Đang tải dữ liệu ...
ASP.NET.VN Công tác Sinh viên


CÔNG TÁC HSSV » Chế độ - chính sách


TB: Danh sách thi đua, học bổng, khen thưởng tập thể Năm học 2016-2017 (Đối với các khóa đang học CĐ9; 10)
Ngày đăng: 15/08/2017 8:30:42 SA      Tác giả: Hậu
Lượt xem: 997    Phản hồi: 0
Danh sách SV được khen thưởng ...


Danh sách hưởng học bổng Học kỳ 2 (2016-2017) & Thi đua, khen thưởng (Cao đẳng khóa 8)
Ngày đăng: 27/06/2017 5:13:23 CH      Tác giả: P.CTCT&SV
Lượt xem: 2.762    Phản hồi: 0
Danh sách SV hưởng học bổng & thi đua toàn khóa ...


Danh sách SV thuộc đối tượng chính sách miễn giảm học phí và chế độ chính sách nội trú HK2 (2016-2017)
Ngày đăng: 23/03/2017 10:09:37 SA      Tác giả: Vân
Lượt xem: 1.622    Phản hồi: 0
Danh sách SV thuộc đối tượng MGHP và chế độ chính sách nội trú HK2 (16-17) ...


Danh sách hưởng học bổng Học kỳ 1 (2016-2017)
Ngày đăng: 08/03/2017 2:00:27 CH      Tác giả: Hậu
Lượt xem: 2.845    Phản hồi: 0
Danh sách SV hưởng học bổng học kỳ 1 năm học 2016-2017 ...


Quyết định, danh sách miễn giảm học phí và chế độ chính sách nội trú HKI (2016-2017)
Ngày đăng: 28/11/2016 9:32:10 SA      Tác giả: P.CTCT&SV
Lượt xem: 1.083    Phản hồi: 0
Danh sách HSSV được miễn giảm học phí và chế độ chính sách nội trú HKI 2016-2017 ...


Quyết định và danh sách thi đua, khen thưởng năm học 2015 - 2016 (Đối với các lớp CĐ8; 9 và TC38)
Ngày đăng: 17/08/2016 2:20:01 CH      Tác giả: Hậu
Lượt xem: 3.083    Phản hồi: 0
Danh sách HSSV nhận thi đua, khen thưởng năm học ...


Quyết định và danh sách cấp học bổng khuyến khích học tập HK2 (2015-2016) (Đối với các lớp CĐ8; 9 và TC38)
Ngày đăng: 17/08/2016 2:12:54 CH      Tác giả: Hậu
Lượt xem: 1.189    Phản hồi: 0
Danh sách HSSV đuwọc cấp học bổng khuyến khích học tập HK2 (2015-2016) ...


Quyết định và danh sách v/v khen thưởng thi đua trong học sinh sinh viên (Đối với các lớp CĐ Khóa 7)
Ngày đăng: 08/07/2016 10:00:58 SA      Tác giả: Hậu
Lượt xem: 767    Phản hồi: 0
Quyết định và danh sách HSSV ...


Quyết định và danh sách cấp học bổng khuyến khích học tập HK2 (2015-2016) (Đối với các lớp CĐ7)
Ngày đăng: 08/07/2016 9:54:41 SA      Tác giả: hậu
Lượt xem: 667    Phản hồi: 0
Danh sách HSSV CĐ7 hưởng học bổng KKHT ...


Danh sách SV CĐ K7 hưởng học bổng HKII (2015-2016), thi đua toàn khóa, Khen thưởng trong công tác Đoàn
Ngày đăng: 30/06/2016 1:41:25 CH      Tác giả: Hậu
Lượt xem: 2.330    Phản hồi: 0
Danh sách HSSV hưởng học bổng, thi đua toàn khóa, khen thưởng CĐ7 ...
Tổng số: 11 Trang : / 2 trang