Đang tải dữ liệu ...
ASP.NET.VN Đào tạo


Danh sách đủ điều kiện xét thi đua, học bổng khoa QTKD
Ngày đăng: 11/08/2016 3:28:02 CH      Tác giả: Xuân Hương
Lượt xem: 1.001    Phản hồi: 0
Danh sách đủ điều kiện xét học bổng học kỳ II(2015-2016) và xét thi đua năm học 2015-2016 Khoa Quản trị kinh doanh. ...


Danh sách SV xin rút, được đồng ý cho rút và không đồng ý cho rút bớt tín chỉ - HK1, 2016-2017 (L1, ngày 04/08/2016)
Ngày đăng: 04/08/2016 8:29:13 SA      Tác giả: vietbq
Lượt xem: 661    Phản hồi: 0
Danh sách SV xin rút, được đồng ý cho rút và không đồng ý cho rút bớt tín chỉ - HK1, 2016-2017 (L1, ngày 04/08/2016) ...


Danh sách SV học và TKB các lớp KNM - khóa thứ 9
Ngày đăng: 28/07/2016 5:11:46 CH      Tác giả: vietbq
Lượt xem: 3.173    Phản hồi: 0
Danh sách SV học và TKB các lớp KNM - khóa thứ 9 ...


Thời khóa biểu cố định HK1 năm học 2016-2017
Ngày đăng: 21/07/2016 3:55:26 CH      Tác giả: Hồng Tuấn
Lượt xem: 13.014    Phản hồi: 0
Thời khóa biểu cố định HK1 năm học 2016-2017 ...


Thông báo thành lập các lớp cố định đối với bậc cao đẳng chính quy
Ngày đăng: 21/07/2016 3:36:38 CH      Tác giả: Hồng Tuấn
Lượt xem: 3.038    Phản hồi: 0
Thông báo thay đổi biên chế sinh viên vào các lớp (từ HK1 năm học 2016-2017) ...


Danh sách chính thức vị trí ngồi, thứ tự sinh viên Khoa Tài chính Ngân hàng và Khoa Thương mại Du lịch lên nhận bằng tốt nghiệp trong lễ bế giảng cao đẳng chính quy khóa 07 (Sáng ngày 10/07/2016)
Ngày đăng: 09/07/2016 5:16:39 CH      Tác giả: Văn Thị Diệu Linh
Lượt xem: 619    Phản hồi: 0
Danh sách chính thức vị trí ngồi, thứ tự sinh viên Khoa Tài chính Ngân hàng và Khoa Thương mại Du lịch lên nhận bằng tốt nghiệp trong lễ bế giảng cao đẳng chính quy khóa 07 (Sáng ngày 10/07/2016) ...


Danh sách chính thức vị trí ngồi, thứ tự sinh viên Khoa Kế toán Kiểm toán và Khoa Quản trị Kinh doanh lên nhận bằng tốt nghiệp trong lễ bế giảng cao đẳng chính quy khóa 07 (Sáng ngày 09/07/2016)
Ngày đăng: 08/07/2016 6:24:28 CH      Tác giả: Văn Thị Diệu Linh
Lượt xem: 557    Phản hồi: 0
Danh sách chính thức vị trí ngồi, thứ tự sinh viên Khoa Kế toán Kiểm toán và Khoa Quản trị Kinh doanh lên nhận bằng tốt nghiệp trong lễ bế giảng cao đẳng chính quy khóa 07 (Sáng ngày 09/07/2016) ...


Thông báo quy trình hướng dẫn sinh viên cao đẳng chính quy khóa 07 dự lễ bế giảng ngày 09&10/07/2016
Ngày đăng: 07/07/2016 8:11:40 SA      Tác giả: Văn Thị Diệu Linh
Lượt xem: 1.239    Phản hồi: 0
Thông báo quy trình hướng dẫn sinh viên cao đẳng chính quy khóa 07 dự lễ bế giảng ngày 09&10/07/2016 ...


Kết quả xét tốt nghiệp cao đẳng chính quy khóa 07 và khóa cũ (ngày xét: 30/06/2016)
Ngày đăng: 30/06/2016 1:57:41 CH      Tác giả: Văn Thị Diệu Linh
Lượt xem: 1.009    Phản hồi: 0
Kết quả xét tốt nghiệp cao đẳng chính quy khóa 07 và khóa cũ (ngày xét: 30/06/2016) ...


Danh sách sinh viên CĐ K7 khoa QTKD đủ điều kiện xét học bống khuyến khích học tập học kỳ II(2015-2016)
Ngày đăng: 28/06/2016 3:11:28 CH      Tác giả: Xuân Hương
Lượt xem: 770    Phản hồi: 0
Danh sách sinh viên CĐ K7 khoa QTKD đủ điều kiện xét học bống khuyến khích học tập học kỳ II(2015-2016) ...
Tổng số: 162 Trang : / 17 trang