Đang tải dữ liệu ...
ASP.NET.VN Khoa học-Công nghệ


KẾT QUẢ KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ » Tài liệu chuyên môn


Nội dung chương trình QUẢN TRỊ KINH DOANH
Ngày đăng: 09/08/2019 8:35:27 SA      Tác giả: thaohb
Lượt xem: 1.328    Phản hồi: 0
Quản trị kinh doanh ...


Nội dung chương trình QUẢN TRỊ NHÀ HÀNG VÀ DỊCH VỤ ĂN UỐNG
Ngày đăng: 09/08/2019 8:34:23 SA      Tác giả: thaohb
Lượt xem: 989    Phản hồi: 0
Quản trị Nhà hàng và Dịch vụ ăn uống ...


Nội dung chương trình QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN
Ngày đăng: 09/08/2019 8:14:54 SA      Tác giả: thaohb
Lượt xem: 1.157    Phản hồi: 0
Quản trị khách sạn ...


Nội dung chương trình QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH
Ngày đăng: 09/08/2019 7:49:11 SA      Tác giả: thaohb
Lượt xem: 1.185    Phản hồi: 0
Quản trị dịch vụ du lịch và Lữ hành ...


Nội dung chương trình QUẢN TRỊ NHÂN SỰ
Ngày đăng: 09/08/2019 7:47:31 SA      Tác giả: thaohb
Lượt xem: 881    Phản hồi: 0
Quản trị nhân sự ...


Nội dung chương trình QUẢN TRỊ BÁN HÀNG
Ngày đăng: 09/08/2019 7:43:54 SA      Tác giả: thaohb
Lượt xem: 2.267    Phản hồi: 0
Quản trị bán hàng ...


Nội dung chương trình KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU
Ngày đăng: 09/08/2019 7:42:35 SA      Tác giả: thaohb
Lượt xem: 1.972    Phản hồi: 0
Kinh doanh xuất nhập khẩu ...


Nội dung chương trình KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP
Ngày đăng: 09/08/2019 7:38:47 SA      Tác giả: thaohb
Lượt xem: 2.038    Phản hồi: 0
Kế toán doanh nghiệp ...


Nội dung chương trình MARKETING DU LỊCH
Ngày đăng: 08/08/2019 7:43:49 SA      Tác giả: thaohb
Lượt xem: 897    Phản hồi: 0
Marketing du lịch ...


Nội dung chương trình MARKETING THƯƠNG MẠI
Ngày đăng: 08/08/2019 7:27:42 SA      Tác giả: thaohb
Lượt xem: 1.292    Phản hồi: 0
Marketing Thương mại ...
Tổng số: 11 Trang : / 2 trang