Đang tải dữ liệu ...
ASP.NET.VN Khoa học - Công nghệ


KẾT QUẢ KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ » Bản tin khoa học » Bản tin khoa học 45


Bản tin khoa học 45
13 Tháng Tám 2019 - thaohb
Lượt xem: 989     Phản hồi: 0     Đánh giá:


 

Stt

Tên bài

Tác giả

 
 

1

ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY ĐỐI VỚI CÁC MÔN HỌC KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG THƯƠNG MẠI

Võ Thị Thanh

Thủy

 

2

MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ XÂY DỰNG KỸ NĂNG KHỞI NGHIỆP CHO SINH VIÊN HIỆN NAY

Lương Vũ Lam

Giang

 

3

BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG NGHỀ CHO GIẢNG VIÊN TẠI KHOA THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH

Trương T Thanh

Thủy

 

4

HƯỚNG DẪN SINH VIÊN HỌC TIẾNG ANH THEO PHƯƠNG PHÁP “EFFORTLESS ENGLISH” (TIẾNG ANH KHÔNG CẦN NỖ LỰC)

Nguyễn Ngọc Ái

Quỳnh

 

5

ỨNG DỤNG E-LEARNING TRONG ĐÀO TẠO NGHỀ NGHIỆP TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG THƯƠNG MẠI

Trần Thị Thục

Quyên

 

Đoàn Thị Hồng

Loan

 

6

THỰC TRẠNG ĐI THỰC TẾ CỦA GIẢNG VIÊN BỘ MÔN KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP NĂM HỌC 2017 – 2018 VÀ GIẢI PHÁP THỰC TẬP NGHỀ NGHIỆP NĂM HỌC 2018 – 2019

Huỳnh Văn

Bình

 

7

GIẢI PHÁP THU HÚT CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP SINH TIỀM NĂNG CỦA KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG THƯƠNG MẠI

Hồ Thị Mỹ

Kiều

 

8

GIẢI PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TỰ HỌC CỦA SINH VIÊN

Nguyễn Thị

Thanh

 

9

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO KẾT QUẢ HỌC TẬP HỌC PHẦNTÀI CHÍNH TÍN DỤNG - TIẾP CẬN TỪ GÓC NHÌN CỦA GIẢNG VIÊN CHUYÊN MÔN

Trần Thị

Hòa

 

10

MỘT SỐ VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN QUYỀN PHẢN TỐ CỦA BỊ ĐƠN TRONG TỐ TỤNG DÂN SỰ

Đặng Xuân

Trường

 

11

SỬ DỤNG DẦU NHỜN ĐẢM BẢO TIẾT KIỆM NHIÊN LIỆU VÀ TĂNG TUỔI THỌ ĐỘNG CƠ

Lê Thị Bích

Yến

 

12

TÌNH HÌNH ÁP DỤNG SẢN XUẤT SẠCH HƠN TRONG CÔNG NGHIỆP TẠI VIỆT NAM

Lê Thị Vân

Kiều

 

13

THƠ: THÁNG 3 TÌM VỀ

Hồ Bích

Thảo

 

14

LỢI ÍCH TỪ VIỆC SỬ DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

Nguyễn Thị Bích

Yên