Đang tải dữ liệu ...
ASP.NET.VN Khoa học-Công nghệ


QUY ĐỊNH, BIỂU MẪU


Quyết định 205/QĐ-CĐTM ban hành quy định xây dựng, rà soát, tu chỉnh chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo
Ngày đăng: 16/06/2016 2:45:30 CH      Tác giả: thaohb
Lượt xem: 1.430    Phản hồi: 0
Ngày 16/6/2016 ...


Quyết định số 102/QĐ-CĐTM ban hành Quy định về thực hiện nhiệm vụ NCKH và CGCN đối với CBGV
Ngày đăng: 05/04/2016 4:18:49 CH      Tác giả: thaohb
Lượt xem: 1.623    Phản hồi: 0
Số: 102 /QĐ-CĐTM ngày 05 tháng 04 năm 2016 ...


Quyết định 1014/QĐ-CĐTM Ban hành Quy định hướng dẫn thực tập và viết báo cáo thực tập tốt nghiệp
Ngày đăng: 05/01/2016 9:53:40 SA      Tác giả: thaohb
Lượt xem: 4.627    Phản hồi: 0
Quyết định Ban hành Quy định hướng dẫn thực tập và viết báo cáo thực tập tốt nghiệp ...


Quyết định 862/QĐ-CĐTM Ban hành Quy định về thực hiện nhiệm vụ NCKH và CGCN đối với CBGV
Ngày đăng: 25/12/2015 2:05:07 CH      Tác giả: thaohb
Lượt xem: 729    Phản hồi: 0
Quyết định số 862/QĐ-CĐTM ngày 5/11/2014 ...


Quyết định 863/QĐ-CĐTM Ban hành Quy định về hoạt động NCKH đối với SV
Ngày đăng: 25/12/2015 2:03:35 CH      Tác giả: thaohb
Lượt xem: 678    Phản hồi: 0
Quyết định 863/QĐ-CĐTM ngày 5/11/2014 ...


Quyết định 913/QĐ-CĐTM Ban hành thể lệ hoạt động BTKH
Ngày đăng: 18/12/2015 9:14:17 SA      Tác giả: thaohb
Lượt xem: 743    Phản hồi: 0
Quyết định 913/QĐ-CĐTM ...


Biểu mẫu phiếu thẩm định bài báo khoa học
Ngày đăng: 18/12/2015 9:04:58 SA      Tác giả: thaohb
Lượt xem: 663    Phản hồi: 0
Biểu mẫu phiếu thẩm định bài báo khoa học ...


Biểu mẫu thực hiện đề tài NCKH sinh viên
Ngày đăng: 04/12/2015 10:24:34 SA      Tác giả: thaohb
Lượt xem: 656    Phản hồi: 0
Biểu mẫu thực hiện đề tài NCKH sinh viên ...


Quy định về chương trình đào tạo và tài liệu chuyên môn
Ngày đăng: 04/12/2015 9:16:12 SA      Tác giả: thaohb
Lượt xem: 573    Phản hồi: 0
Qui định CTĐT và TLCM ...


Biểu mẫu thực hiện đề tài sáng kiến CBGV
Ngày đăng: 04/12/2015 9:02:24 SA      Tác giả: thaohb
Lượt xem: 772    Phản hồi: 0
Biểu mẫu thực hiện đề tài sáng kiến ...
Tổng số: 11 Trang : / 2 trang