Đang tải dữ liệu ...
ASP.NET.VN Đào tạo


Thông báo: v/v gia hạn thời gian nộp tiền học phí KNM theo chuẩn đầu ra khóa 5 và tiếp tục nhận phiếu đăng ký học KNM theo chuẩn đầu ra khóa 5
Thông báo: v/v gia hạn thời gian nộp tiền học phí KNM theo chuẩn đầu ra khóa 5 và tiếp tục nhận phiếu đăng ký học KNM theo chuẩn đầu ra khóa 5 ...


Kế hoạch thi kết thúc học phần học kỳ 2 (2013-2014)
Kế hoạch thi kết thúc học phần học kỳ 2 (2013-2014) ...


Thông báo hủy lớp học phần HK hè 2013-2014
Thông báo hủy lớp học phần HK hè 2013-2014 ...


Danh sách thu lệ phí ôn tập và kiểm tra tiếng Anh chuẩn đầu ra (ngày kiểm tra 31/05/2013)
Danh sách thu lệ phí ôn tập và kiểm tra tiếng Anh chuẩn đầu ra (ngày kiểm tra 31/05/2013) ...


Danh sách SV đăng ký học phần Báo cáo TTTN năm 2014
Danh sách SV đăng ký học phần Báo cáo TTTN năm 2014 ...


Danh sách SV đăng ký học KNM khóa 5
Danh sách SV đăng ký học KNM khóa 5 ...


Thông báo đăng ký TKB học kỳ hè năm 2014
Thông báo đăng ký TKB học kỳ hè năm 2014 ...


Danh sách chính thức SV đăng ký học GDQP-AN năm 2014 cho sinh viên Cao đẳng chính quy khoá 4+5+6
Danh sách chính thức SV đăng ký học GDQP-AN năm 2014 cho sinh viên Cao đẳng chính quy khoá 4+5+6 ...


Danh sách đăng kí đề tài và GVHD TN CD05 - TCNH cập nhật 30/3/14
Danh sách đăng kí đề tài và GVHD TN CD05 - TCNH cập nhật 30/3/14 ...


Thông báo kết quả kiểm tra tiếng Anh chuẩn đầu ra ngày 09/03/2014 và tổ chức ôn tập, kiểm tra tiếng Anh chuẩn đầu ra ngày 31/05/2014
Thông báo kết quả kiểm tra tiếng Anh chuẩn đầu ra ngày 09/03/2014 và tổ chức ôn tập, kiểm tra tiếng Anh chuẩn đầu ra ngày 31/05/2014 ...
Tổng số: 405 Trang : / 41 trang

Liên kết WebSite