Đang tải dữ liệu ...
ASP.NET.VN Khoa học-Công nghệ


KẾT QUẢ KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ » Nghiên cứu khoa học


Quyết định số 06 ban hành Quy định về sáng kiến
Ngày đăng: 04/01/2018 11:14:33 SA      Tác giả: thaohb
Lượt xem: 1.469    Phản hồi: 0
QĐ06/QĐ-CĐTM ngày 03/01/2018 ...


Quyết định số 05 ban hành Quy định về hoạt động khoa học và công nghệ
Ngày đăng: 04/01/2018 11:08:44 SA      Tác giả: thaohb
Lượt xem: 1.774    Phản hồi: 0
QĐ05/QĐ-CĐTM ngày 03/01/2018 ...


Kế hoạch Triển khai nhiệm vụ NCKH, CGCN trong CB, GV năm học 2017-2018
Ngày đăng: 18/05/2017 9:53:32 SA      Tác giả: thaohb
Lượt xem: 2.136    Phản hồi: 0
Kế hoạch số 112/KH-CĐTM ngày 24/03/2017 ...


Danh sách các sáng kiến khoa học từ 2007-2015
Ngày đăng: 14/12/2015 1:32:29 CH      Tác giả: thaohb
Lượt xem: 1.313    Phản hồi: 0
Danh sách các sáng kiến khoa học từ 2007-2015 ...


Danh sách các đề tài khoa học từ 2007-2015
Ngày đăng: 14/12/2015 1:29:08 CH      Tác giả: thaohb
Lượt xem: 1.391    Phản hồi: 0
Danh sách các đề tài khoa học từ 2007-2015 ...
Tổng số: 5 Trang : / 1 trang