Đang tải dữ liệu ...
Lịch công tác
ASP.NET.VN Lịch công tác


Lịch công tác » Hàng tuần » Lịch công tác tuần 25 từ ngày 15/6/2019 đến ngày 20/6/2019


Lịch công tác tuần 25 từ ngày 15/6/2019 đến ngày 20/6/2019


           BỘ CÔNG THƯƠNG                        LỊCH CÔNG TÁC TUẦN                Tuần thứ: 25
TRƯỜNG CAO ĐẲNG THƯƠNG MẠI            
Từ ngày 15/6/2020 đến ngày 20/6/2020

Ngày

 Buổi

Thời gian

Nội dung

Thành phần tham dự

Đơn vị/cá nhân chủ trì (chuẩn bị)

Địa điểm

Thứ hai

15/6

S

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

Thứ ba

16/6

S

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

Thứ tư

17/6

S

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

Thứ năm

18/6

S

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

Thứ sáu

19/6

S

8h00

Thẩm định bài giảng: THCN Kinh doanh XNK

Theo QĐ số 105/QĐ-CĐTM ngày 24/4/2020 & giảng viên biên soạn

Phòng KHCN

Phòng họp

C

 

 

 

 

 

Thứ bảy

20/6

S

8h35

Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ đối với CBQL cấp Trường (Theo KH 180)

BTV Đảng ủy, BGH, Chi ủy chi bộ , Chủ tịch CĐ bộ phận, và toàn thể CBVC thuộc các phòng (TCHC, QTCSVC, TTKT&ĐBCL, KHCN, Đào tạo, TTĐNTT&HTSV) các khoa (KTTC, TMDL, QTKD, KHCB)

Hiệu trưởng

Phòng Hội thảo

C

 

 

 

 

 

Chủ nhật 21/6

S

7h00

Kiểm tra Tiếng Anh chuẩn đầu ra (Kỳ kiểm tra tháng 06/2020)

Theo Quyết định hội đồng

Phòng Đào tạo

Phòng họp

C

 

 

 

 

 
Trường Cao đẳng Thương mại là trường công lập tọa lạc ngay trung tâm thành phố Đà Nẵng. Trường Cao đẳng Thương mại là trường cao đẳng tốt nhất Đà Nẵng.

Trường Cao đẳng Thương mại là trường công lập tọa lạc ngay trung tâm thành phố Đà Nẵng. Trường Cao đẳng Thương mại là trường cao đẳng tốt nhất Đà Nẵng.