Đang tải dữ liệu ...
ASP.NET.VN THANH TRA, KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG


Danh sách SV thuộc đối tượng miễn giảm học phí và chế độ chính sách nội trú HKI năm học 2019-2020
18 Tháng Mười 2019 - Tống Thị Thuỳ Vân
Lượt xem: 1.628     Phản hồi: 0     Đánh giá:


 1. Danh sách SV thuộc đối tượng miễn, giảm học phí HKI (19-20)

 2. Danh sách SV thuộc đối tượng chế độ chính sách nội trú HKI (19-20)

Lưu ý:

Sinh viên xem danh sách và phản hồi ý kiến cho Phòng Đào tạo (cô Vân) chậm nhất đến 15h00 ngày 24/10/2019. Sau thời gian trên mọi ý kiến thắc mắc Nhà trường sẽ không giải quyết.