Đang tải dữ liệu ...
ASP.NET.VN Khoa học-Công nghệ


TIN TỨC » Thông tin, thông báo » Thông báo kết luận của cuộc họp xét duyệt ĐT, SK, GT và TLCM năm học 2016-2017


Thông báo kết luận của cuộc họp xét duyệt ĐT, SK, GT và TLCM năm học 2016-2017
30 Tháng Chín 2016 - thaohb
Lượt xem: 706     Phản hồi: 0     Đánh giá:


   Căn cứ nội dung các tài liệu đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ của cán bộ, giảng viên; kết quả thảo luận và kết luận của Chủ tịch Hội đồng xét duyệt đề tài khoa học năm học 2016-2017 tại cuộc họp ngày 22/9/2016; 

   Nhà trường thông báo kết quả xét duyệt đề tài nghiên cứu khoa học năm học 2016 - 2017 như sau: xem chi tiết>>>