Đang tải dữ liệu ...
ASP.NET.VN Khoa học-Công nghệ


KẾT QUẢ KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ » Tài liệu chuyên môn » Nội dung chương trình QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH


Nội dung chương trình QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH
09 Tháng Tám 2019 - thaohb
Lượt xem: 1.111     Phản hồi: 0     Đánh giá:


 

Thứ tự

môn học

Tên môn học

Thời gian học tập

Tổng số

Lý thuyết

Thực hành

(TH, BT, TL)

Tỷ lệ LT/

TH

Điều kiện tiên quyết

(*)

Tín chỉ

Giờ

Giờ

Giờ

I. Các môn học chung

21

450

180

270

40/60

 

01

Chính trị

5

90

60

30

67/33

 

02

Pháp luật

2

30

30

0

100/0

 

03

Giáo dục thể chất

2

60

0

60

0/100

 

04

Giáo dục quốc phòng

3

75

15

60

20/80

 

05

Tin học

3

75

15

60

20/80

 

06

Tiếng Anh cơ bản

6

120

60

60

50/50

 

II. Các môn học chuyên môn

72

1695

540

1155

32/68

 

II.1. Môn học cơ sở

36,5

765

330

435

43/57

 

07

Luật kinh tế

2

45

15

30

33/66

 

08

Kinh tế vi mô

3

60

30

30

50/50

 

09

Tổng quan du lịch

3

60

30

30

50/50

 

10

Quản trị học

3

60

30

30

50/50

 

11

Marketing du lịch

3

60

30

30

50/50

 

12

Cơ sở văn hóa Việt Nam

3

60

30

30

50/50

 

13

Địa lý và tài nguyên du lịch Việt Nam

3

60

30

30

50/50

 

14

Tuyến điểm du lịch Việt Nam

3

60

30

30

50/50

 

15

Tâm lý khách du lịch

3

60

30

30

50/50

 

16

Quản trị cung ứng dịch vụ du lịch

3

60

30

30

50/50

 

17

Tiếng Anh chuyên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 1

2.5

60

15

45

25/75

 

18

Tiếng Anh chuyên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 2

2.5

60

15

45

25/75

 

19

Tiếng Anh chuyên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 3

2.5

60

15

45

25/75

 


 

II.2. Môn học chuyên môn sâu

29,5

795

165

630

21/79

 

20

Hướng dẫn du lịch

5

105

45

60

43/57

 

21

Tổ chức hoạt náo

2,5

60

15

45

25/75

 

22

Nghiệp vụ lữ hành

5

105

45

60

43/57

 

23

Quản trị kinh doanh lữ hành

4

90

30

60

33/67

 

24

Tổ chức sự kiện hội nghị

4

90

30

60

33/67

 

25

Thực hành chuyên ngành

4

120

0

120

0/100

 

26

Thực tập tốt nghiệp

5

225

0

225

0/100

 

II.3. Môn học tự chọn (chọn 3 trong 6 môn)

6

135

45

90

33/67

 

27

Lịch sử văn minh thế giới

2

45

15

30

33/67

 

28

Du lịch sinh thái

2

45

15

30

33/66

 

29

Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh du lịch

2

45

15

30

33/67

 

30

Quan hệ và chăm sóc khách hàng trong du lịch

2

45

15

30

33/67

 

31

Nghiệp vụ lưu trú

2

45

15

30

33/67

 

32

Nghiệp vụ thanh toán

2

45

15

30

33/67

 

Tổng cộng

93

2145

720

1425

34/66