Đang tải dữ liệu ...
ASP.NET.VN Đào tạo


TKB các lớp Kỹ Năng Mềm - khóa thứ 16 (từ ngày 15/9/2020)
Ngày đăng: 11/09/2020 10:37:58 SA      Tác giả: Khắc Tiệp
Lượt xem: 1.882    Phản hồi: 0
TKB các lớp Kỹ Năng Mềm - khóa thứ 16 (từ ngày 15/9/2020) ...


Thông báo kết quả kiểm tra Tiếng Anh CĐR (Ngày kiểm tra: 21/06/2020)
Ngày đăng: 06/07/2020 9:18:10 SA      Tác giả: thaohb
Lượt xem: 1.078    Phản hồi: 0
Kết quả và dữ liệu kiểm tra Tiếng Anh chuẩn đầu ra ...


Danh sách sinh viên chính thức dự kiểm tra Tiếng Anh chuẩn đầu ra kỳ kiểm tra tháng 06/2020 (Ngày kiểm tra: 21/06/2020) và danh sách sinh viên đã nộp lệ phí
Ngày đăng: 15/06/2020 5:03:24 CH      Tác giả: Văn Thị Diệu Linh
Lượt xem: 1.840    Phản hồi: 0
Danh sách sinh viên chính thức tham dự kiểm tra Tiếng Anh chuẩn đầu ra kỳ kiểm tra tháng 06/2020 (Ngày kiểm tra: 21/06/2020) và danh sách sinh viên đã nộp lệ phí ...


[Cập nhật] Thời khóa biểu đợt 2 HKII năm học 2019-2020
Ngày đăng: 09/06/2020 9:11:20 SA      Tác giả: vinhdh
Lượt xem: 2.938    Phản hồi: 0
Thời khóa biểu đợt 2 HKII năm học 2019-2020 ...


Thông báo danh sách lớp ôn tập Tiếng Anh chuẩn đầu ra và danh sách sinh viên đã nộp lệ phí kỳ kiểm tra tháng 06/2020
Ngày đăng: 29/05/2020 8:40:07 SA      Tác giả: Văn Thị Diệu Linh
Lượt xem: 1.592    Phản hồi: 0
Thông báo danh sách lớp ôn tập Tiếng Anh chuẩn đầu ra và danh sách sinh viên đã nộp lệ phí kỳ kiểm tra tháng 06/2020 ...


Thông báo danh sách thu lệ phí Tiếng Anh chuẩn đầu ra kỳ kiểm tra tháng 06/2020
Ngày đăng: 21/05/2020 2:15:54 CH      Tác giả: Văn Thị Diệu Linh
Lượt xem: 1.497    Phản hồi: 0
Thông báo danh sách thu lệ phí Tiếng Anh chuẩn đầu ra kỳ kiểm tra tháng 06/2020 ...


Thông báo tổ chức ôn tập và kiểm tra tiếng Anh chuẩn đầu ra kỳ kiểm tra tháng 06/2020
Ngày đăng: 05/05/2020 10:19:15 SA      Tác giả: Văn Thị Diệu Linh
Lượt xem: 2.723    Phản hồi: 0
Thông báo tổ chức ôn tập và kiểm tra tiếng Anh chuẩn đầu ra kỳ kiểm tra tháng 06/2020 ...


Kế hoạch tổ chức thực hành, thực tập, xét tốt nghiệp và bế giảng cao đẳng khoá 11
Ngày đăng: 04/05/2020 2:22:30 CH      Tác giả: thaohb
Lượt xem: 1.813    Phản hồi: 0
Kế hoạch số 119/KH-CĐTM ngày 04/05/2020 của Hiệu trưởng về việc tổ chức thực hành, thực tập, xét tốt nghiệp và bế giảng cao đẳng khoá 11 ...


[Thay đổi] Thời khóa biểu đợt 1 HKII năm học 2019-2020; thời khóa biểu và danh sách SV khóa 13 học môn giáo dục thể chất HKII (2019-2020)
Ngày đăng: 13/04/2020 10:18:16 SA      Tác giả: vinhdh
Lượt xem: 4.916    Phản hồi: 0
Thời khóa biểu đợt 1 HKII năm học 2019-2020; thời khóa biểu và danh sách SV khóa 13 học môn giáo dục thể chất HKII (2019-2020) ...


Thông báo kết quả xét tốt nghiệp cao đẳng khóa 10, đợt 2 và khóa cũ
Ngày đăng: 18/02/2020 9:25:39 CH      Tác giả: Văn Thị Diệu Linh
Lượt xem: 705    Phản hồi: 0
Thông báo kết quả xét tốt nghiệp cao đẳng khóa 10, đợt 2 và khóa cũ ...




Tổng số: 396 Trang : / 40 trang