Đang tải dữ liệu ...
ASP.NET.VN Khoa học-Công nghệ


KẾT QUẢ KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ » Hội thảo khoa học » Thống kê hội thảo, hội nghị khoa học từ năm 2008 đến nay


Thống kê hội thảo, hội nghị khoa học từ năm 2008 đến nay
16 Tháng Ba 2016 - thaohb
Lượt xem: 1.544     Phản hồi: 0     Đánh giá:


THỐNG KÊ HỘI THẢO, HỘI NGHỊ KHOA HỌC TRƯỜNG CAO ĐẲNG THƯƠNG MẠI

(Từ năm 2008 đến năm 2016)

Phòng KH&CN thống kê hội thảo, hội nghị khoa học Trường Cao đẳng Thương mại từ năm 2008 đến năm 2016 như sau:

 

Stt

Tên hội thảo

Năm

Địa điểm

Đơn vị phối hợp

Qui mô

1

Đào tạo với nhu cầu xã hội

14/08/2008

Trường CĐTM

Không

Trường

2

Góp ý giáo trình môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh

07/11/2010

Trường CĐTM

Trường CĐKT-ĐN

Quốc gia

3

Hội nghị với doanh nghiệp

31/05/2011

Trường CĐTM

Không

Quốc gia

4

Đào tạo theo học chế tín chỉ: Kinh nghiệm và giải pháp

07/04/2012

Trường CĐTM

Trường CĐKT-ĐN

Quốc gia

5

Hội nhập: Cơ hội và thách thức

14/12/2012

Trường CĐTM

Trường ĐHTM

Quốc tế

6

Hội nhập: Thành tựu và những vấn đề đặt ra

01/11/2013

Trường ĐHTM

Trường ĐHTM

Quốc tế

7

Đào tạo kỹ năng mềm

20/05/2014

Trường CĐKTĐN

Trường CĐKTĐN

Quốc gia

8

Hỗ trợ thực tập tốt nghiệp và việc làm cho học sinh – sinh viên

06/06/2014

Trường CĐTM

Trường CĐKT-ĐN

Quốc gia

9

Hội thảo hoạt động khoa học và công nghệ trong trường cao đẳng

27/03/2015

Trường CĐTM

Không

Trường

10

Nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng yêu cầu hội nhập cộng đồng kinh tế ASEAN – AEC

17/04/2015

Trường CĐKTĐN

Trường CĐKT-ĐN

Quốc gia

11

Quản lý phát triển chương trình đào tạo và tài liệu chuyên môn

06/07/2015

Trường CĐTM

Trường CĐKT-ĐN

Quốc gia

12

Đánh giá kết quả và chất lượng đào tạo Trường Cao đẳng Thương mại

06/3/2016

Trường CĐTM

Không

Trường