Đang tải dữ liệu ...
Lịch công tác
ASP.NET.VN Lịch công tác


Lịch công tác » Hàng tuần » Lịch công tác tuần 27 từ ngày 29/6/2020 đến ngày 04/7/2020


Lịch công tác tuần 27 từ ngày 29/6/2020 đến ngày 04/7/2020


             BỘ CÔNG THƯƠNG                        LỊCH CÔNG TÁC TUẦN                Tuần thứ: 27
TRƯỜNG CAO ĐẲNG THƯƠNG MẠI            
Từ ngày 29/6/2020 đến ngày 04/7/2020

Ngày

 Buổi

Thời gian

Nội dung

Thành phần tham dự

Đ.vị/cá nhân chủ trì (chuẩn bị)

Địa điểm

Thứ hai

29/6

S

7h30

Giao ban Tập thể lãnh đạo

BTV Đảng ủy, BGH

Hiệu trưởng

Phòng Hiệu trưởng

9h00

Ban Giám hiệu giao ban tuần với Trưởng các đơn vị phụ trách

Thầy Tuyên & Trưởng các đ/vị phụ trách

Thầy Tuyên

Phòng Hiệu trưởng

Thầy Vũ & Trưởng các đ/vị phụ trách

Thầy Vũ

Phòng Thầy Vũ

Thầy Sang & Trưởng các đ/vị phụ trách

Thầy Sang

Phòng Thầy Sang

C

 

 

 

 

 

Thứ ba

30/6

S

8h00

Bàn giao SV tham gia thực tập học việc tại Ba Na Hills

Đại diện: BGH, Phòng Đào tạo, Trung tâm ĐNTT&HTSV, Khoa TMDL & SV thực tập theo hình thức học việc tại BaNa Hills

Trung tâm ĐN, TT & HTSV

Phòng họp

C

 

 

 

 

 

Thứ tư

01/7

S

8h00

Họp BCH Đảng bộ thường kỳ tháng 7/2020

BCH Đảng bộ & khách mời

TV Đảng ủy

Phòng họp

C

 

 

 

 

 

Thứ năm

02/7

S

9h30

Công bố Quyết định bổ nhiệm lại Phó Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2020 - 2025

Khách mời & Toàn thể CBVC nhà trường

Phòng TCHC

Phòng Hội thảo

10h00

Hội nghị giới thiệu nhân sự bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng (từ bước 2 đến bước 5)

Thành phần các bước theo KH 327/KH-CĐTM ngày 17/6/2020

Phòng TCHC

Phòng Hội thảo

C

 

 

 

 

 

Thứ sáu

03/7

S

8h30

Tổ chức sinh nhật tháng 7 cho CBVC, NLĐ

Đại diện BGH, CĐCS, CBVC & Trưởng các đơn vị có liên quan

Ban Nữ công & Phòng TCHC

Phòng họp

10h00

Trao đổi về đề tài NCKH (lần 3)

Tập thể lãnh đạo nhà trường & toàn thể tiến sĩ của trường

Hiệu trưởng

Phòng họp

C

14h00

Giao ban công tác chính quyền tháng 7/2020

BGH, Trưởng các đơn vị, đoàn thể

Phòng TCHC

Phòng họp

Thứ bảy

04/7

S

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 
Trường Cao đẳng Thương mại là trường công lập tọa lạc ngay trung tâm thành phố Đà Nẵng. Trường Cao đẳng Thương mại là trường cao đẳng tốt nhất Đà Nẵng.

Trường Cao đẳng Thương mại là trường công lập tọa lạc ngay trung tâm thành phố Đà Nẵng. Trường Cao đẳng Thương mại là trường cao đẳng tốt nhất Đà Nẵng.