Đang tải dữ liệu ...
ASP.NET.VN Công tác Sinh viên


HƯỚNG DẪN THỦ TỤC » Cấp giấy xác nhận Online » Cấp giấy xác nhận online cho HSSV


Cấp giấy xác nhận online cho HSSV
12 Tháng Tư 2018 - Phan Duc Hau
Lượt xem: 955     Phản hồi: 0     Đánh giá:


Quy trình cấp giấy chứng nhận online:

Bước 1:   Sinh viên đăng ký cấp giấy xác nhận online qua hệ thống website của trường tại địa chỉ online: http://cdtm.edu.vn/, Mục : Công tác HSSV - Cấp giấy xác nhận online.

Bước 2:    Sinh viên điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu.

Bước 3:   Chuyên viên phụ trách tổng hợp dữ liệu, hoàn thiện Giấy xác nhận, trình ký, đóng dấu  (từ thứ hai đến thứ sáu).

         Bước 4:   Sinh viên liên hệ tại Phòng Công tác Chính trị & Sinh viên để nhận lại các giấy tờ đã đăng ký sau 02 ngày kể từ ngày đăng ký online (không kể thứ 7 và chủ nhật)

Đăng ký online tại đây:  docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdh_icRBw5bWQ27ZvLGRfmqG6NGnQ88GaEj54sZi3ZcZ4y1vg/viewform