Đang tải dữ liệu ...
ASP.NET.VN Khoa học-Công nghệ


KẾT QUẢ KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ » Bản tin khoa học » Bản tin Khoa học số 47


Bản tin Khoa học số 47
30 Tháng Ba 2022 - Phòng Khoa học - Công nghệ
Lượt xem: 220     Phản hồi: 0     Đánh giá:


 

STT

TÊN BÀI

TÁC GIẢ

 

 

1

HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC   TẠI TRƯỜNG TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY -  THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

THS. HỒ BÍCH THẢO

 

 

2

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP GIẢM THIỂU TÌNH TRẠNG THÔI HỌC CỦA SINH VIÊN TẠI TRƯỜNG

THS. NGUYỄN THỊ KHUYÊN

 

3

CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN THƯỞNG TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG THƯƠNG MẠITHỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

THS. ĐINH PHẠM CHIÊU QUÂN

 

4

KINH NGHIỆM BIÊN SOẠN GIÁO ÁN BÀI DẠY TÍCH HỢP ĐỐI VỚI MÔN HỌC KHỐI NGÀNH KINH TẾ

THS. HUỲNH VĂN ĐẶNG

THS. NGUYỄN THỊ LY

 

5

VẬN DỤNG KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM TRONG HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM

TS. NGÔ THỊ HOÀI NAM

 

6

NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN KHI VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH HỢP VỚI MÔN HỌC NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN

THS. PHẠM THỊ THANH SON

 

7

HÀNH VI LẠM DỤNG THỊ TRƯỜNG TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

TS. NGUYỄN THỊ NGỌC DIỄM

 

8

GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN BẢO HIỂM DU LỊCH Ở VIỆT NAM

THS. HỒ THỊ THÙY LINH

 

9

MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO PHẢN XẠ GIAO TIẾP TIẾNG ANH CHO SINH VIÊN TẠI TRƯỜNG

THS. ĐỖ THỊ BÍCH THUẬN

 

10

DẠY HỌC TIẾNG ANH THEO PHƯƠNG PHÁP TƯƠNG TÁC CHO SINH VIÊN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH KHÁCH SẠN

THS. NGUYỄN HUỲNH NGỌC THANH  

THS. LÊ NGUYỄN KIM OANH

 

 

11

GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI CỦA CÁ NHÂN  KHÔNG PHẢI ĐĂNG KÝ KINH DOANH

THS. MAI THỊ MAI HƯƠNG

 

12

GIẢI PHÁP QUẢN LÝ NHẰM THÚC ĐẨY                           HOẠT ĐỘNG TỰ HỌC CỦA SINH VIÊN

THS. THÁI THỊ CẨM NHUNG

THS. HỒ THỊ NGỌC PHƯỢNG

 

13

HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP TRONG  TRƯỜNG CAO ĐẲNG THƯƠNG MẠI TỪ GÓC NHÌN CỦA SINH VIÊN

THS. HỒ THỊ NGỌC PHƯỢNG

 

14

RÈN LUYỆN KỸ NĂNG MỀM CHO SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG THƯƠNG MẠI

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

THS. TRẦN THỊ THANH TÂM

THS. DƯƠNG THỊ NGHĨA