Đang tải dữ liệu ...
ASP.NET.VN Công tác Sinh viên


CÔNG TÁC HSSV » Chế độ - chính sách » TB: Danh sách thi đua, học bổng, khen thưởng tập thể Năm học 2016-2017 (Đối với các khóa đang học CĐ9; 10)


TB: Danh sách thi đua, học bổng, khen thưởng tập thể Năm học 2016-2017 (Đối với các khóa đang học CĐ9; 10)
15 Tháng Tám 2017 - Hậu
Lượt xem: 2.324     Phản hồi: 0     Đánh giá:


 1.Danh sách hưởng học bổng HK2 (2016-2017)

2. Danh sách khen thưởng đột xuất

3. Danh sách thi đua cá nhân NH 2016-2017

4. Danh sách thi đua tập thể NH 2016-2017

Lưu ý: SV có phản hồi ý kiến đề nghị liên hệ thầy Hậu - Phòng Công tác Chính trị SV trước 15h00 ngày 16/8/2017. Sau thời gian trên mọi ý kiến thắc mắc Nhà trường không giải quyết.