Đang tải dữ liệu ...
ASP.NET.VN Khoa học-Công nghệ


KẾT QUẢ KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ » Bản tin khoa học » Bản tin khoa học số 35-2016


Bản tin khoa học số 35-2016
04 Tháng Tư 2018 - thaohb
Lượt xem: 232     Phản hồi: 0     Đánh giá:


 

STT

Tên bài

Tác giả

1

Nghiên cứu sự ảnh hưởng của một số nhân tố vĩ mô tới chỉ số Vnindex bằng mô hình ảnh hưởng ngẫu nhiên

Hoàng Thị

Thắm

2

Phân tích tác động của cấu trúc tài chính lên hiệu quả tài chính

Lê T Mỹ

Phương

Hồ Thị Ngọc

Thủy

3

Nghiên cứu ảnh hưởng của hoạt động tự học đến kết quả học tập của sinh viên Trường CĐTM

Ngô Thị

Đạo

4

Học tập và làm theo tấm gương đam mê đọc sách của chủ tịch Hồ Chí Minh

Hồ Công

Huân

5

Đào tạo theo định hướng năng lực

Nguyễn Thị

Thanh

6

Thực trạng và GP giúp sinh viên tự học tiếng Anh

Đỗ Thị Bích

Thuận

7

Thực trạng biên soạn giáo trình khoa TMDL

Trương T Thanh

Thủy

8

Thực trạng công tác kiểm tra xử phạt đối với các công ty chứng khoán VN

Nguyễn T Thu

Hằng

Đinh Thanh

Nhàn

9

Vận dụng công cụ bảo hiểm giảm thiểu tổn thất tài sản

Lương Phan Đình

Phong

10

Làm thế nào để sử dụng gas an toàn

Lê T Bích

Yến

11

Vận dụng PP so sánh vào giảng dạy HP NNLCBCCNML

Phạm Thị

Hoa

12

Quản lý hoạt động học tập của sinh viên trong giờ học tại Trường CĐTM

Hồ Thị Mỹ

Kiều

Nguyễn T Thùy

Dương

13

Khó khăn trong hoạt động học tập của sinh viên năm nhất

Nguyễn Thị

Ly

Lê Thị Kiều

My

14

Đánh giá sự hài lòng của SV về dịch vụ KTX

Lưu Thị Mỹ

Hạnh

15

Hướng dẫn sử dụng máy tính bỏ túi để tính một số đặc trưng số của mẫu trong thống kế

Nguyễn Thị

Hậu