Đang tải dữ liệu ...
ASP.NET.VN Khoa học-Công nghệ


KẾT QUẢ KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ » Bản tin khoa học » Bản tin khoa học số 54,55


Bản tin khoa học số 54,55
30 Tháng Ba 2022 - Phòng Khoa học - Công nghệ
Lượt xem: 854     Phản hồi: 0     Đánh giá:


 

STT

BÀI VIẾT

TÁC GIẢ

1

NGHIÊN CỨU MỘT SỐ NỘI DUNG TRONG TÁC PHẨM “SỬA ĐỔI LỐI LÀM VIỆC” ĐỂ NHẬN THỨC ĐÚNG VỊ TRÍ VÀ VAI TRÒ CỦA NGƯỜI ĐẢNG VIÊN TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

ThS. Hồ Công Huân

2

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ DÂN CHỦ VÀ VIỆC VẬN DỤNG PHÁT HUY DÂN CHỦ Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG THƯƠNG MẠI HIỆN NAY

ThS. Phạm T Ngọc Liên

3

KẾT QUẢ ĐÀO TẠO HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2020 – 2021TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG THƯƠNG MẠI - THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ

ThS. Văn Thị Diệu Linh

4

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT HỌC THUẬT CỦA CÁC BỘ MÔN Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG THƯƠNG MẠI - TỪ GÓC NHÌN CỦA CÔNG TÁC THANH TRA

ThS. Trần Thị Thanh Tâm

5

MỘT SỐ ĐỀ XUẤT LIÊN QUAN ĐẾN PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ CÁC MÔN HỌC TỔ CHỨC THI THỰC HÀNH

ThS. Nguyễn Thị Phượng

6

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ THỦ QUỸ Ở KHU VỰC MIỀN TRUNG - TÂY NGUYÊN

ThS. Nguyễn Văn Hà

TS. Phạm Thị Hoa

7

TÌM HIỂU VÀ VẬN DỤNG ĐÚNG INCOTERMS 2020 TRONG KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ LOGISTICS

TS. Nguyễn Tiến Đà

8

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH CÁC MÔN HỌC THUỘC NGÀNH QUẢN TRỊ NHÀ HÀNG & DỊCH VỤ ĂN UỐNG

ThS. Nguyễn Thị Ánh Ly

9

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN KHOA THƯƠNG MẠI - DU LỊCH THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

ThS. Nguyễn Thị Hiếu Hân

ThS. Trần Khán Chi

10

THỰC TRẠNG ÁP DỤNG SẢN XUẤT VÀ TIÊU DÙNG  BỀN VỮNG  TẠI VIỆT NAM

ThS. Lê Thị Vân Kiều

11

ĐÁNH GIÁ CỦA NGƯỜI HỌC VỀ NĂNG LỰC GIẢNG DẠY CỦA GIẢNG VIÊN ĐỐI VỚI MÔN HỌC QUẢN TRỊ KINH DOANH DỊCH VỤ

ThS. Trần Thị Hoài Nam

12

ỨNG DỤNG MÔ HÌNH PHÂN TÍCH SWOT TRONG ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP

ThS. Đặng Thị Thanh Tú

ThS. Thái Thị Cẩm Nhung

13

NÂNG CAO NĂNG LỰC VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC TRONG GIẢNG DẠY CÁC MÔN HỌC CƠ SỞ NGÀNH THUỘC NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH

ThS. Lê Thị Mỹ Dung

14

GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC THÔNG QUA TRÒ CHƠI HỌC TẬP TRONG MÔN HỌC QUẢN TRỊ HỌC

ThS. Nguyễn Thị Thùy Dương

SV. Bùi Thanh Chương

15

PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN THUẾ ĐỐI VỚI HÀNG TỒN KHO – KHO BẢO THUẾ TẠI DOANH NGHIỆP

TS. Ngô Thị Hoài Nam

16

THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN TRONG VIỆC TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ

ThS. Phạm Thị Thanh Son

ThS. Đinh Thị Quế

17

GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG THỰC TẬP TẠI DOANH NGHIỆP CỦA GIẢNG VIÊN BỘ MÔN KẾ TOÁN

ThS. Võ Thị Thanh Thủy

18

BÀN VỀ HÌNH THỨC KẾ TOÁN CHỨNG TỪ GHI SỔ

ThS. Hồ Thị Như Minh

19

NÂNG CAO HIỆU QUẢ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH HỢP TRONG GIẢNG DẠY MÔN HỌC NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN  TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG THƯƠNG MẠI

