Đang tải dữ liệu ...
ASP.NET.VN Đào tạo


Thông báo: Danh sách SV học và TKB các lớp KNM khóa thứ 7 (cập nhật)
Ngày đăng: 04/08/2015 3:15:02 CH      Tác giả: vietbq
Lượt xem: 411    Phản hồi: 0
Thông báo: Danh sách SV học và TKB các lớp KNM khóa thứ 7 ...


Lịch thi kết thúc học phần học kỳ hè (các lớp CĐ)
Ngày đăng: 01/08/2015 7:59:27 CH      Tác giả: Hồng Tuấn
Lượt xem: 376    Phản hồi: 0
Lịch thi kết thúc học phần học kỳ hè (các lớp CĐ) ...


Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2015-2016
Ngày đăng: 01/08/2015 6:33:43 CH      Tác giả: Hồng Tuấn
Lượt xem: 1.196    Phản hồi: 0
Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2015-2016 ...


Kế hoạch thi lần 2 HK2 K38, thi kỳ phụ hè 2015 K37
Ngày đăng: 28/07/2015 9:48:00 SA      Tác giả: Hồng Tuấn
Lượt xem: 214    Phản hồi: 0
Kế hoạch thi lần 2 HK2 K38, thi kỳ phụ hè 2015 K37 ...


Lịch tổng kết năm học 2014-2015
Ngày đăng: 27/07/2015 10:14:47 SA      Tác giả: Hồng Tuấn
Lượt xem: 581    Phản hồi: 0
Lịch tổng kết năm học 2014-2015 ...


Thông báo về việc thay đổi địa điểm học giáo dục quốc phòng năm 2015 - Đợt 2 (từ 17/07/2015 đến ngày 02/08/2015)
Ngày đăng: 16/07/2015 3:46:46 CH      Tác giả: Linhvtd
Lượt xem: 749    Phản hồi: 0
Thông báo về việc thay đổi địa điểm học giáo dục quốc phòng năm 2015 - Đợt 2 (từ 17/07/2015 đến ngày 02/08/2015) ...


KQHT HKII (2014-2015) K37,K38_ Khoa Kế toán - Kiểm toán
Ngày đăng: 14/07/2015 4:50:20 CH      Tác giả: vinhdh
Lượt xem: 305    Phản hồi: 0
K37A1, K38A1 ...


Lịch thi kết thúc học phần kỳ phụ năm học 2014-2015
Ngày đăng: 13/07/2015 8:25:37 SA      Tác giả: Hồng Tuấn
Lượt xem: 2.667    Phản hồi: 6
Lịch thi kết thúc học phần kỳ phụ năm học 2014-2015 ...


Kế hoạch học kỳ phụ hè 2015 cho các lớp TCCN
Ngày đăng: 10/07/2015 6:37:47 CH      Tác giả: Hồng Tuấn
Lượt xem: 426    Phản hồi: 0
Kế hoạch học kỳ phụ hè 2015 cho các lớp TCCN ...


Kế hoạch hệ thống hiến thức cho những SV có điểm F năm học 2014-2015, Khoa QTKD
Ngày đăng: 08/07/2015 9:20:31 SA      Tác giả: Xuân Hương
Lượt xem: 1.159    Phản hồi: 5
Kế hoạch hệ thống kiến thức cho những sinh viên có điểm F năm học 2014-2015, Khoa QTKD ...
Tổng số: 111 Trang : / 12 trang