Đang tải dữ liệu ...
ASP.NET.VN Tuyển sinh


Tuyển sinh » Tin tức tuyển sinh » Hướng dẫn tổ chức công tác tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2015


Hướng dẫn tổ chức công tác tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2015
05 Tháng Năm 2015 - Truyền thông
Lượt xem: 3.982     Phản hồi: 0     Đánh giá:


Công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng (ĐH, CĐ) hệ chính quy năm 2015 được thực hiện theo Quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy (gọi tắt là Quy chế tuyển sinh) ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 02 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Để thống nhất thực hiện công tác tuyển sinh trong các cơ sở giáo dục đại học, các trường cao đẳng, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) hướng dẫn các đại học, học viện, các trường ĐH, CĐ (gọi chung là các trường), các sở GDĐT một số nội dung sau:

Sinh viên Trường Cao đẳng Thương mại tham quan thực tế Công ty TNHH Điện tử Foster tháng 4/2015

Về công tác tổ chức tuyển sinh:
Đối với các trường sử dụng kết quả kỳ thi trung học phổ thông (THPT) quốc gia để xét tuyển thì chỉ được xét tuyển các thí sinh đã đăng ký sử dụng kết quả thi để xét tuyển ĐH, CĐ. Như vậy kết quả thi tuyển tại những trường tuyển sinh riêng sẽ không được tham gia xét tuyển tại những trường tổ chức thi quốc gia.
Các trường ĐH, CĐ sử dụng kết quả kỳ thi quốc gia sẽ tổ chức nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển (ĐKXT) của thí sinh, trả hồ sơ ĐKXT cho thí sinh có nguyện vọng rút hồ sơ (đối với xét tuyển nguyện vọng I); cập nhật dữ liệu ĐKXT của thí sinh đăng ký xét tuyển vào trường trên hệ thống quản lý dữ liệu tuyển sinh quốc gia.
Những trường có tổ chức sơ tuyển và các trường có tổ chức thi môn năng khiếu cần xây dựng kế hoạch sơ tuyển hoặc thi các môn năng khiếu phải đảm bảo có kết quả sơ tuyển hoặc thi năng khiếu trước ngày 01/8/2015. Các trường này có trách nhiệm cập nhật vào hệ thống quản lý dữ liệu tuyển sinh quốc gia sau khi có kết quả danh sách các thí sinh đã đạt yêu cầu sơ tuyển (kèm theo số của Giấy chứng minh nhân dân hoặc số báo danh trong kỳ thi THPT quốc gia của thí sinh); danh sách thí sinh dự thi (kèm theo số của Giấy chứng minh nhân dân hoặc số báo danh trong kỳ thi THPT quốc gia của thí sinh) và kết quả thi môn năng khiếu.
Thời hạn kết thúc việc xét tuyển là ngày 31/10/2015 đối với trường đại học và 20/11/2015 đối với trường cao đẳng.


Điểm liệt là 1,0:
Mức điểm ưu tiên xác định được tính đối với thang điểm 10 và tổng điểm tối đa của 3 môn thi trong tổ hợp xét tuyển là 30.
Các trường sử dụng thang điểm khác thang điểm 10 hoặc tổng điểm tối đa của 3 môn thi trong tổ hợp xét tuyển khác 30 (ví dụ trường hợp nhân hệ số môn thi chính), phải quy đổi điểm xét tuyển về thang điểm 10 nói trên, sau đó tiến hành cộng điểm ưu tiên hoặc phải quy đổi điểm ưu tiên về thang điểm mà trường đang sử dụng.
Thí sinh muốn đăng ký vào trường sử dụng kết quả kỳ thi THPT quốc gia để xét tuyển phải đăng ký sử dụng kết quả kỳ thi THPT quốc gia để xét tuyển ĐH, CĐ. Tổng điểm các môn thi của tổ hợp môn thi dùng để xét tuyển không thấp hơn điểm xét tuyển do trường quy định và không có môn thi nào trong tổ hợp xét tuyển có kết quả từ 1,0 điểm trở xuống.
Trước mỗi đợt xét tuyển, các trường phải thông báo công khai trên trang thông tin điện tử các nội dung sau: Chỉ tiêu của các ngành hoặc nhóm ngành (gọi chung là ngành) đối với đợt xét tuyển đó; tổ hợp các môn thi dùng để xét tuyển vào từng ngành. Trường hợp sử dụng nhiều tổ hợp môn thi để xét tuyển cho một ngành, trường cần quy định rõ cách thức xét tuyển đối với từng tổ hợp.
Thí sinh cần lưu ý: Đối với những ngành trường đã tuyển sinh từ năm 2014 trở về trước phải dành ít nhất 75% chỉ tiêu để xét tuyển theo khối thi truyền thống (khối thi áp dụng từ năm 2014 trở về trước);
Khi các thí sinh có cùng điểm xét tuyển thì sẽ phải sử dụng các điều kiện bổ sung . Điều kiện bổ sung này sẽ do các trường tự quy định.
Điểm xét tuyển không được thấp hơn ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ GDĐT quy định và đảm bảo yêu cầu: điểm xét tuyển đợt xét tuyển sau không được thấp hơn điểm trúng tuyển đợt xét tuyển trước.
Các trường căn cứ vào chỉ tiêu tuyển sinh đã xác định, sau khi trừ số thí sinh được tuyển thẳng (kể cả số học sinh dự bị của trường và học sinh các trường Dự bị đại học được phân về trường); căn cứ vào quy định về khung điểm ưu tiên và vùng tuyển; căn cứ vào kết quả phân tích việc đáp ứng nguyện vọng đăng ký của thí sinh vào các ngành của trường do máy tính cung cấp, Ban Thư ký trình Hội đồng Tuyển sinh trường xem xét quyết định phương án điểm trúng tuyển.

Xem nội dung chi tiết tại đây

Nguồn: Bộ Giáo dục và Đào tạo