Đang tải dữ liệu ...
ASP.NET.VN Công tác Sinh viên


CÔNG TÁC HSSV » Chế độ - chính sách » Danh sách SV hưởng học bổng HKI; chế độ chính sách HKII năm học 2018-2019


Danh sách SV hưởng học bổng HKI; chế độ chính sách HKII năm học 2018-2019
18 Tháng Ba 2019 - Tống Thị Thuỳ Vân
Lượt xem: 1.874     Phản hồi: 0     Đánh giá:


 Lưu ý: Sinh viên xem danh sách và phản hồi ý kiến cho Cô Vân (Phòng Đào tạo - bộ phận CT Sinh viên) chậm nhất đến ngày 21/03/2019. Sau thời gian trên mọi ý kiến thắc mắc Nhà trường không giải quyết.

1. Danh sách SV hưởng học bổng HKI (2018-2019)

2. Danh sách SV thuộc đối tượng miễn giảm học phí HKII (2018-2019)

3. Danh sách SV thuộc đối tượng chính sách nội trú HKII (2018-2019)