Đang tải dữ liệu ...
ASP.NET.VN THANH TRA, KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG


Danh sách SV được miễn giảm học phí và chế độ chính sách nội trú HK1 (2020-2021)
Ngày đăng: 17/12/2020 3:57:13 CH      Tác giả: Tống Thị Thùy Vân
Lượt xem: 779    Phản hồi: 0
Danh sách HSSV được miễn giảm học phí và chế độ chính sách nội trú HK1 (20-21) ...


Danh sách SV Cao đẳng các khóa 12, 13 đạt danh hiệu thi đua năm học (2019-2020) và được hưởng học bổng HK2 (19-20)
Ngày đăng: 23/11/2020 4:58:56 CH      Tác giả: Tống Thị Thùy Vân
Lượt xem: 2.223    Phản hồi: 0
Danh sách SV đạt thi đua và học bổng ...


DS THI ĐUA TOÀN KHÓA, HỌC BỔNG CAO ĐẲNG KHÓA 11 (HK2 NH 2019-2020)
Ngày đăng: 05/11/2020 11:07:44 SA      Tác giả: Tống Thị Thùy Vân
Lượt xem: 1.646    Phản hồi: 0
DS SV KHÓA 11 được hưởng thi đua toàn khóa và học bổng HK2 (2019-2020) ...


Danh sách SV được hưởng học bổng HK1 (2019-2020)
Ngày đăng: 14/05/2020 10:35:41 SA      Tác giả: Tống Thị Thùy Vân
Lượt xem: 2.447    Phản hồi: 0
Danh sách sinh viên hưởng học bổng HK1 năm học 2019-2020 ...


Danh sách SV thuộc đối tượng miễn giảm học phí và chế độ chính sách nội trú HKI năm học 2019-2020
Ngày đăng: 18/10/2019 11:03:41 SA      Tác giả: Tống Thị Thuỳ Vân
Lượt xem: 1.719    Phản hồi: 0
Danh sách sinh viên thuộc đối tượng miễn giảm học phí, chế độ chính sách nội trú HKI (2019-2020) ...


Danh sách SV hưởng chính sách nội trú học kỳ I (2018-2019)
Ngày đăng: 18/03/2019 4:58:00 CH      Tác giả: Phan Duc Hau
Lượt xem: 3.059    Phản hồi: 0
Danh sách SV hưởng chính sách nội trú học kỳ I (2018-2019) ...


Danh sách SV thuộc đối tượng miễn, giảm học phí và chế độ chính sách nội trú HKI (2018-2019)
Ngày đăng: 26/10/2018 7:55:29 SA      Tác giả: Tống Thị Thuỳ Vân
Lượt xem: 1.199    Phản hồi: 0
Danh sách HSSV thuộc đối tượng miễn giảm học phí và chế độ chính sách nội trú HKI (2018-2019) ...


Danh sách miễn giảm học phí HK2 (2017-2018) Danh sách chế độ chính sách nội trú HK2 (2017-2018)
Ngày đăng: 05/04/2018 1:42:04 CH      Tác giả: Phan Duc Hau
Lượt xem: 1.157    Phản hồi: 0
Danh sách miễn giảm học phí HK2 (2017-2018) Danh sách chế độ chính sách nội trú HK2 (2017-2018) ...


Danh sách Miễn giảm học phí; Chế độ chính sách nội trú HKI (2017-2018) đối với SV hệ chính quy
Ngày đăng: 05/10/2017 10:55:16 SA      Tác giả: P.CTCT&SV
Lượt xem: 2.345    Phản hồi: 0
Danh sách SV thuộc đối tượng miễn giảm học phí, chế độ chính sách nội trú HKI (2017-2018) ...


TB: Danh sách thi đua, học bổng, khen thưởng tập thể Năm học 2016-2017 (Đối với các khóa đang học CĐ9; 10)
Ngày đăng: 15/08/2017 8:30:42 SA      Tác giả: Hậu
Lượt xem: 2.654    Phản hồi: 0
Danh sách SV được khen thưởng ...
Tổng số: 11 Trang : / 2 trang