Đang tải dữ liệu ...
ASP.NET.VN Khoa học-Công nghệ


KẾT QUẢ KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ » Nghiên cứu khoa học » Danh sách các sáng kiến khoa học từ 2007-2015


Danh sách các sáng kiến khoa học từ 2007-2015
14 Tháng Mười Hai 2015 - thaohb
Lượt xem: 1.201     Phản hồi: 0     Đánh giá:


                  DANH MỤC CÁC SÁNG KIẾN KHOA HỌC TỪ NĂM 2007 - 2015

STT

Tên đề tài

Chủ nhiệm đề tài

Thời gian nghiệm thu

1

Sử dụng một số hàm cơ bản của phần mềm bảng tính Microsoft Office Excel 2007 để tự động hóa một phần quá trình xây dựng thời khóa biểu tại Trường Cao đẳng Thương mại

ThS. Thi Hồng Tuấn

2010

2

Cải tiến Bài thực hành kế toán bậc cao đẳng (phần chung)

ThS. Ngô Thị Hoài Nam

2012

3

Cải tiến bài thực hành chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp thương mại bậc trung cấp chuyên nghiệp

ThS. Hồ Thị Mỹ Kiều

2013

4

Ứng dụng một số thủ thuật giảng dạy từ vựng tiếng Anh tại Trường Cao đẳng Thương mại.

ThS. Nguyễn Thị Kim Uyên

 2013

5

Biên soạn tài liệu hỗ trợ học tiếng Anh ngành Marketing tại Trường Cao đẳng Thương mại.

ThS. Lê Nguyễn Kim Oanh

2014

6

Cải tiến Bài thực hành kế toán (phần riêng) dùng cho chuyên ngành Kế toán Khách sạn - Nhà hàng bậc cao đẳng

ThS. Ngô Thị Hoài Nam

2014

7

Xây dựng bộ câu hỏi và phần mềm đánh giá kiến thức học phần Nguyên lý kế toán.

ThS. Nguyễn Thị Thu Đến

2014

8

Xây dựng phần mềm thư viện số tại Trường Cao đẳng Thương mại.

ThS. Nguyễn Hoàng Tứ

2015