Đang tải dữ liệu ...
ASP.NET.VN Đào tạo


Thời khóa biểu cố định HK1 năm học 2016-2017
Ngày đăng: 21/07/2016 3:55:26 CH      Tác giả: Hồng Tuấn
Lượt xem: 9.276    Phản hồi: 0
Thời khóa biểu cố định HK1 năm học 2016-2017 ...


Thông báo thành lập các lớp cố định đối với bậc cao đẳng chính quy
Ngày đăng: 21/07/2016 3:36:38 CH      Tác giả: Hồng Tuấn
Lượt xem: 2.234    Phản hồi: 0
Thông báo thay đổi biên chế sinh viên vào các lớp (từ HK1 năm học 2016-2017) ...


Danh sách chính thức vị trí ngồi, thứ tự sinh viên Khoa Tài chính Ngân hàng và Khoa Thương mại Du lịch lên nhận bằng tốt nghiệp trong lễ bế giảng cao đẳng chính quy khóa 07 (Sáng ngày 10/07/2016)
Ngày đăng: 09/07/2016 5:16:39 CH      Tác giả: Văn Thị Diệu Linh
Lượt xem: 513    Phản hồi: 0
Danh sách chính thức vị trí ngồi, thứ tự sinh viên Khoa Tài chính Ngân hàng và Khoa Thương mại Du lịch lên nhận bằng tốt nghiệp trong lễ bế giảng cao đẳng chính quy khóa 07 (Sáng ngày 10/07/2016) ...


Danh sách chính thức vị trí ngồi, thứ tự sinh viên Khoa Kế toán Kiểm toán và Khoa Quản trị Kinh doanh lên nhận bằng tốt nghiệp trong lễ bế giảng cao đẳng chính quy khóa 07 (Sáng ngày 09/07/2016)
Ngày đăng: 08/07/2016 6:24:28 CH      Tác giả: Văn Thị Diệu Linh
Lượt xem: 495    Phản hồi: 0
Danh sách chính thức vị trí ngồi, thứ tự sinh viên Khoa Kế toán Kiểm toán và Khoa Quản trị Kinh doanh lên nhận bằng tốt nghiệp trong lễ bế giảng cao đẳng chính quy khóa 07 (Sáng ngày 09/07/2016) ...


Thông báo quy trình hướng dẫn sinh viên cao đẳng chính quy khóa 07 dự lễ bế giảng ngày 09&10/07/2016
Ngày đăng: 07/07/2016 8:11:40 SA      Tác giả: Văn Thị Diệu Linh
Lượt xem: 994    Phản hồi: 0
Thông báo quy trình hướng dẫn sinh viên cao đẳng chính quy khóa 07 dự lễ bế giảng ngày 09&10/07/2016 ...


Kết quả xét tốt nghiệp cao đẳng chính quy khóa 07 và khóa cũ (ngày xét: 30/06/2016)
Ngày đăng: 30/06/2016 1:57:41 CH      Tác giả: Văn Thị Diệu Linh
Lượt xem: 898    Phản hồi: 0
Kết quả xét tốt nghiệp cao đẳng chính quy khóa 07 và khóa cũ (ngày xét: 30/06/2016) ...


Danh sách sinh viên CĐ K7 khoa QTKD đủ điều kiện xét học bống khuyến khích học tập học kỳ II(2015-2016)
Ngày đăng: 28/06/2016 3:11:28 CH      Tác giả: Xuân Hương
Lượt xem: 503    Phản hồi: 0
Danh sách sinh viên CĐ K7 khoa QTKD đủ điều kiện xét học bống khuyến khích học tập học kỳ II(2015-2016) ...


Danh sách GV hướng dẫn thực tập Trung cấp K38A1_Khoa Kế toán- Kiểm toán
Ngày đăng: 28/06/2016 11:11:39 SA      Tác giả: vinhdh
Lượt xem: 76    Phản hồi: 0
K38A1 ...


Dữ liệu dự kiến xét tốt nghiệp cao đẳng chính quy khóa 07 (Đợt xét tốt nghiệp: Ngày 30/06/2016)
Ngày đăng: 27/06/2016 4:23:36 CH      Tác giả: Văn Thị Diệu Linh
Lượt xem: 1.320    Phản hồi: 0
Dữ liệu dự kiến xét tốt nghiệp cao đẳng chính quy khóa 07 (Đợt xét tốt nghiệp: Ngày 30/06/2016) ...


Danh sách và lịch học Giáo dục Quốc phòng năm 2016
Ngày đăng: 22/06/2016 10:42:53 SA      Tác giả: Khắc Tiệp
Lượt xem: 4.138    Phản hồi: 0
Danh sách và lịch học Giáo dục Quốc phòng năm 2016 ...
Tổng số: 159 Trang : / 16 trang