Đang tải dữ liệu ...
ASP.NET.VN Khoa học-Công nghệ


KẾT QUẢ KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ » Tài liệu chuyên môn


Nội dung chương trình QUẢN TRỊ KINH DOANH
Ngày đăng: 09/08/2019 8:35:27 SA      Tác giả: thaohb
Lượt xem: 543    Phản hồi: 0
Quản trị kinh doanh ...


Nội dung chương trình QUẢN TRỊ NHÀ HÀNG VÀ DỊCH VỤ ĂN UỐNG
Ngày đăng: 09/08/2019 8:34:23 SA      Tác giả: thaohb
Lượt xem: 422    Phản hồi: 0
Quản trị Nhà hàng và Dịch vụ ăn uống ...


Nội dung chương trình QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN
Ngày đăng: 09/08/2019 8:14:54 SA      Tác giả: thaohb
Lượt xem: 518    Phản hồi: 0
Quản trị khách sạn ...


Nội dung chương trình QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH
Ngày đăng: 09/08/2019 7:49:11 SA      Tác giả: thaohb
Lượt xem: 582    Phản hồi: 0
Quản trị dịch vụ du lịch và Lữ hành ...


Nội dung chương trình QUẢN TRỊ NHÂN SỰ
Ngày đăng: 09/08/2019 7:47:31 SA      Tác giả: thaohb
Lượt xem: 310    Phản hồi: 0
Quản trị nhân sự ...


Nội dung chương trình QUẢN TRỊ BÁN HÀNG
Ngày đăng: 09/08/2019 7:43:54 SA      Tác giả: thaohb
Lượt xem: 1.111    Phản hồi: 0
Quản trị bán hàng ...


Nội dung chương trình KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU
Ngày đăng: 09/08/2019 7:42:35 SA      Tác giả: thaohb
Lượt xem: 1.197    Phản hồi: 0
Kinh doanh xuất nhập khẩu ...


Nội dung chương trình KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP
Ngày đăng: 09/08/2019 7:38:47 SA      Tác giả: thaohb
Lượt xem: 1.200    Phản hồi: 0
Kế toán doanh nghiệp ...


Nội dung chương trình MARKETING DU LỊCH
Ngày đăng: 08/08/2019 7:43:49 SA      Tác giả: thaohb
Lượt xem: 386    Phản hồi: 0
Marketing du lịch ...


Nội dung chương trình MARKETING THƯƠNG MẠI
Ngày đăng: 08/08/2019 7:27:42 SA      Tác giả: thaohb
Lượt xem: 410    Phản hồi: 0
Marketing Thương mại ...
Tổng số: 11 Trang : / 2 trang