Đang tải dữ liệu ...
ASP.NET.VN Khoa học - Công nghệ


KẾT QUẢ KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ » Hội thảo khoa học » "Thông tin Hội thảo liên kết phiên 2 tại TP. Hồ Chí Minh"


"Thông tin Hội thảo liên kết phiên 2 tại TP. Hồ Chí Minh"
09 Tháng Năm 2017 - thaohb
Lượt xem: 1.833     Phản hồi: 0     Đánh giá:


Thông tin Hội thảo liên kết phiên 2 tại TP. Hồ Chí Minh với chủ đề "GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP TRONG BỐI CẢNH MỚI VÀ GIẢI PHÁP CHO CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG" xem chi tiết>>>