Đang tải dữ liệu ...
ASP.NET.VN Công tác Sinh viên


CÔNG TÁC HSSV » Thông tin, thông báo


Danh sách lớp sinh viên Khóa 12 (cập nhật 25/8/2018)
Ngày đăng: 23/08/2018 9:38:11 SA      Tác giả: Võ Hồng Sơn
Lượt xem: 9.182    Phản hồi: 0
Danh sách lớp chính thức - Khóa 12 ...


Thông báo kết quả xét học bổng, thi đua cao đẳng khóa 10, 11
Ngày đăng: 13/08/2018 4:36:42 CH      Tác giả: Phan Duc Hau
Lượt xem: 3.688    Phản hồi: 0
Học bổng, thi đua ...


Thông báo kết quả xét học bổng, thi đua cao đẳng khóa 09
Ngày đăng: 29/06/2018 11:17:51 SA      Tác giả: Phan Duc Hau
Lượt xem: 2.128    Phản hồi: 0
thông báo kết quả xét học bổng, thi đua cao đẳng khóa 09 ...


Danh sách xét thi đua, học bổng Cao đẳng khóa 9
Ngày đăng: 27/06/2018 7:15:10 SA      Tác giả: Phan Duc Hau
Lượt xem: 1.547    Phản hồi: 0
danh sách xét thi đua, học bổng Cao đẳng khóa 9 ...


Cuộc thi hùng biện tiếng Anh " Tôi yêu đất nước Singapore
Ngày đăng: 21/05/2018 11:13:52 SA      Tác giả: Phan Duc Hau
Lượt xem: 265    Phản hồi: 0
Cuộc thi hùng biện tiếng Anh " tôi yêu đất nước Singapore" ...


Kế hoạch tuyên truyền dịch bệnh năm 2018
Ngày đăng: 12/04/2018 9:41:17 SA      Tác giả: Phan Duc Hau
Lượt xem: 178    Phản hồi: 0
KH tuyên truyền dịch bênh năm 2018 ...


Quyết định cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ I, năm học 2017-2018
Ngày đăng: 23/03/2018 11:09:35 SA      Tác giả: Truyền thông
Lượt xem: 1.201    Phản hồi: 0
Quyết định cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ I, năm học 2017-2018 ...


TB: Danh sách học bổng HKI - năm học 2017-2018 (Đối với các khóa đang học CĐ9; 10; 11)
Ngày đăng: 15/03/2018 11:21:17 SA      Tác giả: Truyền thông
Lượt xem: 1.452    Phản hồi: 0
Lưu ý: Sinh viên kiểm tra thông tin, có ý kiến thắc mắc phản hồi về thầy Hậu - Phòng Công tác Chính trị SV trước 15h00 ngày 22/3/2018. Sau thời gian trên mọi ý kiến thắc mắc Nhà trường không giải quyết ...


Lịch sinh hoạt tuần công dân dành cho sinh viên khóa 9,10
Ngày đăng: 14/09/2017 2:26:02 CH      Tác giả: Truyền thông
Lượt xem: 2.076    Phản hồi: 0
Lịch sinh hoạt tuần công dân dành cho sinh viên khóa 9,10 ...


Lịch sơ kết lớp HK2 (2016-2017) & lịch sinh hoạt lớp HKI (2017-2018) (Các lớp CĐ khóa 9; 10)
Ngày đăng: 02/08/2017 10:11:12 SA      Tác giả: P.CTCT&SV
Lượt xem: 982    Phản hồi: 0
Lịch sơ kết HK2 (16-17) và lịch sinh hoạt lớp HKI (17-18) ...
Tổng số: 15 Trang : / 2 trang