Đang tải dữ liệu ...
ASP.NET.VN Khoa học-Công nghệ


KẾT QUẢ KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ » Bản tin khoa học » Bản tin khoa học số 32-2016


Bản tin khoa học số 32-2016
04 Tháng Tư 2018 - thaohb
Lượt xem: 231     Phản hồi: 0     Đánh giá:


STT

Tên bài

Tác giả

1

Giảng viên trẻ Trường Cao đẳng Thương mại học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương Hồ Chí Minh về thực hiện vai trò, nhiệm vụ của người thầy giáo

ThS. Phạm Thị Thùy Dương

2

Vận dụng phương pháp quy nạp vào giảng dạy học phần Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 1

ThS. Phạm Thị Hoa

3

Đánh giá mối liên hệ giữa thị trường chứng khoán Việt Nam với một số thị trường chứng khoán lớn trên thế giới

ThS. Bùi Thị Lệ

4

Thực trạng sử dụng các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt qua ngân hàng thương mại tại Việt Nam

ThS. Nguyễn Thị Ngọc Diễm

5

Đánh giá năng lực cạnh tranh điểm đến du lịch Đà Nẵng

ThS. Huỳnh Văn Đặng, ThS. Nguyễn Thị Ly

6

Tiền xử lý bằng kiềm kết hợp siêu âm nhằm nâng cao hiệu quả của quá trình sản xuất Bioethanol từ bã mía           

ThS. Lê Thị Vân Kiều

7

Thi hành phán quyết trọng tài thương mại tại Việt Nam – Thực trạng và giải pháp

ThS. Hoàng Thị Thanh Nguyệt

8

Những giải pháp cơ bản nâng cao kỹ năng giảng dạy thực hành cho giảng viên Trường Cao đẳng Thương mại    

GVC. Nguyễn Hữu Cúc

9

Thực trạng và giải pháp nhằm hỗ trợ sinh viên nghiên cứu khoa học hiệu quả tại Trường Cao đăng Thương mại   

ThS. Dương Thị Mỹ Hoang

10

Đánh giá công tác quản lý khoa Tài chính Ngân hàng năm học 2014 – 2015

TS. Trần Thị Hòa

11

Tạo danh bạ hàng loạt trên smartphone

Lê Văn Trì