Đang tải dữ liệu ...
ASP.NET.VN THANH TRA, KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG


THÔNG BÁO "Về việc phúc khảo bài thi kết thúc HP/MH HK1 năm học 2020-2021 "
Ngày đăng: 04/02/2021 1:04:51 CH      Tác giả: Phượng Nguyễn
Lượt xem: 71    Phản hồi: 0
THÔNG BÁO "Về việc phúc khảo bài thi kết thúc HP/MH HK1 năm học 2020-2021 ...


Danh sách thi kết thúc HP/MH HK1, năm học 2020-2021 (SBD-Phòng thi)
Ngày đăng: 24/01/2021 4:34:31 CH      Tác giả: Phượng Nguyễn
Lượt xem: 6.500    Phản hồi: 0
Danh sách thi kết thúc HP/MH HK1, năm học 2020-2021 ...


Kế hoạch bố trí lịch thi kết thúc HP/MH HK1, năm học 2020-2021
Ngày đăng: 28/12/2020 10:42:18 SA      Tác giả: Phượng Nguyễn
Lượt xem: 910    Phản hồi: 0
Kế hoạch bố trí lịch thi kết thúc HP/MH HK1, năm học 2020-2021 ...


Danh sách thi kết thúc học phần/môn học HK2, năm học 2019-2020 đợt 2
Ngày đăng: 28/12/2020 10:41:33 SA      Tác giả: Phượng Nguyễn
Lượt xem: 268    Phản hồi: 0
Danh sách thi kết thúc môn học HK2, năm học 2019-2020 đợt 2 ...


THÔNG BÁO "Về việc phúc khảo bài thi kết thúc HP/MH HK2 năm học 2019-2020 - ĐỢT 2 "
Ngày đăng: 28/12/2020 10:40:04 SA      Tác giả: Phượng Nguyễn
Lượt xem: 167    Phản hồi: 0
THÔNG BÁO "Về việc phúc khảo bài thi kết thúc HP/MH HK2 năm học 2019-2020 - ĐỢT 2 ...


Thông báo số liệu 3 công khai năm học 2020-2021
Ngày đăng: 28/12/2020 10:38:21 SA      Tác giả: Truyền thông
Lượt xem: 143    Phản hồi: 0
Thông báo số liệu 3 công khai năm học 2020-2021 ...


Thông báo số liệu 3 công khai năm học 2019-2020
Ngày đăng: 28/12/2020 10:37:25 SA      Tác giả: Truyền thông
Lượt xem: 118    Phản hồi: 0
Thống báo số liệu 3 công khai năm học 2019-2020 ...
Tổng số: 7 Trang : / 1 trang