Đang tải dữ liệu ...
ASP.NET.VN THANH TRA, KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG


KHẢO THÍ » Danh sách thi


Danh sách thi kết thúc HP/MH HK2, năm học 2020-2021 đợt 1 (SBD-Phòng thi)
Ngày đăng: 24/04/2021 3:02:18 CH      Tác giả: Phượng Nguyễn
Lượt xem: 4.735    Phản hồi: 0
Danh sách thi kết thúc HP/MH HK2, năm học 2020-2021 đợt 1 ...


Kế hoạch bố trí lịch thi + Danh sách thi kết thúc học phần HK1, năm học 2020-2021 Lần 2
Ngày đăng: 02/03/2021 4:15:01 CH      Tác giả: Phượng Nguyễn
Lượt xem: 1.529    Phản hồi: 0
Kế hoạch bố trí lịch thi + Danh sách thi kết thúc học phần HK1, năm học 2020-2021 Lần 2 ...


Danh sách thi kết thúc HP/MH HK1, năm học 2020-2021 (SBD-Phòng thi)
Ngày đăng: 24/01/2021 4:34:31 CH      Tác giả: Phượng Nguyễn
Lượt xem: 7.246    Phản hồi: 0
Danh sách thi kết thúc HP/MH HK1, năm học 2020-2021 ...


Danh sách thi kết thúc học phần/môn học HK2, năm học 2019-2020 đợt 2
Ngày đăng: 28/12/2020 10:41:33 SA      Tác giả: Phượng Nguyễn
Lượt xem: 508    Phản hồi: 0
Danh sách thi kết thúc môn học HK2, năm học 2019-2020 đợt 2 ...
Tổng số: 4 Trang : / 1 trang