Đang tải dữ liệu ...
ASP.NET.VN Khoa học-Công nghệ


KẾT QUẢ KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ


Quyết định số 06 ban hành Quy định về sáng kiến
Ngày đăng: 04/01/2018 11:14:33 SA      Tác giả: thaohb
Lượt xem: 98    Phản hồi: 0
QĐ06/QĐ-CĐTM ngày 03/01/2018 ...


Quyết định số 05 ban hành Quy định về hoạt động khoa học và công nghệ
Ngày đăng: 04/01/2018 11:08:44 SA      Tác giả: thaohb
Lượt xem: 93    Phản hồi: 0
QĐ05/QĐ-CĐTM ngày 03/01/2018 ...


Kế hoạch Triển khai nhiệm vụ NCKH, CGCN trong CB, GV năm học 2017-2018
Ngày đăng: 18/05/2017 9:53:32 SA      Tác giả: thaohb
Lượt xem: 758    Phản hồi: 0
Kế hoạch số 112/KH-CĐTM ngày 24/03/2017 ...


"Thông tin Hội thảo liên kết phiên 2 tại TP. Hồ Chí Minh"
Ngày đăng: 09/05/2017 8:26:21 SA      Tác giả: thaohb
Lượt xem: 689    Phản hồi: 0
7/7/2017 ...


Danh sách tham dự hội thảo Giáo dục nghề nghiệp trong bối cảnh mới
Ngày đăng: 11/04/2017 11:11:58 SA      Tác giả: thaohb
Lượt xem: 511    Phản hồi: 0
Danh sách tham dự hội thảo ...


Chương trình Hội thảo "Giáo dục nghề nghiệp trong bối cảnh mới"
Ngày đăng: 11/04/2017 10:44:23 SA      Tác giả: thaohb
Lượt xem: 404    Phản hồi: 0
Chương trình Hội thảo ...


Thống kê hội thảo, hội nghị khoa học từ năm 2008 đến nay
Ngày đăng: 16/03/2016 10:30:05 SA      Tác giả: thaohb
Lượt xem: 722    Phản hồi: 0
Thống kê các hội thảo khoa học từ năm 2008 đến nay ...


Bản tin khoa học số 31-2015
Ngày đăng: 18/12/2015 9:01:34 SA      Tác giả: thaohb
Lượt xem: 738    Phản hồi: 0
Bản tin khoa học số 31 ...


Bản tin khoa học số 30-2015
Ngày đăng: 18/12/2015 8:59:23 SA      Tác giả: thaohb
Lượt xem: 595    Phản hồi: 0
Bản tin khoa học số 30 ...


Bản tin khoa học số 29-2015
Ngày đăng: 18/12/2015 8:56:58 SA      Tác giả: thaohb
Lượt xem: 589    Phản hồi: 0
Bản tin khoa học số 29 ...
Tổng số: 43 Trang : / 5 trang