Đang tải dữ liệu ...
ASP.NET.VN Khoa học-Công nghệ


KẾT QUẢ KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ » Hội thảo khoa học


TB: Thời gian tổ chức Hội thảo khoa học năm học 2021-2022
Ngày đăng: 06/07/2022 5:22:13 CH      Tác giả: Truyền thông
Lượt xem: 677    Phản hồi: 0
TB: Thời gian tổ chức Hội thảo khoa học năm học 2021-2022 ...


Kế hoạch Hội thảo khoa học “Hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp trong bối cảnh hiện nay”
Ngày đăng: 06/07/2022 5:20:20 CH      Tác giả: Truyền thông
Lượt xem: 665    Phản hồi: 0
Kế hoạch Hội thảo khoa học “Hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp trong bối cảnh hiện nay” ...


Kế hoạch hội thảo khoa học "Hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp trong bối cảnh hiện nay"
Ngày đăng: 08/02/2022 5:42:25 CH      Tác giả: Truyền thông
Lượt xem: 2.652    Phản hồi: 0
Kế hoạch hội thảo khoa học "Hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp trong bối cảnh hiện nay" ...


Kế hoạch Hội thảo khoa học "Chuẩn hóa năng lực đội ngũ giảng viên trong giáo dục nghề nghiệp"
Ngày đăng: 04/11/2019 8:04:50 SA      Tác giả: Truyền thông
Lượt xem: 2.558    Phản hồi: 0
Kế hoạch Hội thảo khoa học "Chuẩn hóa năng lực đội ngũ giảng viên trong giáo dục nghề nghiệp" ...


Kế hoạch 788 tổ chức hội thảo PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TRONG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP
Ngày đăng: 07/11/2018 7:47:07 SA      Tác giả: thaohb
Lượt xem: 1.750    Phản hồi: 0
22/12/2018 ...


"Thông tin Hội thảo liên kết phiên 2 tại TP. Hồ Chí Minh"
Ngày đăng: 09/05/2017 8:26:21 SA      Tác giả: thaohb
Lượt xem: 1.799    Phản hồi: 0
7/7/2017 ...


Danh sách tham dự hội thảo Giáo dục nghề nghiệp trong bối cảnh mới
Ngày đăng: 11/04/2017 11:11:58 SA      Tác giả: thaohb
Lượt xem: 1.535    Phản hồi: 0
Danh sách tham dự hội thảo ...


Chương trình Hội thảo "Giáo dục nghề nghiệp trong bối cảnh mới"
Ngày đăng: 11/04/2017 10:44:23 SA      Tác giả: thaohb
Lượt xem: 1.452    Phản hồi: 0
Chương trình Hội thảo ...


Thống kê hội thảo, hội nghị khoa học từ năm 2008 đến nay
Ngày đăng: 16/03/2016 10:30:05 SA      Tác giả: thaohb
Lượt xem: 1.657    Phản hồi: 0
Thống kê các hội thảo khoa học từ năm 2008 đến nay ...
Tổng số: 9 Trang : / 1 trang