Đang tải dữ liệu ...
Lịch công tác
ASP.NET.VN Lịch công tác


Lịch công tác » Hàng tuần » Lịch công tác tuần 26 từ ngày 22/6/2020 đến ngày 27/6/2020


Lịch công tác tuần 26 từ ngày 22/6/2020 đến ngày 27/6/2020


            BỘ CÔNG THƯƠNG                        LỊCH CÔNG TÁC TUẦN                Tuần thứ: 26
TRƯỜNG CAO ĐẲNG THƯƠNG MẠI            
Từ ngày 26/2020 đến ngày 27/6/2020

Ngày

 Buổi

Thời gian

Nội dung

Thành phần tham dự

Đơn vị/cá nhân chủ trì (chuẩn bị)

Địa điểm

Thứ hai

22/6

S

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

Thứ ba

23/6

S

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

Thứ tư

24/6

S

 

 

 

 

 

C

15h00

Xét đền bù chi phí đào tạo

Theo QĐ 194/QĐ-CĐTM ngày 16/6/2020

Phòng TCHC

Phòng họp

16h00

Họp Hội đồng kiểm kê 6 tháng đầu năm 2020

Theo QĐ 328/QĐ-CĐTM ngày 17/6/2020

Phòng TCKT

Phòng họp

Thứ năm

25/6

S

9h00

Hội nghị tập thể lãnh đạo lần 1 (theo Kế hoạch 327/KH-CĐTM ngày 17/6/2020

BTV Đảng ủy, Ban Giám hiệu

Hiệu trưởng

Phòng Hiệu trưởng

C

14h00

Trao đổi về một số đề tài NCKH

Tập thể lãnh đạo nhà trường & toàn thể tiến sĩ của trường

Hiệu trưởng

Phòng họp

Thứ sáu

26/6

S

9h00

Triển khai kế hoạch biên soạn bài giảng song ngữ

BGH (Thầy Tuyên, Thầy Vũ); TP (Đào tạo, KH&CN); Trưởng khoa Ngoại ngữ, Trưởng Bộ môn (TACB, TACN)

TP.KHCN

Phòng họp

C

 

 

 

 

 

Thứ bảy

27/6

S

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

Chủ nhật 28/6

S

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

Ghi chú: Các đơn vị thực hiện lấy phiếu tín nhiệm CBQL giữa nhiệm kỳ cấp đơn vị (Theo Kế hoạch 180/KH-CĐTM ngày 03/6/2020) theo lịch riêng.
Trường Cao đẳng Thương mại là trường công lập tọa lạc ngay trung tâm thành phố Đà Nẵng. Trường Cao đẳng Thương mại là trường cao đẳng tốt nhất Đà Nẵng.

Trường Cao đẳng Thương mại là trường công lập tọa lạc ngay trung tâm thành phố Đà Nẵng. Trường Cao đẳng Thương mại là trường cao đẳng tốt nhất Đà Nẵng.