Đang tải dữ liệu ...
ASP.NET.VN Công tác Sinh viên


HƯỚNG DẪN THỦ TỤC » Cấp giấy xác nhận đối với SV » Cấp giấy xác nhận đối với SV


Cấp giấy xác nhận đối với SV
10 Tháng Mười Một 2017 - Phan Đức Hậu
Lượt xem: 3.124     Phản hồi: 0     Đánh giá:


 CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH DÀNH CHO SINH VIÊN

1. Hướng dẫn thủ tục xác nhận HSSV đang học tại Trường

Stt

Thủ tục

Hướng dẫn

1

Phòng tiếp nhận và trả kết quả

Phòng Công tác Chính trị và sinh viên

2

Thời gian tiếp nhận

Sáng: từ 7h00 đến 11h15; Chiều: từ 13h15 đến 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6 (không kể ngày nghỉ và lễ Tết)

3

Thời gian trả kết quả

Sau 01 ngày (Không kể ngày nghỉ và lễ Tết)

4

Đối tượng

HSSV đang học hệ chính quy tại Trường

5

Mẫu đơn

Mẫu giấy xác nhận HSSV

2. Hướng dẫn thủ tục xác nhận vay vốn tín dụng HSSV

Stt

Thủ tục

Hướng dẫn

1

Phòng tiếp nhận và trả kết quả

Phòng Công tác Chính trị và sinh viên

2

Thời gian tiếp nhận

Sáng: từ 7h00 đến 11h15; Chiều: từ 13h15 đến 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6 (không kể ngày nghỉ và lễ Tết)

3

Thời gian trả kết quả

Sau 01 ngày (Không kể ngày nghỉ và lễ Tết)

4

Đối tượng

HSSV hệ chính quy đang học tại Trường

5

Mẫu đơn

Mẫu giấy xác nhận vay vốn

3. Hướng dẫn thủ tục xác nhận tạm hoãn nghĩa vụ quân sự

Stt

Thủ tục

Hướng dẫn

1

Phòng tiếp nhận và trả kết quả

Phòng Công tác Chính trị và sinh viên

2

Thời gian tiếp nhận

Sáng: từ 7h00 đến 11h15; Chiều: từ 13h15 đến 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6 (không kể ngày nghỉ và lễ Tết)

3

Thời gian trả kết quả

Sau 01 ngày (Không kể ngày nghỉ và lễ Tết)

4

Đối tượng

HSSV hệ chính quy đang học tại Trường

5

Hướng dẫn

HSSV đến tại Phòng Công tác chính trị và Sinh viên đăng ký vào Sổ đăng ký xác nhận tạm hoãn nghĩa vụ quân sự để được xác nhận.

6

Mẫu đơn

In tại Phòng Công tác Chính trị và sinh viên

4. Hướng dẫn thủ tục xác nhận làm lại thẻ sinh viên (đối với sinh viên sử dụng thẻ Ngân hàng Đông Á)

Stt

Thủ tục

Hướng dẫn

1

Phòng tiếp nhận và trả kết quả

Phòng Công tác Chính trị và sinh viên

2

Thời gian tiếp nhận

Sáng: từ 7h00 đến 11h15; Chiều: từ 13h15 đến 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6 (không kể ngày nghỉ và lễ Tết)

3

Thời gian trả kết quả

Sau 01 ngày (Không kể ngày nghỉ và lễ Tết)

4

Đối tượng

HSSV hệ chính quy đang học tại Trường

5

Hướng dẫn

HSSV điền đầy đủ thông tin vào mẫu đơn, sau khi nhận kết quả từ Phòng Công tác CT&SV, sinh viên đến các phòng giao dịch của Ngân hàng Đông Á để làm lại thẻ.

