59:15 SA      Tác giả: Linhvtd
Lượt xem: 716    Phản hồi: 0
Kiểm tra dữ liệu in chứng chỉ Giáo dục quốc phòng năm 2015 của sinh viên cao đẳng khóa 07 và một số sinh viên khóa cũ ...


Thông báo đăng ký TKB học kỳ 2 2015-2016
Ngày đăng: 30/10/2015 8:53:39 SA      Tác giả: Hồng Tuấn
Lượt xem: 2.879    Phản hồi: 0
Thông báo đăng ký TKB học kỳ 2 2015-2016 ...


Thông báo học bù các ngày nghỉ trong HK1 (2015-2016)
Ngày đăng: 20/10/2015 10:27:36 SA      Tác giả: Hồng Tuấn
Lượt xem: 1.610    Phản hồi: 0
Thông báo học bù các ngày nghỉ trong HK1 (2015-2016) ...


Danh sách chính thức lớp học phần - HK1, 2015-2016
Ngày đăng: 05/10/2015 8:27:37 SA      Tác giả: vietbq
Lượt xem: 1.460    Phản hồi: 0
Danh sách chính thức lớp học phần - HK1, 2015-2016 ...
Tổng số: 107 Trang : / 11 trang