Đang tải dữ liệu ...
ASP.NET.VN Đào tạo


Thông báo danh sách sinh viên ôn tập tiếng Anh chuẩn đầu ra khóa thứ 9, đợt 1
Ngày đăng: 09/10/2018 4:14:07 CH      Tác giả: Văn Thị Diệu Linh
Lượt xem: 159    Phản hồi: 0
Thông báo danh sách sinh viên ôn tập tiếng Anh chuẩn đầu ra khóa thứ 9, đợt 1 ...


Thông báo danh sách sinh viên đăng ký tiếng Anh chuẩn đầu ra khóa thứ 9, đợt 1
Ngày đăng: 24/09/2018 9:32:23 SA      Tác giả: Văn Thị Diệu Linh
Lượt xem: 1.444    Phản hồi: 0
Thông báo danh sách sinh viên đăng ký tiếng Anh chuẩn đầu ra khóa thứ 9, đợt 1 ...


Tổng hợp Kết quả học tập KNM theo chuẩn đầu ra của sinh viên Khóa 10+11 và khóa cũ
Ngày đăng: 14/09/2018 8:05:33 SA      Tác giả: Khắc Tiệp
Lượt xem: 129    Phản hồi: 0
Tổng hợp Kết quả học tập KNM theo chuẩn đầu ra của sinh viên Khóa 10+11 và khóa cũ ...


Thông báo Kế hoạch tổ chức ôn tập và kiểm tra Tiếng anh chuẩn đầu ra khóa thứ 9 (đợt 1)
Ngày đăng: 04/09/2018 5:16:01 CH      Tác giả: Khắc Tiệp
Lượt xem: 523    Phản hồi: 0
Thông báo Kế hoạch tổ chức ôn tập và kiểm tra Tiếng anh chuẩn đầu ra khóa thứ 9 (đợt 1) ...


Thông báo điều chỉnh hình thức thu kinh phí đào tạo HKI năm học 2018-2019 đối với Cao đẳng khóa 10,11
Ngày đăng: 30/08/2018 10:30:46 SA      Tác giả: Phòng Tài chính-Kế toán
Lượt xem: 1.338    Phản hồi: 0
Thông báo điều chỉnh hình thức thu kinh phí đào tạo HKI năm học 2018-2019 đối với Cao đẳng khóa 10,11 ...


Thời khóa biểu HK1 năm học 2018-2019 cho các lớp cao đẳng khóa 12
Ngày đăng: 24/08/2018 2:18:51 CH      Tác giả: Khắc Tiệp
Lượt xem: 11.691    Phản hồi: 0
Thời khóa biểu HK1 năm học 2018-2019 cho các lớp cao đẳng khóa 12 ...


Danh sách sinh viên Khóa 12 được biên chế theo lớp sinh hoạt
Ngày đăng: 23/08/2018 7:57:44 SA      Tác giả: Khắc Tiệp
Lượt xem: 948    Phản hồi: 0
Danh sách sinh viên Khóa 12 được biên chế theo lớp sinh hoạt ...


Thống kê số lượng SV đăng ký và học phí các học phần mở bổ sung HK1 (2018-2019)
Ngày đăng: 20/08/2018 3:50:58 CH      Tác giả: vinhdh
Lượt xem: 226    Phản hồi: 0
Học phần mở bổ sung ...


Thông báo dữ liệu dự kiến xét học tiếp, buộc thôi học, cảnh báo kết quả học tập năm học 2018 - 2019
Ngày đăng: 17/08/2018 10:00:24 SA      Tác giả: Văn Thị Diệu Linh
Lượt xem: 550    Phản hồi: 0
Thông báo dữ liệu dự kiến xét học tiếp, buộc thôi học, cảnh báo kết quả học tập năm học 2018 - 2019 ...


Thời khóa biểu các lớp Cao đẳng khóa 10+11 HK1 (2018-2019)
Ngày đăng: 10/08/2018 3:39:34 CH      Tác giả: vinhdh
Lượt xem: 590    Phản hồi: 0
Các lớp khóa 10+11 ...
Tổng số: 290 Trang : / 29 trang