Đang tải dữ liệu ...
ASP.NET.VN Khoa học-Công nghệ


TIN TỨC » Thông tin, thông báo » Thông báo về cấu trúc, nội dung và hình thức của chương trình đào tạo trình độ cao đẳng


Thông báo về cấu trúc, nội dung và hình thức của chương trình đào tạo trình độ cao đẳng
09 Tháng Giêng 2017 - thaohb
Lượt xem: 1.121     Phản hồi: 0     Đánh giá:


Thông báo số 17/TB-CĐTM ngày 09/01/2017 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Thương mại về cấu trúc, nội dung và hình thức của chương trình đào tạo trình độ cao đẳng xem chi tiết>>>

Mẫu CTĐT xem chi tiết>>>