Đang tải dữ liệu ...
ASP.NET.VN Công tác Sinh viên


CÔNG TÁC HSSV » Chế độ - chính sách


Danh sách SV Cao đẳng các khóa 12, 13 đạt danh hiệu thi đua năm học (2019-2020) và được hưởng học bổng HK2 (19-20)
Ngày đăng: 23/11/2020 4:58:56 CH      Tác giả: Tống Thị Thùy Vân
Lượt xem: 1.581    Phản hồi: 0
Danh sách SV đạt thi đua và học bổng ...


DS THI ĐUA TOÀN KHÓA, HỌC BỔNG CAO ĐẲNG KHÓA 11 (HK2 NH 2019-2020)
Ngày đăng: 05/11/2020 11:07:44 SA      Tác giả: Tống Thị Thùy Vân
Lượt xem: 1.320    Phản hồi: 0
DS SV KHÓA 11 được hưởng thi đua toàn khóa và học bổng HK2 (2019-2020) ...


Danh sách SV được hưởng học bổng HK1 (2019-2020)
Ngày đăng: 14/05/2020 10:35:41 SA      Tác giả: Tống Thị Thùy Vân
Lượt xem: 2.254    Phản hồi: 0
Danh sách sinh viên hưởng học bổng HK1 năm học 2019-2020 ...


Danh sách SV thuộc đối tượng miễn giảm học phí và chế độ chính sách nội trú HKI năm học 2019-2020
Ngày đăng: 18/10/2019 11:03:41 SA      Tác giả: Tống Thị Thuỳ Vân
Lượt xem: 1.584    Phản hồi: 0
Danh sách sinh viên thuộc đối tượng miễn giảm học phí, chế độ chính sách nội trú HKI (2019-2020) ...


Danh sách SV hưởng chính sách nội trú học kỳ I (2018-2019)
Ngày đăng: 18/03/2019 4:58:00 CH      Tác giả: Phan Duc Hau
Lượt xem: 2.951    Phản hồi: 0
Danh sách SV hưởng chính sách nội trú học kỳ I (2018-2019) ...


Danh sách SV thuộc đối tượng miễn, giảm học phí và chế độ chính sách nội trú HKI (2018-2019)
Ngày đăng: 26/10/2018 7:55:29 SA      Tác giả: Tống Thị Thuỳ Vân
Lượt xem: 1.117    Phản hồi: 0
Danh sách HSSV thuộc đối tượng miễn giảm học phí và chế độ chính sách nội trú HKI (2018-2019) ...


Danh sách miễn giảm học phí HK2 (2017-2018) Danh sách chế độ chính sách nội trú HK2 (2017-2018)
Ngày đăng: 05/04/2018 1:42:04 CH      Tác giả: Phan Duc Hau
Lượt xem: 1.087    Phản hồi: 0
Danh sách miễn giảm học phí HK2 (2017-2018) Danh sách chế độ chính sách nội trú HK2 (2017-2018) ...


Danh sách Miễn giảm học phí; Chế độ chính sách nội trú HKI (2017-2018) đối với SV hệ chính quy
Ngày đăng: 05/10/2017 10:55:16 SA      Tác giả: P.CTCT&SV
Lượt xem: 2.265    Phản hồi: 0
Danh sách SV thuộc đối tượng miễn giảm học phí, chế độ chính sách nội trú HKI (2017-2018) ...


TB: Danh sách thi đua, học bổng, khen thưởng tập thể Năm học 2016-2017 (Đối với các khóa đang học CĐ9; 10)
Ngày đăng: 15/08/2017 8:30:42 SA      Tác giả: Hậu
Lượt xem: 2.579    Phản hồi: 0
Danh sách SV được khen thưởng ...


Danh sách hưởng học bổng Học kỳ 2 (2016-2017) & Thi đua, khen thưởng (Cao đẳng khóa 8)
Ngày đăng: 27/06/2017 5:13:23 CH      Tác giả: P.CTCT&SV
Lượt xem: 3.616    Phản hồi: 0
Danh sách SV hưởng học bổng & thi đua toàn khóa ...
Tổng số: 10 Trang : / 1 trang