Đang tải dữ liệu ...
ASP.NET.VN Công tác Sinh viên


CÔNG TÁC HSSV » Thông tin, thông báo » TB: Danh sách học bổng HKI - năm học 2017-2018 (Đối với các khóa đang học CĐ9; 10; 11)


TB: Danh sách học bổng HKI - năm học 2017-2018 (Đối với các khóa đang học CĐ9; 10; 11)
15 Tháng Ba 2018 - Truyền thông
Lượt xem: 1.548     Phản hồi: 0     Đánh giá:


Lưu ý: Sinh viên kiểm tra thông tin, có ý kiến thắc mắc phản hồi về thầy Hậu - Phòng Công tác Chính trị SV trước 15h00 ngày 22/3/2018. Sau thời gian trên mọi ý kiến thắc mắc Nhà trường không giải quyết.