6

Mẫu đơn

Mẫu đơn làm lại thẻ SV (thẻ NH Đông Á)

5. Hướng dẫn thủ tục xác nhận làm lại thẻ BHYT (bị sai, mất, hỏng....)

Stt

Thủ tục

Hướng dẫn

1

Phòng tiếp nhận và trả kết quả

Phòng Công tác Chính trị và sinh viên

2

Thời gian tiếp nhận

Sáng: từ 7h00 đến 11h15; Chiều: từ 13h15 đến 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6 (không kể ngày nghỉ và lễ Tết)

3

Thời gian trả kết quả

Sau 01 ngày (Không kể ngày nghỉ và lễ Tết)

4

Đối tượng

HSSV hệ chính quy đang học tại Trường

5

Hướng dẫn

HSSV điền đầy đủ thông tin vào mẫu đơn, sau khi nhận kết quả từ Phòng Công tác CT&SV, sinh viên đến cơ quan BHXH Quận Thanh Khê (574A Trần Cao Vân - Đà Nẵng) để làm lại thẻ.

6

Mẫu đơn

Mẫu đơn đề nghị làm lại thẻ Bảo hiểm Y tế

6. Hướng dẫn thủ tục sinh viên xin thôi học tại trường

Stt

Thủ tục

Hướng dẫn

1

Phòng tiếp nhận và trả kết quả

Các khoa đào tạo chuyên ngành

2

Thời gian tiếp nhận

Sáng: từ 7h00 đến 11h15; Chiều: từ 13h15 đến 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6 (không kể ngày nghỉ và lễ Tết)

3

Thời gian trả kết quả

Sau 07 ngày (Không kể ngày nghỉ và lễ Tết)

4

Đối tượng

HSSV hệ chính quy đang học tại Trường

5

Mẫu đơn

 Đơn xin thôi học

7. Hướng dẫn thủ tục sinh viên xin nghỉ phép

Stt

Thủ tục

Hướng dẫn

1

Phòng tiếp nhận và trả kết quả

Các khoa đào tạo chuyên ngành

2

Thời gian tiếp nhận

Sáng: từ 7h00 đến 11h15; Chiều: từ 13h15 đến 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6 (không kể ngày nghỉ và lễ Tết)

3

Thời gian trả kết quả

- Sau 01 ngày (Đối với trường hợp xin nghỉ 1 - 2 ngày, nghỉ ốm, nghỉ đột xuất)

- Sau 03 ngày (Đối với trường hợp xin nghỉ dài ngày) (Không kể ngày nghỉ và lễ Tết)

4

Đối tượng

HSSV hệ chính quy đang học tại Trường

5

Mẫu đơn

Mẫu đơn xin nghỉ phép

8. Hướng dẫn thủ tục xác nhận HSSV hưởng các chế độ ưu đãi tại địa phương

Stt

Thủ tục

Hướng dẫn

1

Phòng tiếp nhận và trả kết quả

Phòng Công tác Chính trị và sinh viên

2

Thời gian tiếp nhận

Sáng: từ 7h00 đến 11h15; Chiều: từ 13h15 đến 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6 (không kể ngày nghỉ và lễ Tết)

3

Thời gian trả kết quả

Sau 01 ngày (Không kể ngày nghỉ và lễ Tết)

4

Đối tượng

HSSV hệ chính quy đang học tại Trường

5

Mẫu đơn

Đơn đề nghị cấp bù tiền hỗ trợ học phí 

Thoát nghèo bền vững

Mẫu đề nghị xác nhận và cấp hỗ trợ

Mẫu ưu đãi giáo dục số 02 (con Thương bệnh binh...)

 9. Hướng dẫn thủ tục HSSV đăng ký ở Ký túc xá

Stt

Thủ tục

Hướng dẫn

1

Phòng tiếp nhận và trả kết quả

Phòng Công tác Chính trị và sinh viên

2

Thời gian tiếp nhận

Sáng: từ 7h00 đến 11h15; Chiều: từ 13h15 đến 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6 (không kể ngày nghỉ và lễ Tết)

3

Thời gian trả kết quả

Giải quyết ngay (Không kể ngày nghỉ và lễ Tết)

4

Đối tượng

HSSV hệ chính quy đang học tại Trường

5

Mẫu đơn

Đơn đề nghị ở nội trú