Đang tải dữ liệu ...
ASP.NET.VN Khoa học-Công nghệ


Quyết định số 06 ban hành Quy định về sáng kiến
Ngày đăng: 04/01/2018 11:14:33 SA      Tác giả: thaohb
Lượt xem: 212    Phản hồi: 0
QĐ06/QĐ-CĐTM ngày 03/01/2018 ...


Quyết định số 05 ban hành Quy định về hoạt động khoa học và công nghệ
Ngày đăng: 04/01/2018 11:08:44 SA      Tác giả: thaohb
Lượt xem: 195    Phản hồi: 0
QĐ05/QĐ-CĐTM ngày 03/01/2018 ...


Thông báo điều chỉnh kế hoạch hoạt động NCKH và CGCN giảng viên năm học 2017-2018
Ngày đăng: 06/09/2017 4:07:07 CH      Tác giả: thaohb
Lượt xem: 428    Phản hồi: 0
Ngày 06/09/2017 ...


Thông báo gửi đăng bài công trình NCKH và ứng dụng công nghệ trên tạp chí Công Thương
Ngày đăng: 24/05/2017 4:01:41 CH      Tác giả: thaohb
Lượt xem: 840    Phản hồi: 0
Thông báo gửi đăng bài của Tổng biên tập Tạp chí Công Thương ...


Kế hoạch Triển khai nhiệm vụ NCKH, CGCN trong CB, GV năm học 2017-2018
Ngày đăng: 18/05/2017 9:53:32 SA      Tác giả: thaohb
Lượt xem: 871    Phản hồi: 0
Kế hoạch số 112/KH-CĐTM ngày 24/03/2017 ...


"Thông tin Hội thảo liên kết phiên 2 tại TP. Hồ Chí Minh"
Ngày đăng: 09/05/2017 8:26:21 SA      Tác giả: thaohb
Lượt xem: 735    Phản hồi: 0
7/7/2017 ...


Danh sách tham dự hội thảo Giáo dục nghề nghiệp trong bối cảnh mới
Ngày đăng: 11/04/2017 11:11:58 SA      Tác giả: thaohb
Lượt xem: 566    Phản hồi: 0
Danh sách tham dự hội thảo ...


Chương trình Hội thảo "Giáo dục nghề nghiệp trong bối cảnh mới"
Ngày đăng: 11/04/2017 10:44:23 SA      Tác giả: thaohb
Lượt xem: 453    Phản hồi: 0
Chương trình Hội thảo ...


Thông báo điều chỉnh Kế hoạch xây dựng chương trình đào tạo trình độ cao đẳng
Ngày đăng: 17/03/2017 4:41:04 CH      Tác giả: thaohb
Lượt xem: 989    Phản hồi: 0
Kế hoạch số 768/KH-CĐTM, ngày 25/12/2016 ...


Kế hoạch tổ chức HTKH “Giáo dục nghề nghiệp trong bối cảnh mới”
Ngày đăng: 09/01/2017 2:50:15 CH      Tác giả: thaohb
Lượt xem: 982    Phản hồi: 0
Ngày 09/01/2017 ...




Tổng số: 77 Trang : / 8 trang