Đang tải dữ liệu ...
ASP.NET.VN Đào tạo


KQHT lần 1 HKI (2014-2015) K37A1
lớp K37A1 ...


Thông báo về việc sinh viên nộp bổ sung lệ phí kiểm tra tiếng Anh chuẩn đầu ra Khóa thứ năm, đợt 3, ngày kiểm tra: 22/03/2015
Thông báo về việc sinh viên nộp bổ sung lệ phí kiểm tra tiếng Anh chuẩn đầu ra Khóa thứ năm, đợt 3, ngày kiểm tra: 22/03/2015 ...


Thông báo danh sách thu lệ phí tiếng Anh chuẩn đầu ra đợt 3, Khóa thứ năm
Thông báo danh sách thu lệ phí tiếng Anh chuẩn đầu ra đợt 3, Khóa thứ năm ...


[CHÍNH THỨC] Kết quả xét tốt nghiệp - Cao đẳng chính quy khóa 4+5, lần thứ 2 - Ngày xét: 23/01/2015
[CHÍNH THỨC] Kết quả xét tốt nghiệp - Cao đẳng chính quy khóa 4+5, lần thứ 2 - Ngày xét: 23/01/2015 ...


Kết quả học tập các lớp KNM theo chuẩn đầu ra - Khóa 5 (và các khóa cũ)
Kết quả học tập các lớp KNM theo chuẩn đầu ra - Khóa 5 (và các khóa cũ) ...


Danh sách SV xếp hạng Yếu phải rút tín chỉ, ĐK chưa đủ khối lượng tối thiểu, Chưa ĐK thời khóa biểu cá nhân - HK2, 2014-2015
Danh sách SV xếp hạng Yếu phải rút tín chỉ, ĐK chưa đủ khối lượng tối thiểu, Chưa ĐK thời khóa biểu cá nhân - HK2, 2014-2015 ...


Điểm thi HK1 (2014-2015) các lớp Cao đẳng_Đợt 13 đến đợt 20
Tất cả các lớp ...


Thông báo kế hoạch tổ chức ôn tập (02 tuần) và tổ chức kiểm tra tiếng Anh chuẩn đầu ra vào ngày 22/03/2015
Thông báo kế hoạch tổ chức ôn tập (02 tuần) và tổ chức kiểm tra tiếng Anh chuẩn đầu ra vào ngày 22/03/2015 ...


Thông báo hủy kế hoạch tổ chức lớp tiếng Anh chuẩn đầu ra 3 tháng khóa thứ năm đợt 3 năm học 2014 - 2015 và hủy thời gian tổ chức kiểm tra tiếng Anh chuẩn đầu ra vào ngày 25/04/2015
Thông báo hủy kế hoạch tổ chức lớp tiếng Anh chuẩn đầu ra 3 tháng khóa thứ năm đợt 3 năm học 2014 - 2015 và hủy thời gian tổ chức kiểm tra tiếng Anh chuẩn đầu ra vào ngày 25/04/2015 ...


Kế hoạch hệ thống TTTN CĐ khóa 6
Kế hoạch hệ thống TTTN CĐ khóa 6 ...
Tổng số: 49 Trang : / 5 trang