Đang tải dữ liệu ...
ASP.NET.VN Công tác Sinh viên


CÔNG TÁC HSSV » Nội - Ngoại trú


Danh sách sinh viên khóa 11 đăng ký ở Ký túc xá
Ngày đăng: 12/08/2017 10:01:40 CH      Tác giả: P.CTCT&SV
Lượt xem: 1.452    Phản hồi: 0
Danh sách Sv khóa 11 đăng ký ở Ký túc xá HKI Năm học 2017 - 2018 ...


Phiếu đăng ký ở KTX dành cho thí sinh trúng tuyển năm 2017
Ngày đăng: 18/07/2017 4:26:43 CH      Tác giả: P.CTCT&SV
Lượt xem: 1.896    Phản hồi: 0
HSSV muốn ở KTX, đăng ký vào phiếu sau ...


Danh sách SV đủ điều kiện ở nội trú hè năm 2017 và HKI (2017-2018)
Ngày đăng: 26/06/2017 2:07:31 CH      Tác giả: Vân
Lượt xem: 375    Phản hồi: 0
Danh sách SV ở nội trú ...


Danh sách SV đủ điều kiện ở nội trú HKII (2016 - 2017)
Ngày đăng: 30/12/2016 2:14:56 CH      Tác giả: P.CTCT&SV
Lượt xem: 911    Phản hồi: 0
HSSV đủ điều kiện ở nội trú HK2 (16-17) ...


Phiếu đăng ký ở KTX dành cho thí sinh trúng tuyển năm 2016
Ngày đăng: 26/08/2016 3:05:43 CH      Tác giả: Vân
Lượt xem: 2.479    Phản hồi: 0
Đăng ký ở KTX dành cho thí sinh trúng tuyển năm 2016 ...


Danh sách SV đủ điều kiện ở nội trú HKI (2016 - 2017)
Ngày đăng: 27/07/2016 9:49:36 SA      Tác giả: Vân
Lượt xem: 931    Phản hồi: 0
danh sách HSSV ở nội trú HKI (2016-2017) ...


Danh sách SV đủ điều kiện ở nội trú hè năm 2016
Ngày đăng: 22/06/2016 9:37:10 SA      Tác giả: Vân
Lượt xem: 682    Phản hồi: 0
Danh sách HSSV ở nội trú hè năm 2016 ...


Ra mắt Ban tự quản sinh viên nội trú
Ngày đăng: 22/03/2016 10:19:06 SA      Tác giả: Truyền thông
Lượt xem: 1.363    Phản hồi: 0
Để phát huy vai trò tự quản của HSSV nội trú, thực hiện tốt quy chế quản lý HSSV và nội quy khu nội trú ...
Tổng số: 8 Trang : / 1 trang