Đang tải dữ liệu ...
ASP.NET.VN Khoa học - Công nghệ


QUY ĐỊNH, BIỂU MẪU » Quy định » Quyết định ban hành qui định quản lý chương trình đào tạo và tài liệu dạy học


Quyết định ban hành qui định quản lý chương trình đào tạo và tài liệu dạy học
21 Tháng Mười Hai 2018 - thaohb
Lượt xem: 1.712     Phản hồi: 0     Đánh giá:


 Quyết định số 941/QĐ-CĐTM ngày 20/12/2018 cuả Hiệu trưởng Trường Cao đẳng thương mại về việc ban hành quy định quản lý chương trình đào tạo và tài liệu dạy học xem chi tiết>>>