Đang tải dữ liệu ...
ASP.NET.VN Khoa học-Công nghệ


KẾT QUẢ KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ » Bản tin khoa học » Bản tin khoa học số 50


Bản tin khoa học số 50
30 Tháng Ba 2022 - Phòng Khoa học - Công nghệ
Lượt xem: 266     Phản hồi: 0     Đánh giá:


 

STT

TÊN BÀI VIẾT

TRANG

1

NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN MIỆNG - BIỆN PHÁP QUAN TRỌNG NHẰM GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ TƯ TƯỞNG CHO CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN, VIÊN CHỨC VÀ SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG THƯƠNG MẠI TRONG TÌNH HÌNH MỚI

THS. HỒ CÔNG HUÂN

2

CÁCH MẠNG CÔNG NGHỆ 4.0 - THÁCH THỨC ĐỐI VỚI GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TẠI VIỆT NAM

TS. NGUYỄN THỊ THU ĐẾN

3

MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC DU LỊCH THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG TRONG THỜI KỲ CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0

THS. NGUYỄN THỊ ÁNH LY

4

ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CHO GIẢNG VIÊN BỘ MÔN KẾ TOÁN TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG THƯƠNG MẠI

THS. VÕ THỊ THANH THỦY

5

TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO GIẢNG VIÊN GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY

THS. NGUYỄN THỊ KIM THANH

THS. HỒ THỊ NGỌC PHƯỢNG

6

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ TỔ CHỨC, THỰC HIỆN CÔNG TÁC GIẢNG DẠY LIÊN MÔN TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG THƯƠNG MẠI

THS. HOÀNG THỊ THẮM

THS. TRẦN THỊ PHÚC TRINH

7

ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY THÔNG QUA VIỆC DẠY HỌC THEO TÌNH HUỐNG ĐỐI VỚI CÁC MÔN HỌC CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN

THS. NGUYỄN ĐỨC PHỔ

8

TRAO ĐỔI CHUẨN VỀ CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ CỦA GIẢNG VIÊN KHOA KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH

THS. HUỲNH VĂN BÌNH

9

GIẢI PHÁP BỒI DƯỠNG GIẢNG VIÊN NGHỀ KẾ TOÁN  VỀ ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC THEO HƯỚNG HIỆN ĐẠI TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG THƯƠNG MẠI

TS. NGÔ THỊ HOÀI NAM

10

NHỮNG KHÓ KHĂN KHI ÁP DỤNG MỘT SỐ HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC TRÊN LỚP TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG THƯƠNG MẠI

THS. LÊ THỊ VÂN KIỀU

11

GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT HỌC THUẬT CỦA BỘ MÔN CHÍNH TRỊ

TS. PHẠM THỊ HOA

12

CỐ VẤN HỌC TẬP YẾU TỔ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM ĐÀO TẠO CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG THƯƠNG MẠI

VÕ THỊ PHƯƠNG ANH

NGUYỄN THỊ TÂM

13

NÂNG CAO NĂNG LỰC PHÁT TRIỂN NGHỀ NGHIỆP CỦA GIẢNG VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG THƯƠNG MẠI

THS. TRẦN THỊ NGỌC DUY

14

GIẢI PHÁP NÂNG CAO CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NGƯỜI HỌC CỦA GIẢNG VIÊN TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG THƯƠNG MẠI

THS. TRẦN THỊ THỤC QUYÊN

THS. ĐOÀN THỊ HỒNG LOAN

15

ĐIỂM HÒA VỐN VÀ ỨNG DỤNG ĐIỂM HÒA VỐN ĐỂ GIẢI QUYẾT MỘT SỐ DẠNG BÀI TẬP RA QUYẾT ĐỊNH TRONG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ

THS. ĐINH THỊ QUẾ

16

KHÁCH SẠN NHỎ VỚI KINH TẾ CHIA SẺ

THS. NGÔ THỊ DIỆU AN

17

PHỐI HỢP GIỮA CÁC GIẢNG VIÊN GIẢNG DẠY NGHIỆP VỤ VÀ NGOẠI NGỮ CHUYÊN NGÀNH CỦA NGÀNH QUẢN TRỊ NHÀ HÀNG VÀ DỊCH VỤ ĂN ĂN UỐNG – THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

THS. TRẦN THỊ THANH TÙNG

18

THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN  PHÁP LUẬT VỀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP TÀI SẢN KHI LY HÔN

THS. MAI DUY PHƯỚC