Đang tải dữ liệu ...
ASP.NET.VN Công tác Sinh viên


CÔNG TÁC HSSV » Chế độ - chính sách » Danh sách hưởng học bổng Học kỳ 2 (2016-2017) & Thi đua, khen thưởng (Cao đẳng khóa 8)


Danh sách hưởng học bổng Học kỳ 2 (2016-2017) & Thi đua, khen thưởng (Cao đẳng khóa 8)
27 Tháng Sáu 2017 - P.CTCT&SV
Lượt xem: 3.347     Phản hồi: 0     Đánh giá:


 SV xem danh sách tại đây:

1. Danh sách hưởng học bổng HK2 (2016-2017) (Cao đẳng khóa 8)

2. Danh sách thi đua toàn khóa CĐ8

2. Danh sách khen thưởng CĐ8 - Đoàn TN

Lưu ý: SV có phản hồi ý kiến đề nghị liên hệ thầy Hậu - Phòng Công tác Chính trị SV trước 15h00 ngày 30/6/2017. Sau thời gian trên mọi ý kiến thắc mắc Nhà trường không giải quyết.