Đang tải dữ liệu ...
ASP.NET.VN Công tác Sinh viên


CÔNG TÁC HSSV » Chế độ - chính sách » Danh sách SV thuộc đối tượng miễn, giảm học phí và chế độ chính sách nội trú HKI (2018-2019)


Danh sách SV thuộc đối tượng miễn, giảm học phí và chế độ chính sách nội trú HKI (2018-2019)
26 Tháng Mười 2018 - Tống Thị Thuỳ Vân
Lượt xem: 884     Phản hồi: 0     Đánh giá:


 Sinh viên xem danh sách, cụ thể:

   1. Danh sách SV thuộc đối tượng miễn, giảm học phí HKI (2018-2019)

   2. Danh sách SV thuộc chế độ chính sách nội trú HKI (2018-2019).

Lưu ý: Sinh viên phản hồi ý kiến về Phòng Công tác chính trị và SV (cô Vân) chậm nhất đến ngày 30/10/2018. Sau thời gian trên mọi ý kiến thắc mắc Nhà trường không giải quyết.