Đang tải dữ liệu ...
ASP.NET.VN Khoa học-Công nghệ


TIN TỨC » Thông tin, thông báo » Kế hoạch xây dựng chương trình đào tạo trình độ cao đẳng


Kế hoạch xây dựng chương trình đào tạo trình độ cao đẳng
27 Tháng Mười Hai 2016 - thaohb
Lượt xem: 1.022     Phản hồi: 0     Đánh giá:


Căn cứ Thông báo số 698/TB-CĐTM ngày 22/12/2016 của Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo về Kết luận phiên họp của Hội đồng Khoa học và Đào tạo ngày 20/12/2016;

Nhà trường lập kế hoạch xây dựng các chương trình đào tạo như sau: xem chi tiết>>>