ThS. Trần Thị Bích Tâm

20

MỘT SỐ GIẢI PHÁP XÂY DỰNG KẾ HOẠCH HỌC TẬP CHO SINH VIÊN NĂM THỨ NHẤT

ThS. Lê Thị Bích Yến

SV. Nguyễn Thị Anh Thư

 

21

THỰC TRẠNG LÀM THÊM CỦA SINH VIÊN KHOA THƯƠNG MẠI - DU LỊCH HIỆN NAY

ThS. Lê Thị Thanh Thủy

Trần Lê Toàn

22

CHIA SẺ KINH NGHIỆM GIẢNG DẠY MÔN CHÍNH TRỊ ĐỐI VỚI NGÀNH QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH  VÀ LỮ HÀNH

ThS. Trần Đình Bình

23

Sử dụng phương pháp dạy học tích cực –“Sketchnote” trong dạy học Chính trị ở trường cao đẳng thương mại

ThS. Nguyễn Thị Tâm

24

ỨNG DỤNG CÔNG CỤ GOOGLE CLASSROOM TRONG QUẢN LÝ LỚP HỌC NHẰM HỖ TRỢ GIẢNG VIÊN TRONG DẠY HỌC

ThS. Đinh Phạm Thảo

25

MỘT SỐ BIỆN PHÁP LUYỆN NÓI TIẾNG ANH HIỆU QUẢ

ThS. Dương Thị Minh Hiền

26

CHIA SẺ MỘT SỐ Ý KIẾN VỀ HỌC TẬP, RÈN LUYỆN KỸ NĂNG GIAO TIẾP TIẾNG ANH ĐỐI VỚI SINH VIÊN KHỐI NGÀNH DU LỊCH tại trường cao đẳng thương mại

ThS. Trần Thị Ngọc Dư

27

LIVESTREAM –  PHƯƠNG THỨC BÁN HÀNG HIỆU QUẢ

ThS. Hoàng Hà Tiên

28

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ TĂNG CƯỜNG ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC VÀ VẬN DỤNG VÀO VIỆC XẬY DỰNG KHOA KHOA HỌC CƠ TRONG GIAI ĐOẠN  HIỆN NAY

TS. Phạm Thị Hoa

29

VẬN DỤNG NỘI DUNG “TỰ HỌC” TRONG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH ĐỂ NÂNG CAO Ý THỨC TỰ GIÁC HỌC TẬP CHO SINH VIÊN GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

ThS. Dương Thị Nghĩa

30

BẢO VỆ QUYỀN CỦA LAO ĐỘNG NỮ THEO QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 2019

ThS. Nguyễn Thị Phương Nhâm

31

BÌNH LUẬN BẢN ÁN VÀ NGHIÊN CỨU VẬN DỤNG KHI GIẢNG DẠY NỘI DUNGPHÁP LUẬT VỀ HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA TRONG THƯƠNG MẠI

ThS. Mai Thị Mai Hương

32

MỘT SỐ BẤT CẬP VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN QUY ĐỊNH VỀ ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT THỰC HIỆN HỢP ĐỒNGTHEO BỘ LUẬT DÂN SỰ 2015

ThS. Mai Duy Phước

33

THỰC TIỄN ÁP DỤNG HỢP ĐỒNG ĐIỆN TỬ - NHỮNG BẤT CẬP VÀ PHƯƠNG HƯỚNG GIẢI QUYẾT

ThS. Hoàng Thị Thanh Nguyệt

34

LỰA CHỌN CÁC BÀI TẬP BỔ TRỢ PHÁT TRIỂN SỨC NHANH ĐỘNG TÁC CHO NỮ SINH VIÊN HỌC NỘI DUNG TỰ CHỌN CẦU LÔNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG THƯƠNG MẠI

ThS. Hoàng Tiến Dũng

35

NGHIÊN CỨU LỰA CHỌN MỘT SỐ BÀI TẬP BỔ TRỢ  KỸ THUẬT ĐÁNH CẦU PHẢI TRÁI THẤP TAY CHO SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG THƯƠNG MẠI

ThS. Nguyễn Hữu Anh Vũ