Đang tải dữ liệu ...
ASP.NET.VN Đào tạo


Dữ liệu dự kiến xét tốt nghiệp cao đẳng chính quy khóa 08 và khóa cũ
Ngày đăng: 22/06/2017 6:19:28 CH      Tác giả: Linhvtd
Lượt xem: 67    Phản hồi: 0
Dữ liệu dự kiến xét tốt nghiệp cao đẳng chính quy khóa 08 và khóa cũ ...


Khoa TCNH - Thông báo lịch vấn đáp báo cáo TTTN 2016-2017
Ngày đăng: 13/06/2017 8:20:18 SA      Tác giả: Y.Linh
Lượt xem: 386    Phản hồi: 0
Thông báo lịch vấn đáp báo cáo TTTN 2016-2017 ...


[CHÍNH THỨC] Kết quả học tập các lớp KNM theo chuẩn đầu ra - Khóa thứ 9+10 (đợt 1, năm 2017) - Cập nhật đến ngày 30/5/2017
Ngày đăng: 30/05/2017 5:26:41 CH      Tác giả: vietbq
Lượt xem: 532    Phản hồi: 0
[CHÍNH THỨC] Kết quả học tập các lớp KNM theo chuẩn đầu ra - Khóa thứ 9+10 (đợt 1, năm 2017) - Cập nhật đến ngày 30/5/2017 ...


Danh sách SV nộp học phí GDQP-AN 2017
Ngày đăng: 30/05/2017 3:16:03 CH      Tác giả: Khắc Tiệp
Lượt xem: 2.213    Phản hồi: 0
Danh sách SV nộp học phí GDQP-AN 2017 ...


[DỰ KIẾN] Kết quả học tập GDTC các lớp cao đẳng Khóa 8 và khóa cũ
Ngày đăng: 29/05/2017 1:45:24 CH      Tác giả: Khắc Tiệp
Lượt xem: 288    Phản hồi: 0
[DỰ KIẾN] Kết quả học tập GDTC các lớp cao đẳng Khóa 8 và khóa cũ ...


Danh sách SV đăng ký học và thu học phí KNM - khóa thứ 11
Ngày đăng: 26/05/2017 4:10:02 CH      Tác giả: vietbq
Lượt xem: 2.704    Phản hồi: 0
Danh sách SV đăng ký học và thu học phí KNM - khóa thứ 11 ...


[DỰ KIẾN] Kết quả học tập các lớp KNM theo chuẩn đầu ra - Khóa thứ 9+10 và khóa cũ (đợt 1, năm 2017) - Cập nhật đến ngày 18/5/2017
Ngày đăng: 18/05/2017 4:56:12 CH      Tác giả: vietbq
Lượt xem: 806    Phản hồi: 0
Kết quả học tập các lớp KNM theo chuẩn đầu ra - Khóa thứ 9+10 và khóa cũ (đợt 1, năm 2017) - Cập nhật đến ngày 18/5/2017 ...


Thông báo Kế hoạch học GDQP - AN cho sinh viên các lớp CĐ Khóa 9
Ngày đăng: 12/05/2017 3:12:47 CH      Tác giả: Khắc Tiệp
Lượt xem: 4.911    Phản hồi: 0
Thông báo Kế hoạch học GDQP - AN cho sinh viên các lớp cao đẳng Khóa 9 ...


Thông báo v/v tổ chức học Kỹ năng mềm theo chuẩn đầu ra - khóa thứ 11
Ngày đăng: 09/05/2017 4:55:51 CH      Tác giả: vietbq
Lượt xem: 1.193    Phản hồi: 0
Thông báo v/v tổ chức học Kỹ năng mềm theo chuẩn đầu ra - khóa thứ 11 ...


Thời khóa biểu học bù HK2 2016-2017
Ngày đăng: 05/05/2017 11:06:53 SA      Tác giả: Hồng Tuấn
Lượt xem: 2.158    Phản hồi: 0
Thời khóa biểu học bù HK2 2016-2017 ...
Tổng số: 212 Trang : / 22 trang