Đang tải dữ liệu ...
ASP.NET.VN THANH TRA, KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG


Kế hoạch bố trí lịch thi HK2, 2021-2022 ĐỢT 2 (K14) & HK1, 2022-2023 ĐỢT 1 (K15) LẦN 2.
Ngày đăng: 24/11/2022 5:00:06 CH      Tác giả: Linh
Lượt xem: 68    Phản hồi: 0
Kế hoạch bố trí lịch thi HK2, 2021-2022 ĐỢT 2 (K14) & HK1, 2022-2023 ĐỢT 1 (K15) LẦN 2. ...


Thông báo việc phúc khảo bài thi kết thúc học phần
Ngày đăng: 26/10/2022 4:24:10 CH      Tác giả: Truyền thông
Lượt xem: 142    Phản hồi: 0
Thông báo việc phúc khảo bài thi kết thúc học phần ...


DS thi kết thúc HPMH HK2, 2021-2022 Đợt 1 (K14) & Đợt 2 (K15) (Lần 2) (SBD-Phòng thi)
Ngày đăng: 13/10/2022 8:22:10 SA      Tác giả: Linh Trần
Lượt xem: 1.632    Phản hồi: 0
DS thi kết thúc HPMH HK2, 2021-2022 Đợt 1 (K14) & Đợt 2 (K15) (Lần 2) (SBD-Phòng thi) ...


DS thi kết thúc HPMH HK2, 2021-2022 ĐỢT 2 (K14) & HK1, 2022-2023 ĐỢT 1 (K15) (SBD - phòng thi)
Ngày đăng: 12/10/2022 1:45:18 CH      Tác giả: Yến Linh
Lượt xem: 2.041    Phản hồi: 0
DS thi kết thúc HPMH HK2, 2021-2022 ĐỢT 2 (K14) & HK1, 2022-2023 ĐỢT 1 (K15) (SBD - phòng thi) ...


Kế hoạch bố trí lịch thi HK2, 2021-2022 Đợt 2 (K14) & HK1, 2022-2023 Đợt 1 (K15)
Ngày đăng: 03/10/2022 10:24:05 SA      Tác giả: Phượng
Lượt xem: 1.765    Phản hồi: 0
Kế hoạch bố trí lịch thi HK2, 2021-2022 Đợt 2 (K14) & HK1, 2022-2023 Đợt 1 (K15) ...


Kế hoạch bố trí lịch thi HK2, 2021-2022 Đợt 1 (K14) & Đợt 2 (K15) LẦN 2
Ngày đăng: 03/10/2022 10:21:48 SA      Tác giả: Phượng
Lượt xem: 1.536    Phản hồi: 0
Kế hoạch bố trí lịch thi HK2, 2021-2022 Đợt 1 (K14) & Đợt 2 (K15) LẦN 2 ...


Thông báo số liệu 3 công khai năm học 2022-2023
Ngày đăng: 14/09/2022 9:20:10 SA      Tác giả: Hoàng Lê
Lượt xem: 96    Phản hồi: 0
Thông báo số liệu 3 công khai năm học 2022-2023 ...


Thông báo việc phúc khảo bài thi kết thúc học phần
Ngày đăng: 15/07/2022 3:03:06 CH      Tác giả: Truyền thông
Lượt xem: 684    Phản hồi: 0
Thông báo việc phúc khảo bài thi kết thúc học phần ...


Danh sách thi kết thúc môn học HK2, 2021-2022 đợt 1 (K14) & đợt 2 (K15) (SBD-Phòng thi)
Ngày đăng: 28/06/2022 3:51:46 CH      Tác giả: Nguyễn Phượng
Lượt xem: 2.717    Phản hồi: 0
Danh sách thi kết thúc môn học HK2, 2021-2022 đợt 1 (K14) & đợt 2 (K15) ...


Kế hoạch bố trí lịch thi kết thúc MH HK2, năm học 2021-2022 đợt 1 (K14) & đợt 2 (K15)
Ngày đăng: 17/06/2022 8:21:44 SA      Tác giả: Nguyễn Phượng
Lượt xem: 2.107    Phản hồi: 0
Kế hoạch bố trí lịch thi kết thúc MH HK2, năm học 2021-2022 đợt 1 (K14) & đợt 2 (K15) ...
Tổng số: 36 Trang : / 4 trang