Đang tải dữ liệu ...
ASP.NET.VN Công tác Sinh viên


CÔNG TÁC HSSV » Thông tin, thông báo » Kế hoạch tuyên truyền dịch bệnh năm 2018


Kế hoạch tuyên truyền dịch bệnh năm 2018
12 Tháng Tư 2018 - Phan Duc Hau
Lượt xem: 245     Phản hồi: 0     Đánh giá:


 

 

1.    Mục đích:

    -  Cung cấp các thông tin truyền thông cơ bản về dịch bệnh cho toàn bộ sinh viên nội trú; từ đó giúp sinh viên có khả năng tự giải quyết một số vấn đề liên quan đến công tác phòng, chống các dịch bệnh.

    -   Chủ động, sẵn sàng ứng phó với diễn biến của dịch bệnh, khống chế dịch bệnh xuất hiện trong KTX.

2.    Thời gian, địa điểm tổ chức:

-       Thời gian: 18h00 ngày 12/4/2018 (thứ năm)

-       Địa điểm: Hội trường

3.    Đối tượng tham gia: Sinh viên nội trú

Kế hoạch cụ thể (xem tại đây)