Đang tải dữ liệu ...
ASP.NET.VN Đào tạo


Khoa KT-KT công bố GV hướng dẫn thực tập khóa 8 (& các khóa cũ 6,7)_v2
Ngày đăng: 21/03/2017 10:53:59 SA      Tác giả: vinhdh
Lượt xem: 1.103    Phản hồi: 0
CĐ khóa 6,7,8 ...


Khoa TCNH thông báo phân công giảng viên hướng dẫn TTTN (v1)
Ngày đăng: 17/03/2017 7:58:16 SA      Tác giả: Y.Linh
Lượt xem: 451    Phản hồi: 0
Khoa TCNH thông báo phân công giảng viên hướng dẫn TTTN (v1) ...


Danh sách SV tham dự kiểm tra Tiếng anh chuẩn đầu ra Khoá 7 - Đợt 2 (18/03/2017)
Ngày đăng: 14/03/2017 9:56:52 SA      Tác giả: Khắc Tiệp
Lượt xem: 1.867    Phản hồi: 0
Danh sách SV tham dự kiểm tra Tiếng anh chuẩn đầu ra Khoá 7 - Đợt 2 (18/03/2017) ...


NỘI QUY THỰC TẬP TỐT NGHIỆP VÀ KẾ HOẠCH XÉT TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG CHÍNH QUY KHÓA 08
Ngày đăng: 13/03/2017 2:18:13 CH      Tác giả: linhvtd
Lượt xem: 319    Phản hồi: 0
NỘI QUY THỰC TẬP TỐT NGHIỆP VÀ KẾ HOẠCH XÉT TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG CHÍNH QUY KHÓA 08 ...


[SV diện chậm tiến độ tốt nghiệp] Danh sách phần trong học p được mở
Ngày đăng: 01/03/2017 5:13:23 CH      Tác giả: Khắc Tiệp
Lượt xem: 2.227    Phản hồi: 0
[SV diện chậm tiến độ tốt nghiệp] Danh sách SV trong học phần được mở ...


Danh sách lớp ôn tập TACĐR Khoá thứ 7 - Đợt 2
Ngày đăng: 23/02/2017 1:15:06 CH      Tác giả: Khắc Tiệp
Lượt xem: 1.401    Phản hồi: 0
Danh sách lớp ôn tập TACĐR Khoá thứ 7 - Đợt 2 ...


[SV diện chậm tiến độ tốt nghiệp] Danh sách SV cần nộp bổ sung học phí
Ngày đăng: 22/02/2017 8:38:39 SA      Tác giả: Khắc Tiệp
Lượt xem: 457    Phản hồi: 0
Danh sách SV nộp bổ sung học phí (SV diện chậm tiến độ tốt nghiệp) - HK2, 2016-2017 ...


Kế hoạch hướng dẫn thực tập cao đẳng khóa 8
Ngày đăng: 21/02/2017 8:08:24 SA      Tác giả: Hồng Tuấn
Lượt xem: 2.102    Phản hồi: 0
Kế hoạch hướng dẫn thực tập cao đẳng khóa 8 ...


Danh sách SV đăng ký học và thu hoc phí (SV diện chậm tiến độ tốt nghiệp) - HK2, 2016-2017
Ngày đăng: 19/02/2017 8:11:57 SA      Tác giả: vietbq
Lượt xem: 761    Phản hồi: 0
Danh sách SV đăng ký học và thu hoc phí (SV diện chậm tiến độ tốt nghiệp) - HK2, 2016-2017 ...


Kết quả xét tốt nghiệp cao đẳng khóa 07 đợt 2 (10.02.2017) và khóa cũ
Ngày đăng: 10/02/2017 4:09:51 CH      Tác giả: linhvtd
Lượt xem: 550    Phản hồi: 0
Kết quả xét tốt nghiệp cao đẳng khóa 07 đợt 2 (10.02.2017) và khóa cũ ...
Tổng số: 199 Trang : / 20 trang