Đang tải dữ liệu ...
ASP.NET.VN Đào tạo


Thông báo dữ liệu dự kiến xét học tiếp, buộc thôi học, cảnh báo kết quả học tập năm học 2018 - 2019
Ngày đăng: 17/08/2018 10:00:24 SA      Tác giả: Văn Thị Diệu Linh
Lượt xem: 82    Phản hồi: 0
Thông báo dữ liệu dự kiến xét học tiếp, buộc thôi học, cảnh báo kết quả học tập năm học 2018 - 2019 ...


Thời khóa biểu các lớp Cao đẳng khóa 10+11 HK1 (2018-2019)
Ngày đăng: 10/08/2018 3:39:34 CH      Tác giả: vinhdh
Lượt xem: 212    Phản hồi: 0
Các lớp khóa 10+11 ...


Danh sách SV và TKB các lớp Kỹ Năng Mềm - khóa thứ 13
Ngày đăng: 03/08/2018 2:15:53 CH      Tác giả: Khắc Tiệp
Lượt xem: 4.057    Phản hồi: 0
Danh sách SV và TKB các lớp KNM - khóa thứ 13 ...


Danh sách vị trí chỗ ngồi, thứ tự lên nhận bằng lễ bế giảng sinh viên CĐ khóa 09 & khóa cũ thuộc Khoa Thương mại du lịch
Ngày đăng: 07/07/2018 6:19:24 CH      Tác giả: Diệu Linh
Lượt xem: 573    Phản hồi: 0
Danh sách vị trí chỗ ngồi, thứ tự lên nhận bằng lễ bế giảng sinh viên CĐ khóa 09 & khóa cũ thuộc Khoa Thương mại du lịch ...


Thông báo vị trí chỗ ngồi và qui trình làm thủ tục dự lễ bế giảng của sinh viên cao đẳng khóa 09 và khóa cũ thuộc khoa Thương mại Du lịch
Ngày đăng: 07/07/2018 6:12:29 SA      Tác giả: Diệu Linh
Lượt xem: 303    Phản hồi: 0
Thông báo vị trí chỗ ngồi và qui trình làm thủ tục dự lễ bế giảng của sinh viên cao đẳng khóa 09 thuộc khoa Thương mại Du lịch ...


Danh sách vị trí chỗ ngồi, thứ tự lên nhận bằng lễ bế giảng sinh viên CĐ khóa 09 & khóa cũ thuộc Khoa Quản trị kinh doanh, Kế toán kiểm toán, Tài chính ngân hàng
Ngày đăng: 06/07/2018 6:46:48 CH      Tác giả: Diệu Linh
Lượt xem: 309    Phản hồi: 0
Danh sách chính thức vị trí chỗ ngồi và thứ tự lên nhận bằng trong lễ bế giảng của sinh viên cao đẳng khóa 09 và khóa cũ thuộc Khoa Quản trị kinh doanh, Kế toán kiểm toán, Tài chính ngân hàng ...


Thông báo kết quả chính thức tốt nghiệp cao đẳng chính quý khóa 09 và khóa cũ
Ngày đăng: 28/06/2018 9:24:00 SA      Tác giả: Văn Thị Diệu Linh
Lượt xem: 2.346    Phản hồi: 0
Thông báo kết quả chính thức tốt nghiệp cao đẳng chính quý khóa 09 và khóa cũ ...


Thông báo quy trình làm thủ tục tham gia lễ bế giảng và nhận bằng tốt nghiệp cao đẳng chính quy khóa 9
Ngày đăng: 26/06/2018 3:49:59 CH      Tác giả: Văn Thị Diệu Linh
Lượt xem: 432    Phản hồi: 0
Thông báo quy trình làm thủ tục tham gia lễ bế giảng và nhận bằng tốt nghiệp cao đẳng chính quy khóa 9 ...


Thông báo dữ liệu dự kiến xét tốt nghiệp cao đẳng chính quy khóa 09 và khóa cũ (ngày xét tốt nghiệp: 28/06/2018)
Ngày đăng: 25/06/2018 8:28:33 SA      Tác giả: Văn Thị Diệu Linh
Lượt xem: 3.055    Phản hồi: 0
Thông báo dữ liệu dự kiến xét tốt nghiệp cao đẳng chính quy khóa 09 và khóa cũ (ngày xét tốt nghiệp: 28/06/2018) ...


Thông báo danh sách chính thức học Giáo dục quốc phòng Khóa 10
Ngày đăng: 15/06/2018 4:03:45 CH      Tác giả: Thu Hằng
Lượt xem: 989    Phản hồi: 0
Thông báo danh sách chính thức học Giáo dục quốc phòng Khóa 10 ...
Tổng số: 282 Trang : / 29 trang