Đang tải dữ liệu ...
ASP.NET.VN Công tác Sinh viên


Quyết định công nhận KQ đánh giá RL HKI (2016-2017)
Ngày đăng: 16/02/2017 9:16:26 SA      Tác giả: Vân
Lượt xem: 198    Phản hồi: 0
Quyết định công nhận điểm RL và Tổng hợp KQRL HKI (16-17) ...


Danh sách SV đủ điều kiện ở nội trú HKII (2016 - 2017)
Ngày đăng: 30/12/2016 2:14:56 CH      Tác giả: P.CTCT&SV
Lượt xem: 318    Phản hồi: 0
HSSV đủ điều kiện ở nội trú HK2 (16-17) ...


Quyết định, danh sách miễn giảm học phí và chế độ chính sách nội trú HKI (2016-2017)
Ngày đăng: 28/11/2016 9:32:10 SA      Tác giả: P.CTCT&SV
Lượt xem: 657    Phản hồi: 0
Danh sách HSSV được miễn giảm học phí và chế độ chính sách nội trú HKI 2016-2017 ...


Danh sách phân lớp SV cao đẳng khóa 10
Ngày đăng: 13/09/2016 4:43:15 CH      Tác giả: Truyền thông
Lượt xem: 8.175    Phản hồi: 0
Danh sách các lớp bậc cao đẳng - khóa 10 ...


Lịch học tuần sinh hoạt công dân Tân sinh viên khóa 10
Ngày đăng: 07/09/2016 3:33:18 CH      Tác giả: Truyền thông
Lượt xem: 10.411    Phản hồi: 0
Lịch học tuần sinh hoạt công dân Tân sinh viên khóa 10 ...


Danh sách sinh viên khóa 10 đăng ký ở Ký túc xá
Ngày đăng: 01/09/2016 3:47:58 CH      Tác giả: Truyền thông
Lượt xem: 2.614    Phản hồi: 0
Danh sách sinh viên khóa 10 đăng ký ở Ký túc xá Học kỳ I Năm học 2016-2017 ...


Bán hàng đa cấp - Những thông tin cần biết
Ngày đăng: 26/08/2016 3:06:42 CH      Tác giả: Truyền thông
Lượt xem: 929    Phản hồi: 0
Bán hàng đa cấp - Những thông tin cần biết (Sở Công Thương TP.Đà Nẵng) ...


Phiếu đăng ký ở KTX dành cho thí sinh trúng tuyển năm 2016
Ngày đăng: 26/08/2016 3:05:43 CH      Tác giả: Vân
Lượt xem: 2.296    Phản hồi: 0
Đăng ký ở KTX dành cho thí sinh trúng tuyển năm 2016 ...


Quyết định và danh sách thi đua, khen thưởng năm học 2015 - 2016 (Đối với các lớp CĐ8; 9 và TC38)
Ngày đăng: 17/08/2016 2:20:01 CH      Tác giả: Hậu
Lượt xem: 2.906    Phản hồi: 0
Danh sách HSSV nhận thi đua, khen thưởng năm học ...


Quyết định và danh sách cấp học bổng khuyến khích học tập HK2 (2015-2016) (Đối với các lớp CĐ8; 9 và TC38)
Ngày đăng: 17/08/2016 2:12:54 CH      Tác giả: Hậu
Lượt xem: 1.005    Phản hồi: 0
Danh sách HSSV đuwọc cấp học bổng khuyến khích học tập HK2 (2015-2016) ...
Tổng số: 25 Trang : / 3 trang