Đang tải dữ liệu ...
ASP.NET.VN Khoa học-Công nghệ


KẾT QUẢ KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ » Bản tin khoa học » bản tin khoa học số 53


bản tin khoa học số 53
30 Tháng Ba 2022 - Phòng Khoa học - Công nghệ
Lượt xem: 551     Phản hồi: 0     Đánh giá:


 

TT

TÊN BÀI

Tác giả

 
 

1

ĐỊNH HƯỚNG TRONG ĐÀO TẠO NGÀNH DU LỊCH TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG THƯƠNG MẠI TRƯỚC TÁC ĐỘNG CỦA ĐẠI DỊCH COVID-19

ThS. Nguyễn T Hiếu

Hân

 

ThS. Huỳnh Tiến

Nam

 

2

BARISTA - CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP DÀNH CHO SINH VIÊN NGÀNH KHÁCH SẠN, NHÀ HÀNG TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG THƯƠNG MẠI

ThS. Phạm Tường

Hưng

 

3

CÔNG TÁC TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG THỰC TẾ CHUYÊN MÔN NGHỀ NGHIỆP CHO SINH VIÊN NGÀNH QUẢN TRỊ NHÀ HÀNG & DỊCH VỤ ĂN UỐNG – THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

ThS. Nguyễn Thị Ánh

Ly

 

4

GIẢI PHÁP GIÚP SV KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH HÒA NHẬP MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC SAU KHI TỐT NGHIỆP

ThS. Trần Thị Kim

Phượng

 

ThS. Hồ Thị Mỹ

Kiều

 

5

THỰC TRẠNG ÁP DỤNG SẢN XUẤT VÀ TIÊU DÙNG BỀN VỮNG  TẠI VIỆT NAM

ThS. Lê Thị Vân

Kiều

 

6

BIỆN PHÁP NÂNG CAO CÔNG TÁC GIẢNG DẠY LIÊN MÔN CỦA GIẢNG VIÊN BỘ MÔN CHÍNH TRỊ

TS. Phạm Thị

Hoa

 

7

TIÊU CHUẨN ĐỂ THIẾT LẬP BỘ MÁY KIỂM TOÁN NỘI BỘ TRONG DOANH NGHIỆP

ThS. Nguyễn Như

Nguyệt

 

ThS. Phan Thị Mỹ

Ngần

 

8

TÌM HIỂU VỀ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG 
QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN

ThS. Nguyễn T Phương

Nhâm

 

9

MỘT SỐ BẤT CẬP CỦA LUẬT PHÁ SẢN 2014 – NGUYÊN NHÂN, KIẾN NGHỊ

ThS. Lương Vũ Lam

Giang

 

10

MỘT SỐ HẠN CHẾ VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUY ĐỊNH VỀ CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

ThS. Mai Duy

Phước

 

11

MỘT SỐ KHÍA CẠNH TRONG VĂN HÓA ĐỌC CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG THƯƠNG MẠI – THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

ThS. Hồ Thị Ngọc

Phượng

 

12

NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG MỘT SỐ BÀI TẬP PHÁT TRIỂN THỂ LỰC CHUYÊN MÔN CHO SINH VIÊN NỮ HỌC NỘI DUNG CẦU LÔNG TỰ CHỌN TRƯỜNG CAO ĐẲNG THƯƠNG MẠI

ThS. Đinh Văn

Tân

 

13

KỸ NĂNG LẮNG NGHE TRONG GIAO TIẾP CỦA SINH VIÊN TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG THƯƠNG MẠI – THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

ThS. Huỳnh Thị

Kim

 

14

HÌNH THỨC CỦA VĂN BẢN UỶ QUYỀN THAM GIA TỐ TỤNG DÂN SỰ - THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

ThS. Hoàng Thị Thanh

Nguyệt

 

15

THỰC TRẠNG  VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP Ở VIỆT NĂM

ThS. Hồ Thị Thùy

Linh

 

ThS. Lê Thị Thanh

Thủy