Đang tải dữ liệu ...
ASP.NET.VN Công tác Sinh viên


CÔNG TÁC HSSV » Chế độ - chính sách


Danh sách Miễn giảm học phí; Chế độ chính sách nội trú HKI (2017-2018) đối với SV hệ chính quy
Ngày đăng: 05/10/2017 10:55:16 SA      Tác giả: P.CTCT&SV
Lượt xem: 1.330    Phản hồi: 0
Danh sách SV thuộc đối tượng miễn giảm học phí, chế độ chính sách nội trú HKI (2017-2018) ...


TB: Danh sách thi đua, học bổng, khen thưởng tập thể Năm học 2016-2017 (Đối với các khóa đang học CĐ9; 10)
Ngày đăng: 15/08/2017 8:30:42 SA      Tác giả: Hậu
Lượt xem: 1.754    Phản hồi: 0
Danh sách SV được khen thưởng ...


Danh sách hưởng học bổng Học kỳ 2 (2016-2017) & Thi đua, khen thưởng (Cao đẳng khóa 8)
Ngày đăng: 27/06/2017 5:13:23 CH      Tác giả: P.CTCT&SV
Lượt xem: 3.033    Phản hồi: 0
Danh sách SV hưởng học bổng & thi đua toàn khóa ...
Tổng số: 3 Trang : / 1 trang